Actualiteiten

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →

AVG

De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: school niet tekortgeschoten in zorgplicht en niet aansprakelijk voor tandletsel
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:3678

Op schoolplein van basisschool heeft incident plaatsgevonden waarbij leerling tandletsel heeft opgelopen. De kantonrechter overweegt dat, zelfs als de leerling is geslagen door een andere leerling, de school niet is tekortgeschoten in het toezicht en er geen sprake is van onzorgvuldig handelen van de school. De school heeft gesteld dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: Sporthogeschool aansprakelijk voor val van klimmuur buiten lesuren, 60% eigen schuld
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:6934

Benadeelde, tweedejaars student aan Sporthogeschool, valt tijdens oefening ter voorbereiding op de eindtoets van klimmuur 14 meter naar beneden en loopt zwaar letsel op. Tussen partijen staat vast dat het klimongeval niet tijdens lesuren en niet gedurende de stage van benadeelde heeft plaatsgevonden. 1.De rechtbank is van oordeel dat op… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: school niet aansprakelijk voor val tijdens gymles
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:774

Leerling loopt tijdens gymles hersenschudding op, als hij op een trapezoïde klimt en achterover valt. 1. De rechtbank stelt voorop dat de bijzondere zorgplicht van scholen niet inhoudt dat leerlingen moeten worden behoed voor ieder mogelijk risico. Buiten het algemene valrisico – als je ergens op klimt, kun je daar… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: school aansprakelijk wegens schending zorgplicht t.a.v. leerling met dyslexie
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2018:592

Het geschil draait om de vraag of de leerling op de middelbare school adequaat onderwijs heeft gehad, rekening houdend met de bij hem al op de basisschool vastgestelde dyslexie. 1. De rechtbank verwijst ten aanzien van de zorgplicht naar het arrest van Hof Arnhem-Leeuwarden van 21 november 2017; naar het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: school niet nalatig in toezicht
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:3230

Aan het einde van een dagje pretpark wil benadeelde een meisje dat door anderen belaagd wordt te helpen. Hij wordt geschopt en geslagen. De school voor kinderen met gedragsproblemen schond geen zorgvuldigheidsnorm door niet in te grijpen toen zij er achter kwam dat twee leerlingen voor het afgesproken tijdstip al… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: onderwijsinstelling niet aansprakelijk voor val meisje van ‘stepping stones’ tijdens naschoolse opvang
 • ECLI:NL:RBDHA:2016:15167

Zevenjarig meisje valt tijdens naschoolse opvang op schoolplein van 'stepping stones' en loopt letsel op. 1. De rechtbank overweegt dat de vraag of de stepping stones een gebrek hebben waarvoor de onderwijsinstelling als bezitter ex art. 6:174 BW aansprakelijk is, beoordeeld dient te worden aan de hand van de criteria… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: leerling ROC loopt letsel op door glazen klapdeur, bewijslast dat glas niet voldeed aan NEN-norm op leerling
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:4565

Leerling kappersopleiding ROC verlaat in 2008 geïrriteerd het examenlokaal door klapdeur met ruiten en breekt daarbij met zijn rechterarm door het glas. Hij loopt hierbij , peesletsel op. De rechtbank oordeelt dat van ROC naar maatstaven van zorgvuldigheid verwacht mocht worden dat zij de klapdeur had voorzien van glas dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: school niet aansprakelijk voor letsel leerling tijdens gymles
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2016:3712

Leerling basisschool komt ten val tijdens oefening op wandrek. De moeder - als wettelijk vertegenwoordiger – stelt dat de docent een verkeerde beslissing genomen door een angstig, zwaar kind met een slechte motoriek tegen zijn zin een gymoefening uit te laten voeren, terwijl zij onvoldoende voorzorgsmaatregelen had getroffen. De rechtbank… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: school niet aansprakelijk voor tik op oor bij gymles
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2015:8707

Bij een tikspel wilde een medeleerling eiser tikken. Eiser zakte door zijn knieën, waardoor hij door de hand van deze medeleerling tegen zijn oor werd geraakt. Niet is vast komen te staan dat de kans op een ongeval en/of letsel bij het onderhavige tikspel zo groot is, dat de gymdocent… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: ongeval tijdens gymles niet geschikt voor deelgeschil vanwege noodzaak bewijslevering
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2015:8273

Benadeelde - in opleiding tot basisschoollerares - loopt letsel op bij radslagoefening tijdens gymles, doordat zij op de rand van een verschoven turnmatje terecht is gekomen. Zij acht de school aansprakelijk. Zij stelt o.a. dat docent onvoldoende instructie heeft gegeven, dat turnmatjes ondeugdelijk waren bevestigd en turnmatjes ondeugdelijk waren. 1.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: school niet aansprakelijk voor letsel bij tikspel tijdens gymles
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Als een eerstejaars vmbo-klas tijdens de gymles het tikspel pionnenroof speelt, komt een tikkende leerling met zijn hand hard tegen het oor van een medeleerling aan, welke leerling net - iets gebogen - wil wegdraaien. De vader van de leerling verwijt de gymdocent onder meer dat hij onzorgvuldig handelde door… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: achterover duwen tijdens ruzie niet onrechtmatig gezien omstandigheden
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2015:4759

Twee jongens (leerlingen van bakkerij-opleiding, 13 en 14 jaar oud) krijgen ruzie in de klas over liniaal. B duwt A achterover, waarbij A driedubbele beenbreuk oploopt. De rechtbank acht het gedrag van B in beginsel onrechtmatig, maar oordeelt dat sprake is van een rechtvaardigingsgrond. A heeft de confrontatie met B… Lees verder →

1
Hof: school niet aansprakelijk ex art 7:658 BW voor letsel leerkracht na incident met leerling
 • Hof Den Haag

Leerkracht heeft letsel opgelopen bij een incident met een leerling en stelt de school aansprakelijk ex art 7:658 BW. Het hof heeft bij tussenarrest geoordeeld dat de problematiek van de leerling geen (potentieel) gevaarlijk gedrag was met het oog waarop maatregelen getroffen hadden moeten worden. Het hof oordeelde– voorshands –… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: feiten omtrent gymongeval staan niet vast, zaak niet geschikt voor deelgeschilprocedure
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:9931

11-jarige jongen komt bij klimoefening tijdens de gymles ten val en loopt armletsel op. Is school aansprakelijk? De rechtbank oordeelt dat het enkele feit dat geen onderhandelingen hebben plaatsgevonden onvoldoende is voor het oordeel dat het geschil niet geschikt is voor een deelgeschilprocedure. Echter, de rechtbank oordeelt dat de zaak… Lees verder →

1
Rb: geen aansprakelijkheid school en eigenaar na val van klimtoren
 • Rechtbank Den Bosch
 • BZ6844

Benadeelde valt tijdens verplichte sportdag op school (ROC) van opblaasbare klimtoren en loopt knieletsel op. Zij stelt de eigenaar van de klimtoren en de school aansprakelijk. De rechtbank overweegt dat het feit dat een activiteit op hoogte plaatsvindt, niet hoeft niet te betekenen dat deze gevaarlijk is. Dat hangt af… Lees verder →

1
Rb: school niet aansprakelijk voor ongeval met trampoline na afloop van gymles
 • Rechtbank Almelo
 • BW8098

Scholiere (3 VMBO, sportstroom) stelt school aansprakelijk voor letsel opgelopen bij gymles met sprong op trampoline. De rechtbank heeft deskundigenbericht door docent aan HALO gelast. Op basis hiervan oordeelt de rechtbank dat niet gezegd kan worden dat de school onzorgvuldig en/of onrechtmatig heeft gehandeld. Het ongeval heeft plaatsgevonden nadat de… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: kind op hoofd geslagen, school niet aansprakelijk
 • Rechtbank Den Haag
 • BW6816

5-jarige jongen, leerling op school voor kinderen met gedragsstoornissen, wordt in zandbak door medeleerling op hoofd geslagen met schep en loopt hersenletsel op. Geen van leerkrachten heeft het voorval gezien. 1. De rechtbank oordeelt dat de toedracht vast staat op basis van verklaringen van de kinderen, nu toedracht onvoldoende is… Lees verder →

1
HR: geen polisdekking voor kartongeval, school (ROC) niet aansprakelijk voor ontoereikende dekking
 • BQ2324

Studente ROC loopt letsel op bij door school georganiseerde kartwedstrijd. Op de door de school afgesloten ongevallenverzekering geldt polisuitsluiting. Is ROC aansprakelijk voor ontoereikende dekking? Het hof oordeelde dat van algemene bekendheid is dat ongevallenverzekeringen beperkingen en uitsluitingen van dekking kennen bij risicovolle activiteiten. Het oordeel van het hof dat… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots