Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: De moeder was te onzorgvuldig t.o.v. haar kind
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:4466

Verzoekster, trad qq op voor haar zesjarige dochter. Zij was tevens persoonlijk verweerster 2. Samen met een vijfjarige jongen liep de dochter naar een weiland honderden meters verderop met daarin een wit en een bruin paard. Verweerder 1 was eigenaar van het bruine paard. Verzoekster heeft de kinderen twee maal… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: geen bedrijfsmatig gebruik paard, bezitter aansprakelijk ex art 6:179 BW
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:3231

Verzoekster heeft letsel opgelopen door de val van een paard. Zij stelt de paardenfokker, van wie zij op het paard mocht rijden, als bezitter aansprakelijk ex art 6:179 BW en daarnaast de manege ex art 6:181 BW. 1. De rechtbank oordeelt dat het paard niet bedrijfsmatig werd gebruikt door de… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: eigenaar paard aansprakelijk, geen eigen schuld benadeelde vanwege aanwezigheid in wei
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2017:4170

Appellante wordt, bij het vullen van waterbakken in de wei, omver gelopen door een paard. De kantonrechter achtte de eigenaar van het paard aansprakelijk ex art 6:179 BW, maar oordeelde dat 70% van de schade voor haar eigen rekening blijft, omdat zij heeft ervoor had gekozen de wei in te… Lees verder →

Vaknieuws
Het beste paard struikelt wel eens. Over schade, veroorzaakt door paarden
 • PIV-bulletin
 • Miroslav van de Braak, Letselschadebehandelaar bij Nh1816 Verzekeringen en Nicolien Verhoeks, advocaat aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht bij Marree & Dijxhoorn Advocaten.

“Het beste paard struikelt wel eens” of “Wie de teugel slap laat hangen, kan met een mak paard nog op hol raken”. Er zijn tal van spreekwoorden die zien op het gedrag van een paard. En dat is niets voor niets. Paarden kunnen soms gedrag vertonen dat niet wenselijk is.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: eigenaar hond aansprakelijk voor zwaar letsel door hondenbeet
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2017:7453

Eiseres is in haar arm gebeten door de hond van gedaagde. Pas nadat gedaagde de hond met een mes verwondt laat de hond de arm van eiseres los. Zij loopt ernstig letsel op en raakt volledig arbeidsongeschikt. De rechtbank acht gedaagde aansprakelijk ex art 6:179 BW. Het verweer van gedaagde… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: bezitter aansprakelijk voor letsel door onstuimige hond, geen eigen schuld
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:7165

Verzoekster wordt omver gelopen door de hond van gedaagde, die met zijn aan het spelen was en loopt letsel op. 1. De rechtbank acht verweer aansprakelijk ex art 6:179 BW. De rechtbank verwerpt het beroep op risicoaanvaarding. 2. De rechtbank oordeelt dat evenmin sprake is van eigen schuld. Gesteld noch… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: letsel bij gevecht honden, art. 6:99 BW van toepassing nu niet vast staat welke hond heeft gebeten
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:5141

Joey, de niet aangelijnde labrador van de vriend van eiseres, wordt aangevallen door de aangelijnde hond van gedaagde, Jip. Eiseres probeert Joey te bevrijden, waarbij haar vingerkootje wordt afgebeten. Zij stelt de bezitter van Jip aansprakelijk. 1. De rechtbank oordeelt dat, gelet op de betwisting door gedaagde, niet vast staat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, strafzaak: bezitter hond heeft schuld aan bijten van jong meisje
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:4885

De buurvrouw wist dat de hond niet gesocialiseerd was en opgepast moest worden met kinderen. Toch heeft zij hem onaangelijnd en zonder muilkorf in de niet openbare tuin die niet volledig afgesloten was laten lopen. Het is aan haar schuld te wijten dat de hond het kind beet. Strafoplegging 180… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: bezitter hond aansprakelijk
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2015:10173

Gedaagde is zonder bericht van verhindering niet meer ter zitting verschenen. Dit brengt met zich dat er in rechte van wordt uitgegaan dat de hond niet was aangelijnd en plotseling op het fietspad vlak vóór de fiets van eiser tot stilstand is gekomen, waardoor hij met de hond in botsing… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: bezitter loslopende hond aansprakelijk voor letsel fietser, smartengeld € 1000,-
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:978

Fietser (geïntimeerde) is in botsing gekomen met loslopende hond van appellant en loopt letsel op. 1. Nu appellant heeft afgezien van het leveren van tegenbewijs, moet het ervoor worden gehouden dat het ongeval is veroorzaakt doordat de hond van appellant ten tijde van het ongeval losliep op het fietspad. 2.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: manege voor 75% aansprakelijk voor letsel door val van paard
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:5470

Verzoekster, destijds 14 jaar, valt tijdens paardrijles van paard, als het paard weigert over een hindernis te springen. De manege is aansprakelijk voor het opgelopen letsel ex art 6:179 jo 6:181 BW. 1. De rechtbank overweegt dat het enkele feit dat verzoekster vrijwillig krachtens een overeenkomst met toestemming van de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: manege aansprakelijk voor van geschrokken paard, verdeling schade 50%-50%
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2016:4351

Eiseres valt van paard dat schrikt van startende tractor. Het paard werd door de manege gebruikt in de uitoefening van haar manegebedrijf. 1. De rechtbank acht voldoende aannemelijk dat de val van eiseres werd veroorzaakt door een hoofdbeweging van het paard, waardoor eiseres, al dan niet direct, uit balans raakte.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: wolven vallen bezoekers aan, letselschade valt niet onder dekking AVB
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2016:5555

Moeder en kinderen van 5 en 8 lopen letsel op als zij worden aangevallen door wolven in kooi in familiepark/kinderboerderij Oikos. 1. De rechtbank acht het park als bezitter van de wolven (risico-)aansprakelijk voor eventuele schade die de wolven hebben toegebracht. 2. De rechtbank oordeelt dat de aansprakelijkheidsverzekeraar geen dekking… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: de benadeelde is gehouden medische informatie aan de medisch adviseur te geven
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:6279

Voor de vaststelling van de omvang van de schade en het verband met de trap van het paard zijn de in het kader van een ongevallenverzekering opgestelde rapporten niet toereikend. De rapporten geven geen inzicht in de gezondheidssituatie voor het ongeval. Een deskundige moet worden benoemd. De te benoemen deskundige… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: val van paard niet veroorzaakt door eigen energie dier, maar door ruitersfout
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2016:4641

Ongeval 2012, destijds 18-jarig meisje valt van pony tijdens paardrijles, als de pony weigert een hindernis te nemen. Zij stelt verweerders aansprakelijk ex art 6:179 BW. 1. Naar het oordeel van de rechtbank is sprake van een ruitersfout en is geen sprake van een onberekenbaar element dat in de eigen… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: geen eigen schuld wegens vastpakken loslopende hond in aanlijngebied
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2016:4523

Art 6:179 BW. Tijdens uitlaten van haar hond in een aanlijngebied wordt verzoekster geconfronteerd met een loslopende hond die haar hond probeert te benaderen. Om dit te voorkomen pakt verzoekster de halsband van de voor haar onbekende hond vast. Zij komt daarbij ten val en breekt haar heup heeft. De… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: aansprakelijkheid manegehouder ex 6:181 lid 1 BW als bedrijfsmatige gebruiker paard
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2016:1938

Benadeelde valt tijdens een paardrijles van paard. Zij stelt op grond van art. 6:181 BW de manegehouder aansprakelijk. 1. Het hof acht art. 6:181 lid 1 BW (dier gebruikt in uitoefening van bedrijf) van toepassing. Het hof overweegt dat uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat voor de toepasselijkheid van art.… Lees verder →

Vaknieuws
Het Hangmatarrest vervolgd; niet iedere ‘medebezitter’ hangt
 • PIV-bulletin
 • Mevrouw mr. L.K. de Haan en mr. C. Banis – V&A Advocaten

– De gebeten hond en het paard Imagine Na het Hangmatarrest van de Hoge Raad uit 2010 was het natuurlijk wachten op de volgende zaken over de aansprakelijkheid tussen medebezitters onderling. Die zaken zijn er dus ook gekomen. Logisch, want als het één kan, is wellicht ook het ander mogelijk.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: aansprakelijkheid voor val van pony bij proefrit, 33 1/3 % eigen schuld
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2015:5316

Eiseres, 15-jarige ervaren ponyrijdster, kampioen dressuur, valt tijdens proefrit bij aankoop van pony en loopt letsel op (diverse fracturen, klaplong, 2-3% b.i. ). 1. De rechtbank verwerpt het beroep op de exoneratiebeding. Niet vast staat dat eiseres borden met exoneratie heeft gezien; los daarvan wordt exoneratie vermoed onredelijk bezwarend te… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: prejudiciële vragen aan Hoge Raad over aansprakelijkheid bezitter dier jegens medebezitter
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Noord-Holland

Benadeelde, die samen met haar echtgenoot een manege exploiteert, loopt letsel op als een van hun paarden haar omver loopt. Zij stelt haar echtgenoot als mede-bedrijfsmatige gebruiker van het paard ex art 6:181 BW jo art 6:179 BW voor 60% (naar rato winstverdeling) aansprakelijk. De verzekeraar stelt zich op het… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots