Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Hof: shockschade: psychiatrische expertise gelast ter vaststelling PTSS na doodslag vader
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2018:1838

Vader van benadeelde is doodgestoken door geïntimeerde; zijn (destijds) 24 jarige dochter stelt geïntimeerde aansprakelijk. 1. Gederfd levensonderhoud toegewezen 2. Shockschade afgewezen, geen sprake van in de psychiatrie erkend ziektebeeld. Het hof is van oordeel dat benadeelde onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van shockschade en niet van (louter)… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: shockschade afgewezen, uitgangspunten overlijdensschade, rekenrente 3% vanwege lange looptijd
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland

Overlijdensschade. Overledene is over muurtje gestruikeld en enkele meters naar beneden gevallen. 1. Shockschade afgewezen, omdat niet is voldaan aan de confrontatie eis. Van belang is dat eiseres de dag vóórdat zij overledene in het mortuarium zag al te horen had gekregen dat hij was overleden. Tevens speelt de ernst… Lees verder →

Vaknieuws
Aantal verkeersdoden gestegen, omgekomen autorijders vaak jong of oud
 • Centr. Bureau voor Statistiek

In 2016 kwamen 629 mensen om in het verkeer. Dat zijn 8 personen meer dan in 2015, het jaar waarin het aantal verkeersdoden met 51 toenam. Onder bestuurders van personenauto’s vielen naar verhouding de meeste dodelijke verkeersslachtoffers (30 procent). Onder automobilisten van 18 tot 25 jaar en 75 jaar of… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: gederfd levensonderhoud en shockschade toegewezen na doodsteken vader
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2016:15321

De vader van eiseres (HBO-studente) is doodgestoken door de ex-echtgenoot van zijn nieuwe vriendin. Zij woonde bij haar vader en diens vriendin. 1. Eiseres vordert gederfd levensonderhoud (ex art. 6:108 BW) tot 2 ½ jaar na afstuderen. De rechtbank beperkt de vordering tot een half jaar na afstuderen en knoopt… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: deskundigenbericht over berekenen overlijdenschade naar Oostenrijks recht, geen smartengeld
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:4521

de rechtbank onvoldoende inzicht bestaat in de regels die naar Oostenrijks recht gelden bij het bepalen van de omvang van een vergoedingsplicht in een overlijdensschade. De rechtbank is daarom voornemens een deskundige te benoemen (r.o 3.8). 2. Geen smartengeld. Naar Oostenrijks recht is voor vergoeding van zielenpijn vanwege verlies van… Lees verder →

Vaknieuws
Artikel: Afwikkeling Overlijdensschade: gaan nabestaanden ‘over lijdensweg” voordat zij vergoeding krijgen?
 • AV&S
 • J. Tiemersma & M. de Haan

In het tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade bespreken J. Tiemersma en M. de Haan (Cunningham Lindsey) de nieuwe rekenmethodiek overlijdensschade. Zij signaleren een aantal voordelen (o.a. rekenmodel veel eenvoudiger, geen bepaling vaste lasten, vrije toedeling gezinsschade of op basis van Nibud-percentages) en een aantal nadelen (o.a. wellicht nieuwe discussie over… Lees verder →

Vaknieuws
Artikel E.J. Bakker: Oud & nieuw in de overlijdensschade: een wisseling van de wacht
 • E.J. Bakker

Erik-Jan Bakker geeft in het Tijdschrift Letselschade in de rechtspraktijk een rekenkundige toelichting op de nieuwe rekenmethodiek overlijdensschade de hand van een herkenbare casus. Hoe pakt de nieuwe systematiek uit en wat zijn nu precies de verschillen met de oude rekenwijze? Bakker concludeert dat de nieuwe rekenmethodiek rekenkundig een enorme… Lees verder →

Vaknieuws
Fictief benaderen of uitgaan van de feitelijke situatie? – Overlijdensschade na overlijden van beide ouders – Fictief, causuïstisch of feitelijk
 • PIV-bulletin
 • Mevrouw mr. L. van den Ham - Leerkes Nysingh Advocaten

Overlijdensschade, een onderwerp waaraan een trieste gebeurtenis voorafgaat. Dit maakt het voor de betrokkenen emotioneel ­beladen, wat veelal wordt versterkt door het gegeven dat ­dergelijke schade niet eenvoudig te ­berekenen is. Welke componenten moeten wel of niet worden meegenomen en vanuit welk perspectief moet de schade worden benaderd? Lees verder →

Nieuwe rekenmethode overlijdensschade – Een omwenteling
 • PIV-bulletin
 • Mr. H.J. van der Hoeven – Allianz Nederland Schadeverzekering – Lid van de Denktank Overlijdensschade

Deze pakkende titel vormde de noemer waaronder op woensdag 19 november in Theater Gooiland te Hilversum een symposium werd gehouden over de ‘Nieuwe rekenmethode overlijdensschade’. Die methode, geïnitieerd en tot stand gekomen onder de bezielende leiding van Jessica Laumen – senior rekenkundige personenschade Laumen Expertise en arbeidsdeskundige – is nader… Lees verder →

Vaknieuws
Nieuwe methodiek berekening schade wegens gederfd levensonderhoud ex art. 6:108 BW, Overlijdensschade
 • PIV-bulletin
 • J. Tiemersma, Cunningham Lindsey

In de (aan het einde van dit bulletin uitvoerig besproken) ‘Nieuwe rekenmethode overlijdensschade’ van de Denktank Overlijdensschade wordt de overlijdensschade op een totaal andere manier berekend dan gebruikelijk. Binnen dit model zijn vooral de besparingen van belang. Bedoeld wordt dat er door het overlijden van een gezinslid minder uitgaven dan… Lees verder →

2
Notitie Denktank Overlijdensschade overhandigd aan Staatssecretaris Teeven
 • PIV
 • Laumen expertise

Op 19 november 2014 is de definitieve Notitie van De Denktank Overlijdensschade met daarin een nieuwe benadering en berekening van overlijdensschade gepresenteerd. Tijdens een symposium in het Gooiland te Hilversum werd het eerste exemplaar van De Notitie door de initiatiefnemer en voorzitter van De Denktank, Jessica Laumen, overhandigd aan de… Lees verder →

2
Raad voor de Rechtspraak zet vraagtekens bij wetsvoorstel affectieschade
 • Raad voor de Rechtspraak

Raad voor de Rechtspraak zet vraagtekens bij wetsvoorstel zorg- en affectieschade. Zo roept het begrip ‘ernstig en blijvend letsel’ vragen op. Valt psychisch letsel hier bijvoorbeeld onder? In de toelichting bij het wetsvoorstel wordt gesproken over ‘70 procent functieverlies’ als richtinggevend percentage om van ernstig en blijvend letsel te kunnen… Lees verder →

1
Rb: zelfstandige vordering van zus van overleden slachtoffer voor kosten opvang kinderen toegewezen
 • ECLI:NL:RBZWB:2013:2618

Schade na overlijden. Vordering op gedaagde die de moeder van vier kinderen om het leven heeft gebracht. 1. Vordering van de executeur testamentair voor notariskosten toegewezen. 2. Zus van slachtoffer, die kinderen heeft opgevangen vordert zelfstandig vergoeding van kosten die zij heeft gemaakt in verband met de opvang van de… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots