Actualiteiten

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →

AVG

De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Vaknieuws
Seminar Branche Personenschade NIVRE: Gebundelde krachten zijn nodig om de nieuwe wet Affectieschade goed ten uitvoer te brengen
 • Internet overig
 • Risk & Business

Tijdens het seminaar maakten de drie presentaties als de aansluitende discussie met de ruim 100 aanwezigen één ding duidelijk: De wet Affectieschade zal een behoorlijke impact hebben op alle betrokkenen in de personenschadebranche verzekeraars, personenschade-experts en last but not least, ook de letselschadeslachtoffers en hun naasten of nabestaanden. Marjoleine van… Lees verder →

Vaknieuws
Save the Date voor symposium ‘De wet affectieschade’
 • VU

Op 20 september 2018 organiseren de Erasmus School of Law en de Vrije Universiteit Amsterdam een symposium met als thema: ‘De wet affectieschade’ Tijdens dit symposium zal Liselotte van Hoppe, raadadviseur bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Veiligheid & Justitie inzicht geven in de totstandkoming… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: affectieschade en shockschade nabestaanden wegens zwijgen over moord afgewezen
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2018:1712

Vordering tot vergoeding van immateriële schade door nabestaanden van een slachtoffer wegens het door de veroordeelde langdurig zwijgen over de moord en verkrachting van het slachtoffer en de aantasting van de nagedachtenis van het slachtoffer. Geen anticipatie op het inmiddels aangenomen wetsvoorstel tot vergoeding van affectieschade. “Dat eiseressen behoefte hebben… Lees verder →

Vaknieuws
Verbond blij met nieuwe wet Affectieschade
 • Verbond van Verzekeraars, Wet- en regelgeving

Naasten van slachtoffers krijgen meer duidelijkheid over de vergoeding van affectieschade. Het Verbond staat achter de invoering van de wet. Verzekeraars vinden het goed dat hiermee duidelijkheid wordt geboden aan (nabestaanden van) slachtoffers en verzekeraars over het recht op én de omvang van de vergoeding. Verzekeraars verwachten wel dat de… Lees verder →

Vaknieuws
Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel affectieschade naar Eerste Kamer
 • Eerste Kamer, Min. van Justitie

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming heeft een nadere memorie van antwoord gegeven inzake het wetsvoorstel affectieschade en aan de Eerste Kamer gestuurd. De minister schrijft: "Slachtofferhulp Nederland, het Fonds Slachtofferhulp, de ANWB, de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA), De Letselschade Raad en het Schadefonds Geweldsmisdrijven spreken alle hun steun uit… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: shockschade en affectieschadeschade na dodelijk ongeval met vuilnisauto afgewezen
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2017:8894

Frans meisje, au pair in Nederland, wordt op haar fiets aangereden door vuilnisauto en overlijdt. Haar moeder en broer vorderen shockschade en affectieschade.1. Shockschade. De rechtbank neemt de criteria van het Taxibus-arrest en Hoge Raad 27-09-2016 (strafzaak) tot uitgangspunt. 2. Vast staat dat eisers het ongeval zelf niet ter plaatse… Lees verder →

Vaknieuws
Memorie van Antwoord wetsvoorstel affectieschade
 • Eerste Kamer

Minister Blok van Veiligheid en Justitie heeft de Memorie van Antwoord inzake het wetsvoorstel affectieschade aangeboden aan de voorzitter van de Eerste Kamer. De memorie bevat antwoorden op de vragen van de fracties van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel affectieschade. In de memorie wordt onder meer ingegaan op de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: deskundigenbericht over berekenen overlijdenschade naar Oostenrijks recht, geen smartengeld
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:4521

de rechtbank onvoldoende inzicht bestaat in de regels die naar Oostenrijks recht gelden bij het bepalen van de omvang van een vergoedingsplicht in een overlijdensschade. De rechtbank is daarom voornemens een deskundige te benoemen (r.o 3.8). 2. Geen smartengeld. Naar Oostenrijks recht is voor vergoeding van zielenpijn vanwege verlies van… Lees verder →

Persbericht: Financiële tegemoetkoming van overheid voor nabestaanden dood door schulddelicten
 • Overige organisaties
 • Schadefonds Geweldsmisdrijven

Vanaf 1 juli 2016 kunnen nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten in het verkeer en algemene dood door schulddelicten in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming uit het Schadefonds. Dit is geregeld in een wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven. Het complex aan gevolgen voor nabestaanden van slachtoffers die… Lees verder →

Vaknieuws
Wetsvoorstel affectieschade bij Tweede Kamer ingediend
 • Min. van Justitie, Tweede Kamer

Op 20 juli 2015 is het wetsvoorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie dat een vergoeding voor affectieschade regelt, naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel geldt voor nabestaanden van slachtoffers die zijn overleden en voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel ten gevolge van… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots