Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: Afweging nader bewijs t.o.v. belang verzoekster
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2018:8896

Het haar van verzoekster is na kleurbehandeling voor een deel uitgevallen en vanaf de hoogte van haar oren volledig afgebrand. Verweerster betwist dat het haar van beschadigd is tijdens de kleurbehandeling in haar beautysalon op 15 december 2017. Partijen verschillen van mening over de feitelijke gang van zaken Om aansprakelijkheid… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: Verkeerde partij betrokken; zonder onderhandelingen geen deelgeschil
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2018:8362

Verzoeker erkent bedoeld te hebben om niet de Stichting, maar Keppel Verolme in de procedure te betrekken. Een wijziging van de tenaamstelling is niet uitgesloten, maar ook als Keppel Verolme de verweerster zou zijn is sprake van niet ontvankelijkheid omdat Keppel Verolme de oude statutaire naam is van Damen Verolme.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: licht tot matig letsel geen reden voor billijkheidscorrectie
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:7396

Verzoekster is als voetganger aangereden door een snorfiets op een fietspad. Een blijvende invaliditeit van 8% wordt verwacht. Een snorfiets is een motorrijtuig. De eigenaar is in beginsel o.g.v. art. 185 WVW aansprakelijk. Omdat hij niet aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van overmacht, en er wel een fout van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: Partijen zijn gebonden aan deskundigenbericht, een mogelijkheid is onvoldoende voor hogere verdiencapaciteit
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:6066

Partijen zijn in beginsel gebonden aan de inhoud van een deskundigenbericht dat op hun gezamenlijk verzoek is opgesteld, tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn in te brengen tegen dat bericht. Bezwaar tegen de vraagstelling ruim 11 jaar na dato rapport is te laat. Nieuwe omstandigheden zullen wel moeten worden meegenomen. Verzoekster… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: De moeder was te onzorgvuldig t.o.v. haar kind
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:4466

Verzoekster, trad qq op voor haar zesjarige dochter. Zij was tevens persoonlijk verweerster 2. Samen met een vijfjarige jongen liep de dochter naar een weiland honderden meters verderop met daarin een wit en een bruin paard. Verweerder 1 was eigenaar van het bruine paard. Verzoekster heeft de kinderen twee maal… Lees verder →

Rb, deelgeschil: werkgever aansprakelijk voor stroomschok door losse kabel in airco-installatie
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:6946

Werknemer krijgt stroomschok als gevolg van losse kabel in airco-installatie.1. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever zijn zorgplicht ex art 7: 658 BW heeft geschonden vanwege de bekendheid met de gevaarlijke situatie en gebrek aan controle en het onvoldoende nemen van veiligheidsmaatregelen. 3. Kosten deelgeschil: € 5.388,95 (gevorderd: € 8.161,67):… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: zorgplicht werkgever ex art 7:658 BW strekt zich uit tot trappenhuis kantoorpand
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNHO:2018:7395

Verzoekster is in het trappenhuis van het kantoorpand uitgegleden en van de trap gevallen, waarbij zij hersenletsel heeft opgelopen. Zij stelt dat de zorgplicht van de werkgever 7:658 lid 1 BW zich uitstrekt tot het trappenhuis. 1. De kantonrechter oordeelt dat, nu vaststaat dat verzoekster een arbeidsongeval is overkomen en… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: school niet tekortgeschoten in zorgplicht en niet aansprakelijk voor tandletsel
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:3678

Op schoolplein van basisschool heeft incident plaatsgevonden waarbij leerling tandletsel heeft opgelopen. De kantonrechter overweegt dat, zelfs als de leerling is geslagen door een andere leerling, de school niet is tekortgeschoten in het toezicht en er geen sprake is van onzorgvuldig handelen van de school. De school heeft gesteld dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: toedracht is niet vast komen te staan, verzoek afgewezen
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2018:9042

Ongeval auto en motorscooter, waarvan bestuurder geen rijbewijs had (verzoeker). 1. De rechtbank oordeelt dat het feitenrelaas van verzoeker over de toedracht van het ongeval tegenover dat van de WAM-verzekeraar van de auto staat. Verzoeker heeft tegenover de gemotiveerde betwisting van de WAM-verzekeraar, hoewel dat op zijn weg lag, geen… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verzoek om medewerking aan eindregeling al te weinig concreet afgewezen, uurtarief deelgeschil hooguit € 100,-
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:3403

Benadeelde verzoekt om verzekeraar te gelasten het regelingsvoorstel inhoudelijk te beoordelen en mee te werken aan het treffen van een adequate eindregeling. 1. De kantonrechter wijst het verzoek af, omdat het verzoek zo weinig concreet is dat onvoldoende bepaalbaar is tot welke rechten en verplichtingen van partijen toewijzing ervan aanleiding… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: werkgever niet aansprakelijk voor letsel tijdens jubileumfeest
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:3387

Werknemer struikelt na afloop van jubileumfeest van werkgever op parkeerplaats, waar glas, puin en afval ligt en loopt blijvend letsel op. 1. De kantonrechter acht de werkgever niet aansprakelijk ex art 7:658 BW. Tussen de activiteiten en de door de werknemer te verrichten werkzaamheden moet een voldoende nauw verband bestaan.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: toedracht ongeval tussen (zit)grasmaaier en auto niet bewezen met rapport ongevallenanalist; kantoorkosten advocaat afgewezen
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2018:2860

Bestuurder (zit)grasmaaier is stuk de weg op gereden en wordt aangereden door naderende auto. Hij stelt de bestuurder van de grasmaaier aansprakelijk. 1. De rechtbank oordeelt dat het rapport van de ongevallenanalist onvoldoende bewijs vormt van de stelling van verzoeker dat het ongeval is veroorzaakt door nalatig van de bestuurder.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: geen bedrijfsmatig gebruik paard, bezitter aansprakelijk ex art 6:179 BW
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:3231

Verzoekster heeft letsel opgelopen door de val van een paard. Zij stelt de paardenfokker, van wie zij op het paard mocht rijden, als bezitter aansprakelijk ex art 6:179 BW en daarnaast de manege ex art 6:181 BW. 1. De rechtbank oordeelt dat het paard niet bedrijfsmatig werd gebruikt door de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: achterop-aanrijding, bewijslast op voorste auto als verzoekende partij
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:2891

Vast staat dat militaire voertuig achterop auto van verzoeker is gebotst op snelweg; t.a.v. de toedracht lopen de lezingen uiteen. Verzoekster stelt dat militaire voertuig onvoldoende afstand hield; bestuurder militaire voertuig stelt dat auto vlak voor hem invoegde en plotseling remde. 1. De rechtbank oordeelt dat de stelplicht en de… Lees verder →

Rb, deelgeschil: discotheek niet aansprakelijk voor val in trapgat
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:3752

16 jarig meisje is - na gebruik van alcohol- op muurtje naast discotheek gaan zitten en is in het daarnaast liggende trapgat gevallen. Zij stelt de discotheek aansprakelijk. 1. De rechtbank toetst aan de Kelderluikcriteria en het Wilnisarrest en komt tot het oordeel dat de discotheek een situatie in het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: deelgeschilprocedure niet bedoeld om volledig geschil voor te leggen, kosten afgewezen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:3172

Ongeval met terreinauto tijdens evenement op strand Katwijk. Benadeelde vraagt verklaring voor recht dat verzekeraar van terreinauto aansprakelijk is. 1. Verzoek afgewezen. De toedracht van het incident is niet komen vast te staan. Deelgeschil is niet bedoeld om in feite het volledige geschil aan de rechtbank voor te leggen. 2.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: deelgeschilprocedure niet bedoeld voor beslissing over fraude en melding CIS, kosten gematigd
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:3764

Benadeelde loopt beenbreuk op bij ongeval. Er ontstaat discussie met verzekeraar of hij een tweede ongeval heeft verzwegen. Benadeelde verzoekt om voor recht te verklaren dat hij niet heeft gefraudeerd en te beslissen dat frauderegistratie wordt ingetrokken. 1. De rechtbank oordeelt dat de deelgeschilprocedure niet bedoeld is voor de verzekeringsrechtelijke… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verzoek voorschot ZZP-er afgewezen, verlies arbeidsvermogen en verrekening AOV nog onduidelijk
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:2956

Ongeval 2007, zelfstandig lasser, blijvend pols- en elleboogletsel (14% b.i) en cognitieve stoornissen (10%). 1. Verzoek om nader voorschot. De rechtbank wijst het verzoek om een voorschot af. De rechtbank acht hierbij van belang: a. uit de medische expertiserapporten weliswaar blijkt dat sprake is van (blijvende) beperkingen, maar niet blijkt… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: bestuurder bestelauto aansprakelijk voor botsing met tegemoetkomende bromfiets in onoverzichtelijke bocht, eigen schuld bromfietser
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:2822

Hoger beroep deelgeschil. Aanrijding tussen bestelwagen (appellant) en bromfietser (geïntimeerde) op smalle weg in onoverzichtelijke bocht. Door de bocht hadden bestuurders geen zicht op elkaars nadering. Het hof acht de bestelwagen (mede)aansprakelijk is voor het ongeval. Daarbij acht het hof relevant dat het ongeval plaats vond in een fietsstraat in… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: deskundigenrapport niet consistent en inzichtelijk, verzekeraar niet gebonden aan rapport
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:4408

Bedrijfsongeval. Verzoeker verzoekt voor recht te verklaren dat verzekeraar gebonden is aan het uitgebrachte expertiserapport. 1. De kantonrechter stelt vast dat de deskundige, ondanks het daartoe strekkende verzoek van partijen de door verzekeraar gestelde vragen naar aanleiding van het rapport en zijn antwoorden daarop niet in het rapport heeft verwerkt.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: ziekenhuis niet aansprakelijk voor gebruik ondeugdelijke PIP-implantaten
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:3115

Verzoekster stelt ziekenhuis aansprakelijk voor de schade als gevolg van PIP-implantaten. 1. De rechtbank overweegt dat d hoofdregel van art. 6:77 BW inhoudt dat de door het gebruik van een ongeschikte hulpzaak ontstane tekortkoming wordt toegerekend aan de schuldenaar, tenzij dit (..) onredelijk zou zijn. Onder de gegeven omstandigheden (ziekenhuis… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verzoek om voorschot afgewezen, deelgeschil volstrekt onnodig ingesteld
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2018:3124

Whiplash. 1. Verzoek om voorschot afgewezen. De kantonrechter oordeelt dat de klachten die verzoeker]heeft gesteld te hebben niet zonder meer gerelateerd kunnen worden aan het ongeval. Dat sprake is van pre-existentie heeft verzoeker niet bestreden, terwijl uit niets blijkt dat deze klachten wel gerelateerd moeten worden aan het ongeval. Daarnaast… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: beroep op voorbehoud t.a.v. eigen risico zorgverzekering afgewezen
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2018:3805

Letselschade wordt in 2004 afgewikkeld d.m.v. vaststellingsovereenkomst met voorbehoud voor schadeposten die in direct causaal verband staan met het ongeval van 1996. In 2013 doet verzoeker beroep op voorbehoud. 1. De rechtbank is van oordeel dat verzoeker wat betreft de kosten van het in 2008 ingevoerde eigen risico (voor orthopedische… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: onvoldoende informatie vóór en na ongeval te beoordelen, verzoek afgewezen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:5839

Benadeelde (trappensteller van beroep) heeft ernstig letsel opgelopen bij ongeval in 2009. Enkele dagen na het ongeval liep zijn arbeidscontract af. Vanaf 2015 werk hij als operator bij 3D-printbedrijf. Benadeelde vordert schade wegens verlies van arbeidsvermogen, omdat de. functies die hij nu kan vervullen minder betalen dan de functie van… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots