Actualiteiten

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →

AVG

De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb: organisator outdoor event aansprakelijk voor letsel op springkussen, 50% eigen schuld
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2018:4483

Eiser breekt rugwervels tijdens Outdoor Event letsel op, als hij van 9 meter hoge toren springt op deels leeggelopen springkussen. 1. De rechtbank acht de organisator aansprakelijkheid o.g.v. art 6:173 en art 6:162 BW. 2. De rechtbank oordeelt dat sprake is van 50% eigen schuld; geen billijkheidscorrectie. Lees verder →

Jurisprudentie
Gerecht Curaçao: gebrek aan de weg, maar geen causaliteit
 • Gerecht Curaçao
 • ECLI:NL:OGEAC:2017:113

De twee rijbanen van de weg waren van elkaar gescheiden door middel van een ononderbroken witte streep. Deze gingen over in een grijze betonnen rand van 18 cm hoog, zonder voorafgaande waarschuwing of maatregelen. Dat maakt de weg gebrekkig met het oog op voorkoming van gevaar voor personen en zaken,… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: ziekenhuis niet aansprakelijk voor gebruikt ongeschikte PIP-implantaten
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:6091

Eiseres heeft in 1984 een borstvergrotingsingreep door middel van PIP-implantaten ondergaan bij het aansprakelijk gestelde ziekenhuis. De ongeschiktheid van de PIP-implantaten staat vast. PIP heeft fraude gepleegd met de vulling van de implantaten. De hoofdregel van artikel 6:77 BW houdt in dat de door het gebruik van een ongeschikte hulpzaak… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: vordering verjaard, absolute termijn niet van toepassing
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2017:4609

Benadeelde liep letsel op door een gebrekkige gasbuis. Zij ontving het rapport van de Raad voor Transportveiligheid in 2002 waardoor zij op de hoogte was van de aansprakelijke rechtspersoon. In de jaren 2002-2003 al onderhandelde zij over haar letselschade. Zij verkeerde toen in de positie waarop zij zowel met de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: ziekenhuis niet aansprakelijk voor gebruik gebrekkige PIP-borstimplantaten (1)
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:3491

In 1999 heeft benadeelde borstvergrotende operatie ondergaan waarbij PIP-borstimplantaten zijn gebruikt. 1. De rechtbank overweegt dat de hoofdregel van art. 6:77 BW houdt in dat de door het gebruik van een ongeschikte hulpzaak ontstane tekortkoming wordt toegerekend aan de schuldenaar, tenzij dit onredelijk zou zijn. Een hulpverlener mag er in… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: ziekenhuis niet aansprakelijk voor gebruik gebrekkige PIP-borstimplantaten (2)
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:4981

PIP-borstimplantaten. Aansprakelijkheid voor gebrekkige hulpzaken (artikel 6:77 BW). De rechtbank acht, daargelaten of de gebruikte implantaten de door eiseres gestelde gebreken hebben en of deze de door eiseres gestelde gezondheidsklachten hebben veroorzaakt, het ziekenhuis niet aansprakelijk voor het gebruik van de PIP-borstimplantaten. Naar het oordeel van de rechtbank zou het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: verzoek om prejudiciële vraag aan Hoge Raad over PIP-implantaten afgewezen
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:42

Benadeelde heeft het ziekenhuis aansprakelijk gesteld voor de schade die zij heeft opgelopen door PIP-implantaten. Zij wil een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad voorleggen, nl.: ‘Kan de zorgverlener (in casu het ziekenhuis) aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van gebrekkige hulpzaken?’ De rechtbank wijst het verzoek af. De rechtbank… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: geen gebrek aan ladder van sluis, geen verplichting tot maatregelen
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2016:4630

De duim van de benadeelde scheurde gedeeltelijk af doordat een ladder in een sluis verschoof. De loodzware ladder kon niet handmatig en zonder extra externe kracht verschoven worden. Volgens sluiswachters schoof de ladder vermoedelijk doordat met de boot van benadeelde gas werd gegeven en in de tegenovergestelde richting is gevaren… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: ongeval tijdens gymles niet geschikt voor deelgeschil vanwege noodzaak bewijslevering
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2015:8273

Benadeelde - in opleiding tot basisschoollerares - loopt letsel op bij radslagoefening tijdens gymles, doordat zij op de rand van een verschoven turnmatje terecht is gekomen. Zij acht de school aansprakelijk. Zij stelt o.a. dat docent onvoldoende instructie heeft gegeven, dat turnmatjes ondeugdelijk waren bevestigd en turnmatjes ondeugdelijk waren. 1.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: ziekenhuis en arts niet aansprakelijk voor schade door heupprotheses
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2015:6179

Benadeelde stelt ziekenhuis en orthopedisch chirurg aansprakelijk voor de schade ais gevolg van de implantatie van heupprothesen (MoM-prothesen) in 2004. Vanaf 2011 heeft de Nederlandse Orthopaedische Vereniging geadviseerd om uit oogpunt van patiënt veiligheid de protheses alleen onder voorwaarden te gebruiken. De rechtbank stelt niet vast dat dat de protheses… Lees verder →

Vaknieuws
De (on)redelijkheid van het toerekenen van de gebrekkigheid van een medische hulpzaak aan de arts of het ziekenhuis ex art. 6:77 BW
 • PIV-bulletin
 • Mevrouw mr. M.S.E. van Beurden – Van Benthem & Keulen
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:4936

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 november 2014 Risicoaansprakelijkheid geneeskundige behandelingsovereenkomst  Vaste lijn in de rechtspraak bij het gebruik van medische hulpzaken in de uitvoering van een geneeskundige behandelingsovereenkomst is dat – wanneer een hulpmiddel op een later moment gebrekkig blijkt te zijn – het niet redelijk is om deze tekortkoming aan de… Lees verder →

1
Rb: Beautycenter niet aansprakelijk voor brandwonden na bezoek zonnebank
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2015:2073

Benadeelde stelt dat zij na bezoek aan zonnebank brandwonden heeft opgelopen. Zij stelt het Beautycenter aansprakelijk. Het Beautycenter heeft de zonnebank laten onderzoeken en stelt dat de zonnebank maximaal 0,33 Watt per vierkante meter aan straling geeft, wat niet voldoende is om het letsel veroorzaakt te kunnen hebben. Door benadeelde… Lees verder →

1
Hof: gehoorbeschadiging door besmet water zwembad? Geen beroep op omkeringsregel
 • ECLI:NL:GHARL:2015:2353

Ouders stellen eigenaar van binnenzwembad op camping aansprakelijk voor gehoorbeschadiging van zoon door besmetting met de PA-bacterie in zwemwater in 2003. De rechtbank had ouders toegelaten tot bewijslevering door middel van een deskundigenbericht; hiertegen hebben de ouders hoger beroep ingesteld. 1. Het hof oordeelt dat art. 6:175 BW (risicoaansprakelijkheid voor… Lees verder →

1
Hof: bezitter rolstoel niet aansprakelijk ex art 6:173 BW voor hand tussen de spaken
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2013:4656

Benadeelde heeft via de gemeente rolstoel in bruikleen van geïntimeerde. Tijdens het gebruik van de rolstoel komt de hoepelhoes van het linkerwiel los en komt de hand van benadeelde tussen de spaken. De hoepelhoes was vier weken daarvoor vervangen. Het hof oordeelt dat geïntimeerde als bezitter niet aansprakelijk is ex… Lees verder →

1
Rb: geen aansprakelijkheid school en eigenaar na val van klimtoren
 • Rechtbank Den Bosch
 • BZ6844

Benadeelde valt tijdens verplichte sportdag op school (ROC) van opblaasbare klimtoren en loopt knieletsel op. Zij stelt de eigenaar van de klimtoren en de school aansprakelijk. De rechtbank overweegt dat het feit dat een activiteit op hoogte plaatsvindt, niet hoeft niet te betekenen dat deze gevaarlijk is. Dat hangt af… Lees verder →

1
Rb: eigen BV aansprakelijk voor letselschade van directeur/enig aandeelhouder van BV (parallel Hangmatzaak)
 • Rechtbank Zutphen
 • BX7229

Benadeelde, directeur en enig aandeelhouder van BV, loopt zwaar letsel op als de heftruck van de BV spontaan achteruit rijdt. Hij stelt zijn eigen BV aansprakelijk ex art 6:173 BW (gebrekkige zaak) jo 6:181 BW risicoaansprakelijk voor zijn letselschade. De rechtbank acht de BV aansprakelijk. Verweer dat benadeelde geen beroep… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots