Vaknieuws
AFSCHEID VAN HET PRIMAAT VAN VERHUIZEN?
  • PIV-bulletin
  • Matthijs Vermaat

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 heeft sinds 1 januari 2015 de Wmo die uit 2007 stamde, vervangen. Veel is hetzelfde gebleven. Zo staat de compensatieplicht voor gemeenten nog steeds recht overeind. Maar er zijn ook zaken veranderd. Bijvoorbeeld het zogenoemde ‘primaat van de verhuizing’. Dit houdt in dat bij duurdere… Lees verder →

1
Hof: verzorgingskosten door dochters bovenop PGB: € 25,- per uur tot 95 jaar, aanpassing huizen dochters redelijk, smartengeld + 10%
  • Hof Arnhem-Leeuwarden
  • ECLI:NL:GHARL:2014:181/ ECLI:NL:GHARL:2014:185 /ECLI:NL:GHARL:2014:183

Hoger beroep in bodemprocedure na eerder deelgeschil. Aansprakelijkheid ziekenhuis staat vast; omvang schadevergoeding. Bij 79-jarige vrouw wordt bloeduitstorting in de hersenen na val niet onderkend; ernstige restverschijnselen, benadeelde heeft verpleeghuisindicatie; intensieve hulp noodzakelijk. Benadeelde woonde voor het ongeval al 18 jaar bij dochter in. Na het ongeval nemen dochters moeder… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: vraag of vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen niet geschikt voor deelgeschilprocedure
  • Rechtbank Amsterdam
  • BX4320

Geschil over vraag of vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen in letselschadezaak. De rechtbank oordeelt dat, om vast te kunnen stellen of wel of geen vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen tussen partijen, mede gelet op de overgelegde correspondentie, nader onderzoek dient te worden verricht, al dan niet door het horen van… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey