Jurisprudentie
Hof: wegbeheerder niet aansprakelijk voor val bromfietser op fietspad met oneffenheden door boomwortels
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2020:2552

Bromfietser komt ten val op fietspad oneffenheden door boomwortelopgroei. Het hof acht de gemeente als wegbeheerder niet aansprakelijk o.g.v. art. 6:174 BW en art. 6:162 BW. . De verkeersdeskundige van de gemeente stelt niet meer dan dat het ‘heel goed mogelijk is’ dat een bromfietser door de eerste twee oneffenheden… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: gemeente niet aansprakelijk voor botsing fietser met verkeerspaaltje
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2020:4641

Verzoeker rijdt ’s nachts tegen verkeerspaaltje op een fietspad en loopt letsel op. Verzocht wordt voor recht te verklaren dat de gemeente aansprakelijk is o.g.v. art. 6:174 dan wel 6:162 BW. De rechtbank is vervolgens van oordeel dat de gemeente niet aansprakelijk is omdat het verkeerspaaltje en de weginrichting voldoen… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: wegbeheerder aansprakelijk voor botsing racefietser tegen paaltje op onverlicht fietspad, omkeringsregel, geen eigen schuld
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2020:1890

Racefietser botst tegen paaltje op onverlicht fietspad in bosrijk gebied en loopt ernstig letsel op. 1. De rechtbank acht de gemeente aansprakelijk ex art 6:174 BW; de weginrichting rondom het paaltje voldeed niet aan de eisen die men daaraan mocht stellen. Van obstakels, zoals paaltjes, die geplaatst worden op een… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: wegbeheerder niet aansprakelijk voor val met rollator over rooster in weg
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2019:10100

Verzoekster is, voortgeduwd en zittend op rollator, achterovergevallen door oneffenheid van enkele centimeters door rooster in wegdek. 1. De rechtbank oordeelt dat niet is gebleken van feiten en omstandigheden die maken dat de weg niet voldeed aan de eisen die daaraan konden worden gesteld. De rechtbank acht het een feit… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: wegbeheerder niet aansprakelijk voor botsing tussen twee fietsers op fietspad
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2019:3062

Fietser botst op fietspad in bocht in botsing met tegemoetkomende fietser en komt ten val. Hij stelt de provincie als wegbeheerder aansprakelijk ex art 6:174 BW. Hij stelt de Provincie bij de weginrichting onvoldoende rekening gehouden met het gebruik van het fietspad. De rechtbank komt tot het oordeel dat naar… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: provincie aansprakelijk voor ongeval bromfietser op onverlicht fietspad, 35% eigen schuld
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2019:1333

Bromfietser rijdt rechtdoor op onverlicht fietspad terwijl fietspad een bocht maakt; hij rijdt tegen boom en loopt letsel op. 1. Op basis van deskundigenonderzoek door ongevallenanalist oordeelt het hof dat de weg gebrekkig is in de zin van artikel 6:174 BW en dat de Provincie uit dien hoofde aansprakelijk. 2.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: Geen gebrekkige spoorwegovergang en geen OD
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2019:374

Verzoekster is gevallen op de spoorwegovergang doordat het wiel van haar fiets in de spoorrails terecht is gekomen door de schuine stand met de weg. De spoorlijn kruist de aanvoerweg met een hoek van 22°. Er zijn geen veiligheidsnormen die de aanrijhoek voorschrijven. Uit de foto’s blijkt dat de oversteek… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Onvoldoende bewijs dat de weg gebrekkig was
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2019:521

Appellant is met zijn auto in een bocht naar links van de weg geraakt bij regenval. 150 meter daarvoor plaatste de gemeente een jaar eerder een waarschuwingsbord, gevaar, omdat de weg ter plekke enige mate van slijtage vertoonde. In hoger beroep werd eerder bepaald dat appellant de bewijslast droeg dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Gerecht Curaçao: gebrek aan de weg, maar geen causaliteit
 • Gerecht Curaçao
 • ECLI:NL:OGEAC:2017:113

De twee rijbanen van de weg waren van elkaar gescheiden door middel van een ononderbroken witte streep. Deze gingen over in een grijze betonnen rand van 18 cm hoog, zonder voorafgaande waarschuwing of maatregelen. Dat maakt de weg gebrekkig met het oog op voorkoming van gevaar voor personen en zaken,… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin 2016-5 Een voorwerp op de weg: is de wegbeheerder aansprakelijk?
 • PIV-bulletin
 • Lianne van den Ham – Leerkes, advocaat bij Nysingh advocaten-notarissen

In de wet is bepaald dat de wegbeheerder (het verantwoordelijke overheidslichaam) moet zorgen dat de openbare weg in goede staat verkeert. Verkeert de openbare weg in een gebrekkige toestand[1] en ontstaat daardoor schade, dan is de wegbeheerder daarvoor aansprakelijk. Maar wat wordt verstaan onder de openbare weg en hoever strekt… Lees verder →

1
Rb: Staat niet aansprakelijk voor val in parkeergarage door verschil in lichtintensiteit
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2015:3845

Benadeelde komt ten val over betonnen verhoging in parkeergarage en breekt haar arm. Zij stelt de Staat als de beheerder van de garage aansprakelijk. De kantonrechter stelt vast dat benadeelde slechts heeft gesteld dat er een groot verschil in lichtintensiteit was tussen het lichte trappenhuis en de donkere parkeergarage, waardoor… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: wegbeheerder niet aansprakelijk voor botsing fietser met paaltje
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2015:1550

Fietser komt ten val na een botsing met paaltje dat is geplaatst om te voorkomen dat auto’s van het fietspad gebruik zouden maken; hij loopt een dwarslaesie op. De rechtbank overweegt dat de aansprakelijkheid van de gemeente als beheerder beoordeeld dient te worden aan de hand van de maatstaven die… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: gemeente niet aansprakelijk voor val over ontbrekende stoeptegel
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:6749

Benadeelde komt ten val als zij in winkelcentrum met haar voet in gat van ontbrekende stoeptegel blijft haken en loopt letsel op. 1. De rechtbank overweegt dat niet van doorslaggevende betekenis of de stoeptegel al dan niet ontbrak. De rechtbank oordeelt op grond van door partijen overgelegd beeldmateriaal dat het… Lees verder →

1
HR: aansprakelijkheid wegbeheerder: beroep op ontbreken financiële middelen moet worden onderbouwd; handelen i.s.m. CROW-handboek is normschending
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2014:831

Benadeelde komt ten val als hij met zijn racefiets in een spleet tussen rijbaan en strook grasbetonklinkers komt. Het hof achtte de wegbeheerder niet aansprakelijk ex art. 6:174 BW. De Hoge Raad oordeelt: 1. Indien eiser stelt dat de schade is ontstaan doordat de openbare weg gebrekkig is, en de… Lees verder →

1
Rb: organisatoren niet aansprakelijk voor val tijdens zijspanraces
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2013:6356

Ongeval tijdens zijspanraces op een grasbaan. Drie deelnemers stellen dat zij door een gat of gleuf in de baan ten val zijn gekomen en stellen de organisatoren aansprakelijk. De rechtbank stelt voorop dat een grasbaan in feite altijd oneffenheden vertoont. Beoordeeld dient te worden of in de baan een anders… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: wegbeheerder niet aansprakelijk voor val over afdekplaat op stoep
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:113

Benadeelde stelt dat zij is gestruikeld in het donker over een 2 cm hoge plaat die over vanwege werkzaamheden ontbrekende stoeptegels was gelegd. Zij stelt de gemeente en de aannemer aansprakelijk ex art. 6:174 BW resp. 6:162 BW. 1. De rechtbank oordeelt dat de toedracht van het ongeval in voldoende… Lees verder →

1
Rb: gemeente niet aansprakelijk voor ongeval op onbewaakte spoorwegovergang, ondanks kuil in de weg
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2013:9444

Botsing auto met trein op onbewaakte spoorwegovergang, waarbij bestuurster van auto overlijdt. Is de gemeente aansprakelijk ex art. 6:174 BW? De vraag die moet worden beantwoord, is of de spoorwegovergang uit het oogpunt van veiligheid voldoet aan de eisen die aan de weg gesteld kunnen worden. De rechtbank toetst de… Lees verder →

1
Hof: houten plankier rond molen door hoogteverschil gebrekkig
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2013:1744

Het houten plankier (de derde ring rond de molen) voldoet door het plotselinge hoogteverschil niet aan de verwachtingen die een gebruiker daarvan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mag hebben. Het hoogteverschil was slecht waarneembaar, zodat men daarop redelijkerwijs niet bedacht hoeft te zijn. De indruk wordt gewekt dat het een… Lees verder →

1
Hof: val met scootmobiel, descente gelast
 • CA3106

Benadeelde komt in 2005 met scootmobiel ten val door hoogteverschil in steiger rond molen in houten pad rond molen De Adriaan in Haarlem. In 2009 heeft gemeente daar paaltjes geplaatst. De rechtbank achtte de gemeente niet aansprakelijk als wegbeheerder (art 6:174 BW). Het hof gelast een gerechtelijke plaatsopneming. Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: gemeente niet aansprakelijk voor val door paaltje op fietspad
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • BZ7237

Benadeelde botst met fiets tegen paaltje op fietspad en komt ten val. Zij stelt de gemeente aansprakelijk ex art. 6:174 BW. De rechtbank wijst de vordering af. De rechtbank kent geen doorslaggevende betekenis toe aan de verklaring van benadeelde als partijgetuige. Haar verklaring wordt niet ondersteund door de verklaring van… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey