Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: werkgever niet aansprakelijk voor letsel tijdens jubileumfeest
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:3387

Werknemer struikelt na afloop van jubileumfeest van werkgever op parkeerplaats, waar glas, puin en afval ligt en loopt blijvend letsel op. 1. De kantonrechter acht de werkgever niet aansprakelijk ex art 7:658 BW. Tussen de activiteiten en de door de werknemer te verrichten werkzaamheden moet een voldoende nauw verband bestaan.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: werkgever aansprakelijk omdat geen deugdelijke SVI is afgesloten, geen bewuste roekeloosheid
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2018:2504

Koerier in bestelbusje wordt op spoorwegovergang aangereden door trein en loopt ernstig letsel op. Hij stelt zijn formele werkgever aansprakelijk ex art 7:611 BW. 1. De rechtbank oordeelt dat de werkgever o.g.v. vaste jurisprudentie (HR 1 februari 2008) uit hoofde van zijn verplichting zich als een goed werkgever te gedragen,… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: eenzijdig ongeval ZZP-er, geen analoge toepassing verzekeringsplicht werkgever ex art. 7:611 BW
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:6028

Bodemprocedure na deelgeschil. ZZP-er, loopt als bestuurder van de bedrijfsauto van de inlener ernstig letsel op bij een eenzijdig ongeval. De rechtbank verwerpt het betoog dat art. 7:611 BW analoog moet worden toegepast. De rechtbank overweegt hierbij dat een wezenlijk onderscheid tussen artikel 7:658 BW en artikel 7:611 BW is… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: geen bindende eindbeslissing in deelgeschil over materiële rechtsverhouding; hoger beroep niet ontvankelijk
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2017:5372

Benadeelde, werkzaam als ZZP-er, loopt in 2009 bij eenzijdig verkeersongeval in auto van het bedrijf van zijn ouders ernstig letsel op. Hij heeft het bedrijf aansprakelijk gesteld op grond van het feit dat geen behoorlijke verzekering was afgesloten voor deelname aan het verkeer (art 7:611 BW). De rechtbank heeft het… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: werkgever niet aansprakelijk voor ongeval tijdens woon-werkverkeer
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:2802

Werknemer in dienst van tankstation is onderweg van zijn werk naar huis op de fiets is aangereden en heeft letsel opgelopen. 1. Het hof oordeelt dat er geen causaal verband is tussen het verstrekken van onjuiste informatie door de werkgever en de weigering van de uitkering door de ongevallenverzekeraar. 2.… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: deskundige op gebied van verzekeringen in 1998 moeilijk te vinden, comparitie gelast
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:3435

Arrest na diverse tussenarresten. Ongeval met auto-ambulance in 1998. heeft werkgever een behoorlijke verzekering ex art. 7:611 BW kunnen afsluiten? Het hof heeft ter beantwoording van een aantal vragen een deskundigenbericht gelast. De voorgestelde deskundigen zijn echter niet beschikbaar en/of hun benoeming stuit op bezwaren bij partijen, terwijl ook partijen… Lees verder →

1
Hof: benoemt deskundige voor dekking pakketverzekering voor garage, 7:611 BW.
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:428

Een werknemer van een garage liep als bestuurder van een autoambulance letsel op. De garage had een pakket autobedrijvenverzekering met o.a. de modules ‘Schade Inzittenden/Opzittenden’, verzekerd bedrag € 2.269,-- per persoon, ‘Ongevallenverzekering inzittenden Collectief’ verzekerde som € 27.227,-, die volledig tot uitkering kwam. Het hof kan uit de stukken niet… Lees verder →

1
Hof: werkgever niet aansprakelijk voor letsel werknemer door neerkomende garagedeur, woon- werkverkeer
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2014:3540

Werknemer rijdt met motor de bedrijfsparkeergarage in, waarbij onverwachts de garagedeur omlaag komt. Hij loopt hierbij letsel op en raakt volledig arbeidsongeschikt. Het hof acht de werkgever niet aansprakelijk ex art. 7:658 BW. Het inrijden in de parkeergarage geschiedde nog niet in de uitoefening van de werkzaamheden van werknemer en… Lees verder →

1
Hof: werkgever niet aansprakelijk voor val over konijn; behoorlijke verzekering
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:2768

Werkneemster (schoonmaakster) is met dienstfiets op het terrein van de inlenende werkgever tegen een konijn aangereden, waardoor zij gevallen is en letsel heeft opgelopen. 1. Het hof acht de werkgever als inlener en het schoonmaakbedrijf als werkgever niet aansprakelijk ex art. 7:658 BW. De enkele kans dat een loslopend konijn… Lees verder →

1
Hof: ongevallenverzekering, die alleen uitkeert bij b.i. of overlijden, is geen behoorlijke verzekering
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:2215

Werknemer – taxichauffeu r- loopt letsel op bij verkeersongeval. Werkgever heeft voor haar werknemers twee ongevallenverzekeringen (sommenverzekeringen) afgesloten. Het hof oordeelt dat de werkgever niet aan haar verplichting heeft voldaan om zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering. De twee afgesloten ongevallenverzekeringen, die alleen uitkeren in geval van blijvende invaliditeit… Lees verder →

1
Hof: werkgever niet aansprakelijk voor val van trap over gemorste koffie; ongelukkige samenloop
 • Hof Den Haag, Ongepubl. jurisprudentie

Werkneemster in verpleeghuis stelt dat zij tijdens haar werk is uitgegleden over een plas gemorste koffie, waarbij zij letsel heeft opgelopen. Het hof oordeelt de werkzaamheden van werkneemster niet bijzonder risicovol zijn, dat niet gebleken is dat de trap zelf niet voldeed aan de daaraan te stellen eisen en dat… Lees verder →

1
Rb: werkgever niet aansprakelijk voor val over konijn; ongelukkige samenloop
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2013:166

Werkneemster (schoonmaakster) stelt dat zij met dienstfiets op het terrein van de werkgever tegen een konijn is aangereden, waardoor zij gevallen is en letsel heeft opgelopen. De kantonrechter oordeelt dat uit de overgelegde medische verklaringen niet blijkt dat de klachten het gevolg zijn van een val met de fiets tijdens… Lees verder →

1
Hof: werkgever niet aansprakelijk voor letsel na schouderklop door collega
 • ECLI:NL:GHAMS:2014:1589

Hoger beroep na deelgeschil. Werknemer valt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden, nadat een collega hem een vriendschappelijke schouderklop gaf. Hij loopt een rugwervelfractuur op. Het hof wijst de vorderingen ex art. 7:658, 7:611, 6:170 BW af. Evenals de kantonrechter is het hof van oordeel dat de in art. 7:658… Lees verder →

1
Hof: werkgever aansprakelijk ex art 7:611 BW voor niet afsluiten behoorlijke verzekering thuiszorgmedewerkster
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2014:302

Hoger beroep van deelgeschil (art 1019cc lid 3 RV). Werkneemster thuiszorg loopt ernstig letsel op bij ongeval onderweg van cliënt thuiszorg naar huis. Het hof overweegt dat aan werknemers geen dwingende instructie gegeven met het openbaar vervoer te gaan; werkgever had er rekening mee moeten houden dat werknemers met de… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: werkgeversaansprakelijkheid auto-ongeval in USA niet geschikt voor deelgeschil; klachtplicht geschonden
 • Rechtbank Midden-Nederland

Deelgeschil waarin de aansprakelijkheid van een werkgever ex artikel 7:658 en 7:611 BW voor een verkeersongeval van een werknemer in het buitenland centraal staat. De Kantonrechter is van oordeel dat de onderhavige kwestie zich niet leent voor een deelgeschil. Hij acht zich namelijk onvoldoende voorgelicht over de feiten en omstandigheden,… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: geen aansprakelijkheid voor letsel uitzendkracht door vallende plafondplaat; BGK
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2013:15015

Uitzendkracht loopt letsel op als tijdens het aanleggen van glasvezelkabels in een verpleeghuis een plafondplaat naar beneden valt. 1. Geen aansprakelijkheid eigenaar pand ex art 6:174 BW; niet aangetoond dat plaat is gevallen als gevolg van gebrek. 2. Geen aansprakelijkheid materiële werkgever art. 7:658 BW; werkgever heeft voldoende invulling gegeven… Lees verder →

1
Hof: verkeersongeval taxichauffeur onderweg naar huis op één lijn met vervoer uit arbeidsovereenkomst (art 7:611 BW)
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2013:5200

Werkneemster, chauffeur van taxibusje, loopt letsel op bij eenzijdig verkeersongeval. Zij stelt werkgever aansprakelijk wegens het niet afsluiten van een behoorlijke verzekering (art. 7:611 BW). Werknemer mocht taxi tussen twee ritten mee naar huis nemen, waarbij reistijd als diensttijd gold. Werkgever stelt dat ongeval gebeurde in privétijd, waarvoor geen verzekeringsplicht… Lees verder →

1
Hof: dekking op AVB-polis voor aansprakelijkheid ex 7:611 BW; verwachtingen van verzekerden in het algemeen bepalend
 • Hof Amsterdam
 • BZ8563

Vervolg op HR 30 maart 2012, LJN BV1295 (aansprakelijkheid ex art 7:611 BW onder AVB-verzekeringt). Het hof oordeelt dat de AVB-verzekeraar dekking moet verlenen en verwerpt het verweer van de AVB-verzekeraar dat de werkgever, nu hij zelf ook schadeverzekeraar was, er niet op mocht vertrouwen dat de schade onder de… Lees verder →

1
A-G Spier: “Voorlopig eindpunt is bereikt voor de rechtsontwikkeling op het terrein van art. 7:658 BW.”
 • BX7591, BX7592, BX7595

Advocaat-generaal bij de Hoge Raad mr. Jaap Spier zegt in zijn conclusies in de drie werkgeversaansprakelijkheidszaken waarin de Hoge Raad op 19 oktober 2012 uitspraak deed: “(…) Het voorafgaande leidt tot de slotsom dat in mijn ogen een voorlopig eindpunt is bereikt voor de rechtsontwikkeling op het terrein van art.… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: werkgever niet aansprakelijk voor letsel tijdens woon-werkverkeer
 • Rechtbank Amsterdam
 • BW3642

Benadeelde, thuiszorghulp, loopt zeer ernstig letsel op als zij met haar auto van een klant terug naar huis rijdt (bij aankomst bij klant bleek dat door Thuiszorg dubbele boeking was gemaakt, waarna zij naar huis ging.) De kantonrechter is van oordeel dat sprake is van woon-werkverkeer. De kantonrechter overweegt dat… Lees verder →

1
HR: geen verzekeringsplicht werkgever voor risico eenzijdig voetgangersongeval
 • BR5215

HR: geen verzekeringsplicht werkgever voor risico eenzijdig voetgangersongeval , Hoge Raad 11 november 2011 BR5215 10/04875 Rechtspraak.nl . Werkgeversaansprakelijkheid. Letsel werknemer door uitglijden tijdens te voet bezorgen van post. Uit goed werkgeverschap voortvloeiende verzekeringsverplichting beperkt tot verkeersongevallen. Algemene verzekeringsplicht in strijd met strekking art. 7:658 BW. Taak wetgever; algemene regeling… Lees verder →

1
HR: werkgever ex art. 7:658 BW aansprakelijk voor letsel werknemer TBS-kliniek: géén verzekeringsplicht ex art. 7:611 BW buiten verkeersongevallen
 • Hoge Raad
 • BR5223

Letsel werknemer door geweldsdelict tijdens uitvoering werkzaamheden in TBS-instelling. 1. Ongeval dat voortvloeit uit gevaarzettende situatie die rechtstreeks verband houdt met en inherent is aan uitvoering werkzaamheden waaraan werknemer zich niet kan onttrekken. Hoog veiligheidsniveau. Werkgever heeft niet voldaan aan zeer hoge eisen stelplicht dat hij in art. 7:658 lid… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots