Actualiteiten

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →

AVG

De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: rekenrente langere termijn 3%, eerste vijf jaar 1%
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Noord-Nederland

Verlies van arbeidsvermogen, toekomstschade. 1. De kantonrechter verwijst naar het arrest van Hof Arnhem-Leeuwarden van 31 maart 2015. De kantonrechter acht het ook in deze zaak redelijk dat voor de langere termijn een rekenrente van 3% wordt toegepast. Wat op lange termijn het gemiddelde rendement en de gemiddelde inflatie zal… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: uitblijven herstel is niet toe te rekenen aan benadeelde, rekenrente 3% (6% en 3%)
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:1907

Benadeelde loopt zwaar letsel bij ongeval. 1. Predispositie. De rechtbank oordeelt dat het uitblijven van herstel niet is toe te rekenen aan benadeelde,, geen beperking van de looptijd. 2. Smartengeld: fracturen rib, borstbeen, pols, scheuring ooglid verwonding gezicht en pijnsyndroom, volledig arbeidsongeschikt: € 20.000,- (gevorderd € 40.000,-. 3. Verlies van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: shockschade afgewezen, uitgangspunten overlijdensschade, rekenrente 3% vanwege lange looptijd
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland

Overlijdensschade. Overledene is over muurtje gestruikeld en enkele meters naar beneden gevallen. 1. Shockschade afgewezen, omdat niet is voldaan aan de confrontatie eis. Van belang is dat eiseres de dag vóórdat zij overledene in het mortuarium zag al te horen had gekregen dat hij was overleden. Tevens speelt de ernst… Lees verder →

Vaknieuws
De Letselschade Raad: hanteren concept Richtlijn Rekenrente prematuur
 • Letselschade Raad
 • drs. Deborah Lauria

De Letselschade Raad heeft signalen ontvangen dat een conceptversie van de nog in ontwikkeling zijnde Richtlijn Rekenrente nu al wordt gehanteerd bij dossierafwikkeling. Daardoor is verwarring en onrust ontstaan, hetgeen De Letschade Raad betreurt. De Letselschade Raad heeft om die reden aan diverse partijen een mail gestuurd en een bericht… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: abstracte berekening schade aannemer na deskundigenbericht, rekenrente 2%
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2015:5935

Rechtbank stelt uitgangspunten schadeberekening verlies van arbeidsvermogen aannemer vast na deskundigenbericht door bedrijfseconoom. Door rechtbank was in eerder tussenvonnis gekozen voor abstracte benadering van de schade. De deskundige heeft voorgesteld de schade op een andere wijze te benaderen, namelijk door de schade te begroten op de kosten van vervanging van… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: whiplash, inschatting wanneer benadeelde met en zonder ongeval fulltime zou zijn gaan werken
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:3563

Ongeval 1994, whiplash, gemeenteambtenaar; vervolg op arrest 16 april 2013. Het hof stelt voorop dat door het onwenselijk lange verloop van de procedure - die bovendien pas 12 jaar na het ongeval is aangevangen – en doordat uit de eerste jaren na het ongeval slechts zeer summier gegevens beschikbaar zijn,… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: rekenrente 3%, ‘rechtbank wil waken voor voortdurende discussie over rekenrente’; BGK drastisch verminderd
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2015:5492

Vaststelling schade verlies van arbeidsvermogen na rekenkundig deskundigenbericht. 1. Pensioenschade. De rechtbank overweegt dat het gaat het om toekomstige schade waarbij gedurende de gehele - betrekkelijk lange - looptijd rekening moet worden gehouden met fluctuaties in het te behalen rendement en inflatie. De rechtbank ziet in de huidige economische situatie… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: smartengeld dwarslaesie € 130.000,-, rekenrente 2% voor eerste 20 jaar
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2014:9243

Dwarslaesie na schietpartij. 1. Geen eigen schuld; geweld was disproportioneel, zodat billijkheid eist dat vergoedingsplicht van gedaagden in stand blijft. 2. Smartengeld: € 130.000. (Dwarslaesie C-6-C-7, rolstoelgebonden en afhankelijk van anderen, o.a. verwijdering lever, galbaas en nier, actief sporter). De rechtbank merkt op “dat de rechtbank niet doof is voor… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: hypothetische situatie onvoldoende aannemelijk gemaakt; rekenrente lager dan 3% gezien economische omstandigheden
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ongepubliceerd

Meerdere verzoeken in één deelgeschil. 1. Benadeelde (uitzendkracht) verzoekt vergoeding verlies van arbeidsvermogen op basis van vaste aanstelling. De rechtbank overweegt dat geen hoge eisen mogen worden gesteld aan het bewijs van een hypothetische situatie, maar dat het standpunt wel voldoende aannemelijk moet zijn. Benadeelde heeft onvoldoende onderbouwd dat hij… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: whiplash, klachten niet geobjectiveerd maar plausibel; diverse schadeposten, rekenrente 2,2%
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2013:5188

Tussenarrest, whiplash, volledige arbeidsongeschiktheid medewerkster ABP. 1. Medische en juridische causaliteit. Het hof komt niet terug op zijn beslissing dat benadeelde ten gevolge van het ongeval volledig arbeidsongeschikt is geraakt. Door neuroloog, psychiater en neuropsycholoog waren geen beperkingen vastgesteld, maar het hof acht de klachten plausibel. Het hof vindt onderzoek… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: SVI-verzekeraar moet BGK boven de verzekerde som vergoeden
 • Rechtbank Breda
 • BZ6469,

Ongeval directeur klusbedrijf; verzekerde som SVI overschreden. De rechtbank oordeelt dat, gezien de strekking van artikel 7:959 lid 1 BW (= kosten tot vaststelling schade boven verzekerde som) en de aansluiting van de wetgever bij de formulering van art. 6:96 lid 2 aanhef en sub b, er geen reden bestaat… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: zeer zwaar letsel: smartengeld € 85.000; BGK € 38.483 redelijk
 • Hof Den Haag
 • BZ0874

Benadeelde loopt ernstig letsel aan strottenhoofd op doordat slagboom zich in auto boort en overlijdt twee jaar later na diverse operaties. 1. Smartengeld: € 85.000 (aangeboden € 50.000,-; het hof noemt als bepalende factoren: de aard van het letsel en de gevolgen daarvan, de grond waarop de aansprakelijkheid berust, de… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots