Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb: geen causaal verband te brede bierfiets en aanrijding met trein
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2018:5300

De toedracht is niet volledig duidelijk. Het recht kent geen algemene regels op grond waarvan een verhuurder risico-aansprakelijk is voor schade die met verhuurde zaken wordt veroorzaakt. De enkele omstandigheid dat Partybike een bierfiets verhuurt, waarop alcohol gedronken kan worden, is niet zonder meer onrechtmatig jegens NS. Het blijft de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: stilstand op moment botsing onvoldoende gemotiveerd, vordering afgewezen
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:5610

Botsing tussen geparkeerd staande dan wel achteruitrijdende auto van eiseres en auto die in verkeerde rijrichting reed. De rechtbank is van oordeel dat eiseres, in het licht van de gemotiveerde betwisting van gedaagde, haar stelling dat zij op het moment van de botsing met de aanhanger van gedaagde nog stil… Lees verder →

Vaknieuws
Verbond: Meer ongevallen met e-bikes
 • Verbond van Verzekeraars

Het aantal ongevallen met e-bikes is dit jaar toegenomen. In 2017 waren nog 270 e-bikes betrokken bij een ongeval, in 2018 zijn dit er al 341, een stijging van 26%. Dat blijkt uit cijfers van STAR, een samenwerkingsverband van de politie, verkeerskundig ICT-bureau VIA en het Verbond van Verzekeraars. Vooral… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: deelgeschilprocedure niet bedoeld om volledig geschil voor te leggen, kosten afgewezen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:3172

Ongeval met terreinauto tijdens evenement op strand Katwijk. Benadeelde vraagt verklaring voor recht dat verzekeraar van terreinauto aansprakelijk is. 1. Verzoek afgewezen. De toedracht van het incident is niet komen vast te staan. Deelgeschil is niet bedoeld om in feite het volledige geschil aan de rechtbank voor te leggen. 2.… Lees verder →

Vaknieuws
SWOV: Volledig zelfrijdende auto laat nog jaren op zich wachten
 • SWOV

Het duurt mogelijk nog tientallen jaren voordat auto’s in alle omstandigheden volledig automatisch rijden. Dat blijkt uit de publicatie Veiligonderwegmetdeauto.nl van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in samenwerking met RAI Vereniging. De introductie van volledig zelfrijdende auto’s is gecompliceerd door onder meer onvoorspelbaar menselijk gedrag. Dat vraagt meer ontwikkelingstijd en… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: bestuurder bestelauto aansprakelijk voor botsing met tegemoetkomende bromfiets in onoverzichtelijke bocht, eigen schuld bromfietser
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:2822

Hoger beroep deelgeschil. Aanrijding tussen bestelwagen (appellant) en bromfietser (geïntimeerde) op smalle weg in onoverzichtelijke bocht. Door de bocht hadden bestuurders geen zicht op elkaars nadering. Het hof acht de bestelwagen (mede)aansprakelijk is voor het ongeval. Daarbij acht het hof relevant dat het ongeval plaats vond in een fietsstraat in… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: links afslaande auto aansprakelijk wegens niet verlenen voorrang aan motorfietser
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2018:5115

Aansprakelijkheid autobestuurder wegens het niet verlenen van voorrang aan een motorbestuurder, hoewel de motorbestuurder rechts inhaalde, met een te hoge snelheid reed, geen motorrijbewijs had en over een verdrijvingsvlak/busbaan reed. Verwijzing schadestaat. Dat verzekeraar aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval, betekent niet zonder meer dat zij ook alle… Lees verder →

Vaknieuws
Letselschade tijdens zeiltocht; Hoge Raad kampt met achterhaalde binnenvaartlimiet
 • Hoge Raad, Schademagazine

Tijdens een boottochtje op 21 juli 2007 op het Grevelingenmeer met een geëxploiteerde zeilklipper loopt iemand ernstig blijvend letsel op doordat de giek breekt. Verzekeraar Allianz Benelux heeft 137.000 euro betaald. Dit is de aansprakelijkheidslimiet (van art. 8:983 BW) die van toepassing is op personenvervoer over binnenwateren. Deze limiet staat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: botsing motorrijder en kerende auto, bestuurder auto aansprakelijk
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2018:2241

Frontale botsing tussen motorrijder (verzoeker) en op de weg kerende auto met aanhanger. 1. De rechtbank volgt het rapport van de ongevallenanalist en oordeelt dat de bestuurder op het moment dat hij zijn keermanoeuvre inzette, verzoeker] had moeten laten voorgaan door hem ongehinderd zijn weg te laten verFrontale botsing tussen… Lees verder →

Vaknieuws
Verzekeraars willen ongevalsdatarecorder in elk voertuig
 • Verbond van Verzekeraars

Verzekeraars vinden dat voertuigen moeten worden uitgerust met een zogenoemde Event Data Recorder (EDR), zodat bij een ongeluk de ongevalsomstandigheden snel beschikbaar komen. Na een ongeval kan een onafhankelijke partij, bijvoorbeeld de politie, de ongevalsdata uitlezen. De verzekeraar kan dan snel een oordeel vormen over de aansprakelijkheid. Dat leidt tot… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: cassatieberoep verworpen tegen arrest hof waarin omkering bewijslast werd afgewezen (art 81 RO)
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:208

Een motorrijder is ten val gekomen ter hoogte van een trens (tijdelijke, met klinkers bestrate opbreking van het wegdek), waardoor hij ernstig blijvend letsel heeft opgelopen. Het UWV zoekt ex verhaal voor gedane uitkeringen. Het UWV heeft daartoe gesteld dat de trens en de betonnen bermbeschermers een zodanig gevaarlijke situatie… Lees verder →

Vaknieuws
NRC: ‘De smartphone: sluipmoordenaar in het verkeer’
 • NRC
 • Liza van Lonkhuyzen

Politieke partijen willen strenge straffen voor appen in het verkeer. Wat maakt de smartphone zo gevaarlijk? (…) De smartphone lijkt een sluipmoordenaar in het verkeer. Regelmatig worden ongelukken veroorzaakt doordat mensen zijn afgeleid door de telefoon, maar precieze aantallen kent niemand. Er zijn geen cijfers over bij hoeveel ongelukken de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: op autoweg achteruitrijden bij vrijstelling van het verbod daarvan niet onrechtmatig
 • Rechtbank Noord-Nederland

De ANWB-medewerker maakte noodzakelijk gebruik van de vrijstelling voor de onmiddellijke uitvoering van hulpverleningswerkzaamheden. Hij handelde overeenkomstig de geldende richtlijn door zijn auto eerst vóór het incident te plaatsen met alarmlichten aan. De omstandigheden noopten tot het snel treffen van maatregelen door daar vervolgens achter te gaan staan. Hij controleerde… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: dubieuze achterop-aanrijding, bewijslast rust op voorste auto op eisende partij
 • Hof Den Bosch
 • RECLI:NL:GHSHE:2017:5463

Kop-staart botsing, opzetaanrijding? Betrokkene, verzekerd bij WAM-verzekeraar( geïntimeerde), is achterop de auto van appellant gereden. WAM-verzekeraar stelt dat appellant zonder verkeersnoodzaak abrupt is gestopt en dat hij bij meerdere soortgelijke aanrijdingen betrokken is geweest. 1. Het hof stelt voorop dat de bewijslast rust op de eisen partij, die zich beroept… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: botsing inhalende motor en linksaf slaande auto: 40%-60%
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:8165

Een links inhalende motorrijder (verzoeker) komt in botsing met een links afslaande autobestuurder (verzekerde). 1. De rechtbank komt tot het oordeel dat verzekerde een verkeersfout heeft gemaakt en dat verzoeker eigen schuld heeft aan het ongeval. De stelling dat er sprake is van 100% eigen schuld aan de zijde van… Lees verder →

Vaknieuws
Twee op drie verkeersdeelnemers gebruiken telefoon
 • Assurantie Magazine

Het gebruik van de smartphone in het verkeer neemt ernstige vormen aan: inmiddels gebruikt 65% van de Nederlanders zijn telefoon tijdens deelname aan het verkeer. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in opdracht van Interpolis. Verkeersdeelnemers doen willens en wetens: ruim driekwart zegt telefoongebruik in… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: vrachtwagen (eiser) botst op stilstaande auto op autoweg (gedaagde): 1/3 – 2/3
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2017:7819

Bestuurder van vrachtwagen rijdt op autoweg op nagenoeg stilstaande personenauto, als gevolg waarvan de personenauto in brand vliegt en de inzittenden overlijden. De bestuurder stelt de WAM-verzekeraar van de personenschade aansprakelijk, onder meer voor psychische schade. 1. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de bestuurder van de personenauto onrechtmatig… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: botsing auto die achteruit oprit verlaat en andere auto, toedracht onvoldoende onderbouwd
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:4675

Aanrijding tussen auto van appellante die achteruit oprit van haar woning verlaat en auto van geïntimeerde. Geen letselzaak. Appellante stelt dat zij is gestopt om te kijken of er verkeer aan kwam. Daarna is zij de weg is opgedraaid, waarna zij 9 á 10 seconden op de weg stilstond. Op… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: toedracht ongeval tussen twee fietsers tijdens inhalen staat niet vast, vordering afgewezen
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:4109

Eiser op elektrische fiets wordt ingehaald door gedaagde op mountainbike. De fietsers raken elkaar; eiser komt ten val en loopt letsel op. Gedaagde stelt dat eiser tijdens het inhalen plotseling naar links kwam. De door de eiser gestelde feitelijke toedracht – dat hij rustig rechtdoor fietste zonder uit te wijken… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: botsing tussen links afslaande auto en inhalende motorfiets: 80%-20% na billijkheidscorrectie
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:4946

Eiser haalt op zijn motorfiets de personenauto van gedaagde in, die op dat moment linksaf slaat. Eiser raakt door de botsing zwaar gewond. 1. De rechtbank stelt vast dat gedaagde de motorfiets niet heeft laten voorgaan toen hij afsloeg. Ook als gedaagde heeft voorgesorteerd en richting aangegeven ontheft hem dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: ongeval te hard rijdende inhaler en verzoekster: 80%-20% na billijkheidscorrectie
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:4058

Aanrijding tussen verzoekster die met auto voorrangsweg opreed en de bij verweerder verzekerde auto, die met hoge snelheid aan het inhalen was. 1. Vast staat dat de inhaler te hard heeft gereden. De rechtbank overweegt dat verzoekster onvoldoende heeft geanticipeerd op de mogelijkheid dat auto’s harder rijden dan is toegestaan.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: kop-staart botsing vrachtwagens na inhaalmanoeuvre, voorste vrachtwagen niet geslaagd in bewijs
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:4508

Vrachtwagen, verzekerd bij gedaagde (DAF), rijdt achterop de vrachtwagen van eiseres (MAN). Door gedaagde wordt gesteld dat eiser de DAF eerst heeft ingehaald en vervolgens voor haar is ingevoegd en bovenop de rem is gaan staan. De kantonrechter heeft eiseres in de gelegenheid gesteld te bewijzen de bestuurder van de… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots