Actualiteiten

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →

AVG

De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb (kort geding): vordering tot aanvullend voorschot afgewezen
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ongepubliceerd

Eiser is aangereden en heeft sinds het ongeval pijnklachten van de nek/schoudergordel, uitstralend naar de rechterarm. Hierdoor heeft hij zijn professionele carrière als Thai-bokser niet kunnen voortzetten, waardoor zijn inkomen volledig is weggevallen. Eiser vordert een aanvullend voorschot van € 25.000. De voorzieningenrechter wijst de vordering af. Of de bodemrechter… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: deelgeschilprocedure niet bedoeld voor beslissing over fraude en melding CIS, kosten gematigd
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:3764

Benadeelde loopt beenbreuk op bij ongeval. Er ontstaat discussie met verzekeraar of hij een tweede ongeval heeft verzwegen. Benadeelde verzoekt om voor recht te verklaren dat hij niet heeft gefraudeerd en te beslissen dat frauderegistratie wordt ingetrokken. 1. De rechtbank oordeelt dat de deelgeschilprocedure niet bedoeld is voor de verzekeringsrechtelijke… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verzoek voorschot ZZP-er afgewezen, verlies arbeidsvermogen en verrekening AOV nog onduidelijk
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:2956

Ongeval 2007, zelfstandig lasser, blijvend pols- en elleboogletsel (14% b.i) en cognitieve stoornissen (10%). 1. Verzoek om nader voorschot. De rechtbank wijst het verzoek om een voorschot af. De rechtbank acht hierbij van belang: a. uit de medische expertiserapporten weliswaar blijkt dat sprake is van (blijvende) beperkingen, maar niet blijkt… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb (in kort geding): voorschot van € 250,000,- in letselzaak afgewezen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:2068

Medische fout t.a.v. postoperatieve behandeling na implantatie knieprothese. Eiser vordert in kort geding een voorschot van € 250,000,- op de schadevergoeding. 1. De voorzieningenrecht wijst de vordering af. De bezwaren van het ziekenhuis tegen de letselschadeberekening kunnen naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet op voorhand als onredelijk terzijde worden… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verzoek om voorschot afgewezen, deelgeschil volstrekt onnodig ingesteld
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2018:3124

Whiplash. 1. Verzoek om voorschot afgewezen. De kantonrechter oordeelt dat de klachten die verzoeker]heeft gesteld te hebben niet zonder meer gerelateerd kunnen worden aan het ongeval. Dat sprake is van pre-existentie heeft verzoeker niet bestreden, terwijl uit niets blijkt dat deze klachten wel gerelateerd moeten worden aan het ongeval. Daarnaast… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: psychisch klachten geen gevolg van onvoldoende bevoorschotting door verzekeraar
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:2368

Whiplash, ongeval 2008, zelfstandige timmerman. Benadeelde stelt dat zijn psychische klachten met name zijn veroorzaakt door zijn financiële problemen door de niet tijdige en niet adequate bevoorschotting door de verzekeraar. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat het gebrek aan financiële middelen niet het gevolg is geweest van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: whiplash, causaal verband niet vast te stellen op basis van (alleen) medische gegevens uit behandelend sector; voorschot en BGK afgewezen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:7597

Verzoeker ((prof)voetballer) heeft na ongeval nek-, hoofdpijn en knieklachten en verzoekt om verklaring voor recht dat verzekeraar aansprakelijk is voor verlies van arbeidsvermogen. 1. De rechtbank is van oordeel dat op basis van de thans beschikbare medische informatie niet kan worden geconcludeerd dat sprake is van causaal verband tussen het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: niet verschenen werkgever aansprakelijk voor val van ladder, voorschot afgewezen
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2016:14590

Werknemer verzoekt om verklaring voor recht dat werkgever aansprakelijk is voor polsletsel als gevolg van val van ladder. De werkgever verschijnt niet in de deelgeschilprocedure en voert geen verweer. 1. De rechtbank verklaart voor recht dat de werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval en dat hij de materiële en immateriële… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin 2016-4 Subrogatie en/of cessie; dat en waarom tijdig nadenken hierover kan lonen!
 • PIV-bulletin
 • mr. C. Banis en mr. L.K. de Haan van V&A Advocaten te Rotterdam

De aansprakelijkheidsverzekeraar komt nogal eens in beeld om te betalen wanneer zich een schadeveroorzakend evenement heeft voorgedaan. Denk bijvoorbeeld aan de AVB-verzekeraar die een bedrijf heeft verzekerd waar een arbeidsongeval plaatsvindt met letsel voor een werknemer tot gevolg. Als het betreffende bedrijf verzekeringsdekking heeft en de werknemer een claim indient… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: causaal verband ongeval en klachten niet vastgesteld, voorschot in kort geding afgewezen
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2016:3300

Benadeelde heeft psychische klachten na ongeval in Zweden in 2015; sinds juli 2016 is hij vrijwillig opgenomen op psychiatrische afdeling. Hij vordert in kort geding –onder meer- een voorschot van € 20.000,-. De rechtbank overweegt dat terughoudendheid op zijn plaats is in een kort geding. De rechtbank oordeelt dat, gelet… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verklaring voor recht over overwerk en voorschot op BGK afgewezen
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2016:3870

Benadeelde vraagt in deelgeschil na voorlopig getuigenverhoor o.a. een verklaring voor recht dat hij voor het ongeval zwart overwerk verrichtte en vergoeding hiervan. De kantonrechter wijst het verzoek af. De stelling van benadeelde dat hij structureel overwerk verrichtte kan niet als vaststaand worden aangenomen, nu deze gemotiveerd wordt betwist. Er… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: causaal verband whiplashklachten en ongeval niet vast te stellen, voorschot afgewezen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:1970

Benadeelde verzoekt in deelgeschil om voorschot in whiplashzaak. Verzekeraar betwist de causaliteit betwist en heeft om die reden geen voorschot verstrekt. 1. De rechtbank acht het verzoek om een voorschot geschikt voor een deelgeschil; een dergelijk verschil van inzicht moet beschouwd worden als een impasse en in dit verband moeten… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: gemeente aansprakelijk voor mesothelioom echtgenote van brandweerman
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2015:8742

Eiser heeft van 1976 tot 2001 bij brandweer in de gemeente Ede gewerkt. In 2009 is bij zijn echtgenote mesothelioom vastgesteld, waaraan zij in 2010 is overleden. De rechtbank acht de gemeente aansprakelijk ex art 7:658 BW. De rechtbank stelt vast dat dat er in de oude brandweerkazerne sprake was… Lees verder →

Vaknieuws
Voorschot voor álle slachtoffers van strafbare feiten
 • Min. van Justitie

Per 1 januari 2016 kunnen álle slachtoffers van strafbare feiten die door de rechter een schadevergoeding toegewezen hebben gekregen, een voorschot van de overheid krijgen. Slachtoffers zijn dan niet meer afhankelijk van de dader voor de uitbetaling. Het voorschot bedraagt maximaal €5000. Sinds 1 januari 2011 krijgen slachtoffers van geweld-… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: terugbetaling voorschotten na opzettelijke misleiding, internetonderzoek niet onrechtmatig
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2015:6816

Verzekeraar stelt zich op het standpunt dat benadeelde frauduleus aanspraak heeft gemaakt op schadevergoeding wegens onder meer wegens verlies van verdienvermogen, terwijl uit internetonderzoek blijkt dat hij, anders dan hij heeft doen voorkomen, op sportief, zakelijk en sociaal gebied ook na het ongeval nog bijzonder actief is geweest en in… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: whiplashklachten staan nog niet vast, vordering in kort geding afgewezen
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2015:6796

Whiplash, kort geding. Benadeelde stelt dat hij na het verkeersongeval als gevolg van pijnklachten zijn werkzaamheden als zelfstandige niet meer kan uitoefenen en dat hij daardoor schade lijdt, bestaande uit inkomensverlies; hij vordert een voorschot van € 75.000. Op grond van deskundigenrapportage en overige medische informatie kan naar het voorshandse… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: voorschot verlies van arbeidsvermogen, zwart werk en zelfwerkzaamheid stratenmaker afgewezen; kosten deelgeschil € 14.142,60
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2015:7005

Verzoeker drijft eenmanszaak, die zich richt op bestratingswerkzaamheden; hij loopt in 2013 voetletsel op. Door verzekeraar € 90.000,- aan voorschotten betaald. 1. Verlies arbeidsvermogen. Verzoeker stelt dat hij een opdracht van een bouwbedrijf is misgelopen; verzekeraar stelt dat deze opdracht niet realistisch is. De rechtbank oordeelt na getuigenverhoor en aanvullende… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: deelgeschil met verzoek om nader voorschot volstrekt ten onrechte is ingesteld, kosten afgewezen
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2015:3633

Ongeval 1999 van (toen) 17-jarige jongen, knieletsel; discussie over uitgangspunten verlies van arbeidsvermogen en causaal verband verslavingsproblematiek. Vóór indiening verzoekschrift heeft verzekeraar aanvullend voorschot van € 45.000,- overgemaakt (verzocht was: € 50.000,-). In deelgeschil is aan de orde of verzekeraar gehouden is een nader voorschot van € 5.000,00 te voldoen.… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots