Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Vaknieuws
De Hoge Raad spreekt zich uit: medische analyse is geen persoonsgegeven
 • PIV-bulletin
 • Lisan Homan en Jonna de Clerck, advocaten bij Van Benthem en Keulen

In PIV-Bulletin 2017-2 schreven wij over het medisch advies en de discussie die in de praktijk bestaat over het al dan niet verstrekken van een dergelijk advies door de aansprakelijk gestelde partij aan een benadeelde. Inmiddels heeft ook de Hoge Raad zich uitgesproken over deze discussie en geoordeeld dat noch… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: benadeelde heeft geen recht op inzage in medische analyse partijdeskundige
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:365

Na bevalling d.m.v. keizersnede waarbij verlostang is gebruikt, blijkt kind hoge dwarslaesie te hebben. Is sprake van beroepsfout? Eiseres vordert op grond van art. 843a Rv inzage in de medische analyse van de deskundige, die op verzoek van de arts en het ziekenhuis was opgesteld. Het hof heeft deze vordering… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: benadeelde moet huisartsenjournaal overleggen aan medisch adviseur verzekeraar
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Limburg

In deze procedure is de vraag aan de orde of benadeelde het huisartsenjournaal aan verzekeraar moest overleggen. De rechtbank maakt een afweging tussen de processuele belangen van beide partijen die worden beschermd door artikel 6 EVRM (het recht op een eerlijk proces) en de individuele privacybelangen van benadeelde die worden… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin 2017-1 Trajecten met één medisch adviseur zijn sneller en goedkoper
 • PIV-bulletin
 • P van Steensel

Uitkomsten van empirisch onderzoek. Een traject in letselschadezaken met één medisch adviseur kent kortere doorlooptijden en gaat met lagere kosten gepaard dan een traject met twee medisch adviseurs. Bovendien zijn er geen aanwijzingen dat slachtoffers in een traject met één medisch adviseur, ten opzichte van een traject met twee medisch… Lees verder →

Vaknieuws
Volledig Rapport ‘Eén of twee medisch adviseurs’ van Universiteit Maastricht
 • Maastricht University
 • Prof. mr. G. van Dijck m.m.v. S. van Erp

Op 19 januari 2017 presenteerde Prof. van Dijck van de Universiteit van Maastricht op een mini-symposium van Achmea het rapport “Eén of twee medisch adviseurs”. De onderzoeksresultaten laten zien dat slachtoffers bij wie één medisch adviseur betrokken is soortgelijke schadevergoedingen krijgen toegewezen als wanneer twee medisch adviseurs betrokken zijn. Verder… Lees verder →

Vaknieuws
Achmea: Afhandeling letselschadezaken kan negen maanden sneller door inzet één medisch adviseur
 • Achmea

"De doorlooptijd van het medische traject bij letselschadezaken kan met negen maanden worden ingekort. Dat blijkt uit onderzoek dat de universiteiten van Maastricht en Tilburg de afgelopen vijf jaar hebben verricht in opdracht van verzekeraar Achmea. De tijdsbesparing wordt bereikt door de inzet van één medisch adviseur die volledig onpartijdig… Lees verder →

Jurisprudentie
Gerecht Curaçao: eenzijdig medisch rapport niet concreet betwist, smartengeld oudere slachtoffers
 • Gerecht Curaçao
 • ECLI:NL:OGEAC:2016:132

Benadeelden (71 en 74 jaar op moment ongeval) lopen ernstig letsel (diverse breuken) op bij ongeval op Curaçao. 1. Het gerecht oordeelt dat de medische rapportages als uitgangspunt kunnen dienen bij de vaststelling van de beperkingen. Het Gerecht constateert dat New India geen concrete bezwaren heeft geformuleerd ten aanzien van… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin 2016-5 Medische aansprakelijkheid nader belicht: inzage medisch advies, verzwaarde stelplicht en het deskundigenbericht
 • PIV-bulletin
 • Jonna De Clerck & Petra klein Gunnewiek, beiden advocaat bij Van Benthem & Keulen te Utrecht
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:3739

Het Hof Amsterdam[1] heeft zich in een recent arrest uitgelaten over een casus op het gebied van medische aansprakelijkheid. Het betrof een oordeel over het medisch handelen van een gynaecoloog tijdens een keizersnede. Diverse deelonderwerpen kwamen in dit arrest aan bod. In dit artikel zullen wij het arrest bespreken en… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: de benadeelde is gehouden medische informatie aan de medisch adviseur te geven
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:6279

Voor de vaststelling van de omvang van de schade en het verband met de trap van het paard zijn de in het kader van een ongevallenverzekering opgestelde rapporten niet toereikend. De rapporten geven geen inzicht in de gezondheidssituatie voor het ongeval. Een deskundige moet worden benoemd. De te benoemen deskundige… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: letselschadeadvocaat niet aansprakelijk voor adviseren eindafwikkeling zonder voorbehoud
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2016:1748

Destijds 12-jarige meisje met pre-existent beenlengteverschil loopt in 1994 beenbreuk op bij ongeval. Vanaf 2008 krijgt zij steeds meer last van enkel en raakt arbeidsongeschikt. Zij stelt letselschadeadvocaat aansprakelijk voor het adviseren van een vaststellingsovereenkomst zonder voorbehoud. Het hof oordeelt dat de advocaat niet heeft gehandeld in strijd met wat… Lees verder →

Vaknieuws
Eerste Theo Kremer Innovatie Prijs uitgereikt aan gedachtegoed Eén medisch adviseur
 • PIV

Tijdens de PIV Jaarconferentie op 18 maart 2016 werd voor het eerst de Theo Kremer Innovatie Prijs uitgereikt. Deze prijs is door het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) in het leven geroepen als blijk van waardering voor een persoon of instelling die een inspirerende innovatie heeft ontwikkeld, waarmee de letselschadebehandeling… Lees verder →

Persbericht: Werkwijze 1 medisch adviseur krijgt voet aan de grond
 • Overige organisaties
 • Achmea, Europrotector, Van der Toorn Personenschade, Letselschadebureau Kloppenburg, de Universiteit van Tilburg en Bureau 1Medisch Adviseur

Hoewel het wetenschappelijke onderzoek nog niet volledig is afgerond, hebben de bij het project 1 medisch adviseur betrokken partijen inmiddels initiatieven genomen om de ingeslagen weg ook in de toekomst te gaan vervolgen. Uit de eerste beschrijvende resultaten van het wetenschappelijk onderzoek en de ervaringen van de betrokken partijen en… Lees verder →

2
DLR: Gedragscode regelt omgang met medische gegevens bij letselschade
 • Letselschade Raad

De Letselschade Raad heeft een persbericht uitgebracht n.a.v. berichten in de media over het onnodig opvragen van medische gegevens. Inhoud persbericht: “De Letselschade Raad heeft de omgang met medische informatie in letselschadezaken geregeld in de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade. Het belangrijkste uitgangspunt: het opvragen van medische informatie… Lees verder →

Vaknieuws
Het ACPV werkt aan de ‘academisering’ van de private verzekeringsgeneeskunde – een interview – Private verzekeringsgeneeskundige …
 • PIV-bulletin
 • P. van Steensel

In de afgelopen jaren is de behoefte gegroeid aan meer wetenschappelijke onderbouwing van de private ver­zekeringsgeneeskunde. In de branche ervaart men dat een goede wetenschappelijke onderbouwing van het medisch­ advies noodzakelijk is. Om deze reden werd in september 2012 het Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde (ACPV) opgericht, op initiatief van… Lees verder →

Vaknieuws
Vraag: Gelden de nieuwe medische machtigingen ook voor medische aansprakelijkheid?
 • PIV
 • M. Volker

Gelden de nieuwe medische machtigingen, die worden aanbevolen door de GAV en De Letselschade Raad (d.d. 31 oktober 2013) ook bij medische aansprakelijkheid? Antwoord: Nee, de medische machtigingen zijn alleen bedoeld voor letselzaken, waarin de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) van toepassing is. Dat betekent dat de machtigingen niet geschikt zijn… Lees verder →

2
Medische Paragraaf bij de GBL aangeboden aan staatssecretaris Teeven
 • Letselschade Raad

Op 6 juni 2012 heeft Aleid Wolfsen, voorzitter van De Letselschade Raad, de Medische Paragraaf bij de GBL overhandigd aan demissionnair staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven. De Medische Paragraaf bevat niet alleen veel goede praktijken voor het medisch beoordelingstraject maar vooral ook een aantal belangrijke en vernieuwende werkdocumenten. Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots