Actualiteiten

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →

AVG

De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb: mishandeling, 50% eigen schuld eiser
 • Rechtbank Den Haag
 • CLI:NL:RBDHA:2018:9474

Eiser haalt samen met anderen spullen op uit woning, na het beëindigen van de relatie tussen zijn zoon en diens vriendin. Hij wordt mishandeld door de moeder van de vriendin, die hiervoor strafrechtelijk is veroordeeld. De rechtbank is van oordeel dat eiser en gedaagde beiden in even grote mate hebben… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: mishandeling zwangere ex-partner: smartengeld € 1500,-
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:1753

Mishandeling door voormalige partner, die daarvoor strafrechtelijk is veroordeeld. Smartengeld: € 1.500,-toegewezen (gevorderd € 6000,-). Het hof weegt hierbij mee: benadeelde heeft letsel in gezicht, keel en aan haar armen opgelopen; zij heeft nog geruime tijd na het incident angstklachten gehad die medische behandeling vergden; zij was 20 weken zwanger;… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: gebroken neus na mishandeling: smartengeld € 750,-
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2018:2821

Ruzie in de klas tussen twee jonge jongens, waarbij 15-jarige jongen de andere jongen een gebroken neus slaat. 1. De kantonrechter acht de jongen volledig aansprakelijk; geen eigen schuld eisende partij. 2. Een deel van de gevorderde materiële schade wordt toegekend. 3. Smartengeld: € 750,- (gevorderd: € 3000,-), psychische schade… Lees verder →

Vaknieuws
Ruim € 20 miljoen voor slachtoffers geweldsmisdrijven
 • PIV
 • Schadefonds gweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft vorig jaar ruim 20 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers van geweldsmisdrijven. Dat is het hoogste bedrag sinds het bestaan van de organisatie. Het is het derde jaar op rij dat het totaal uitgekeerde bedrag aan slachtoffers van geweldsmisdrijven is gestegen. In 2017 werden circa 600 aanvragen… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: onvoldoende bewijs PTSS na klappen bij ophalen kind bij ex
 • Hof Den Haag, Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:4004

Bij het ophalen van het kind na eerdere echtscheiding vielen tussen man en vrouw klappen. De vrouw legde aan haar vordering in eerste aanleg ten grondslag dat de man haar mishandelde door haar keel dicht te knijpen en twee maal in haar gezicht te slaan, waardoor zij korte tijd buiten… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: mishandeling van de één impliceert nog geen groepsaansprakelijkheid voor mishandeling van de ander
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:6762

De politierechter veroordeelde gedaagde 2 wegens twee pogingen tot zware mishandeling. Hij is in beginsel aansprakelijk voor de schade van eiseres. Dat zij de discussie heeft opgezocht over problemen die samenhingen met drugsgebruik van bewoners betekent niet dat zij daarmee, afgezet tegen de mogelijkheid dat zij daardoor schade zou oplopen,… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: uitleg ‘nieuwe’ opzetclausule AVP, beroep op opzetclausule na mishandeling verworpen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2015:7321

Eiser, hoofdagent bij de politie, loopt zwaar letsel op als gedaagde hem bij arrestatie in zijn kruis trapt. De rechtbank acht gedaagde en de AVP-verzekeraar hoofdelijk aansprakelijk. AVP-verzekeraar beroep zich op de opzetclausule en stelt daarbij dat sprake is van een ‘nieuwe’ opzetclausule, waarbij opzet is gekoppeld aan de gedraging… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: mishandeling tussen mountainbikes, gedaagde mag noodweer bewijzen
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:6040

Partijen zijn op paaszondag op hun mountainbikes het bos in gegaan voor een fietstocht. Zij zijn elkaar tegengekomen, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een fysieke confrontatie tussen eiser en gedaagden. Partijen zijn het niet eens over wat er precies is gebeurd - wie agressor was en wie slachtoffer - en… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: causaal verband tussen mishandeling en PTSS, smartengeld € 7000,-
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:7444

Eiseres is mishandeld door gedaagden; zij heeft hierbij fysieke klachten en een posttraumatische stressstoornis (PTSS) opgelopen. De rechtbank verwerpt het verweer dat er geen causaal verband is tussen de mishandeling en klachten. De rechtbank overweegt dat eiseres meerdere keren medisch is onderzocht en dat op basis van dat onderzoek klachten… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: benadeelde niet geslaagd in bewijs mishandeling door (ex-) partner
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2017:8781

In eerder tussenarrest heeft het hof benadeelde (appellante) opgedragen te bewijzen dat haar (inmiddels ex-)partner haar in 2009, terwijl zij tegenover elkaar op bed zaten, met zijn vuist op het rechteroog heeft geslagen en dat zij daarbij het door de huisarts vastgestelde letsel heeft opgelopen. Het hof acht benadeelde niet… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Securitas en R.E.T aansprakelijk voor mishandeling door conducteur
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2017:1063

Handgemeen in tram tussen eiser en conducteur. Eiser stelt Securitas en R.E.T. ex art 6:170 en art 6:162 BW aansprakelijk voor het opgelopen letsel. 1. De rechtbank oordeelt dat de conducteur onrechtmatig heeft gehandeld; een rechtvaardigingsgrond ontbreekt. 2. De rechtbank oordeelt dat naast Securitas ook R.E.T. zeggenschap had over de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: geen deskundigenbericht over gebitsschade in kort geding mogelijk, vordering afgewezen
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:6972

Benadeelde vordert in kort geding vergoeding van gebitsschade door mishandeling. De rechtbank oordeelt dat nu vast staat dat gedaagde eiser tegen diens mond heeft geslagen en dat er tanden zijn afgebroken, het causaal verband vaststaat. Dat eiser een slecht gebit had maakt dit niet anders; de gevolgen predispositie van het… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: schadevergoeding ex art. 51a lid 1 Sv alleen voor rechtstreeks door mishandeling geleden schade
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2016:273

Hoger beroep (bij civiele rechter) van benadeelde partij wiens vordering door de strafrechter is afgewezen. Tijdens voetbalwedstrijd is worsteling ontstaan, waarna geïntimeerde met gebalde vuist op het hoofd van appellant heeft gestompt. Geïntimeerde is strafrechtelijk veroordeeld voor mishandeling. 1. Het hof overweegt dat voor toewijzing van een vordering tot schadevergoeding… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: geen aansprakelijkheid beveiliger voor armletsel winkeldief na aanhouding
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2015:4463

Beveiliger betrapt winkeldiep op heterdaad en pakt hem bij de arm. De winkeldief vordert € 12.000,- smartengeld. Hij stelt dat de beveiliger zijn arm middels een armklem heeft verdraaid, waardoor hij een tenniselleboog heeft opgelopen. Het hof oordeelt dat niet vast is komen te staan dat de dief armletsel heeft… Lees verder →

Rb: veehouder aansprakelijk voor letselschade bedreigde ambtenaar
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2015:2449

De Staat stelt veehouder aansprakelijk voor de schade ten gevolge van de bedreiging van twee ambtenaren (inspecteurs) van de A.I.D tijdens de uitoefening van hun controlefunctie. De veehouder is strafrechtelijk veroordeeld. De Staat vordert de uitkeringen die de Staat heeft betaald aan de twee ambtenaren in verband met hun arbeidsongeschiktheid… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: vuurwerkhandelaar aansprakelijk voor letsel door te vroeg ontploft vuurwerk (behoudens tegenbewijs)
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2015:3437

Vuurwerkhandelaar brengt een siervuurwerkpot mee naar oudejaarsfeest, waar het vuurwerk door benadeelde wordt aangestoken en onmiddellijk tot ontploffing komt, als gevolg waarvan benadeelde ernstig gewond raakt. Het hof oordeelt dat voorshands voldoende vaststaat dat het vuurwerk geen voldoende ontstekingsvertraging had en daardoor niet voldeed aan de geldende regelgeving. Het hof… Lees verder →

1
Hof: geen verjaring vordering na langdurig huiselijk geweld vanwege daardoor ontstane psychische toestand
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:1690

Stiefdochter is – evenals haar moeder en zusje -i n periode 1999-2003 ernstig en stelselmatig mishandeld door haar stiefvader. In 2005 is stiefvader hiervoor veroordeeld; in 2008 heeft stiefdochter hem aansprakelijk gesteld. Het hof verwerpt het beroep op verjaring. Het hof komt tot het oordeel dat de verjaringstermijn pas is… Lees verder →

1
Rb: gedaagden aansprakelijk voor seksueel misbruik van minderjarigen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2015:2738

Eisers (destijds 13 en 14 jaar) stellen gedaagden (destijds 44 en 50 jaar) aansprakelijk voor het jarenlang seksueel misbruik vanaf 1991/1992. De rechtbank acht gedaagden aansprakelijk. De rechtbank overweegt dat, ook indien er veronderstellenderwijs vanuit wordt gegaan dat eisers destijds ouder dan 16 jaar waren op het moment dat het… Lees verder →

1
Hof: geen doorstuiting verjaring ex art. 10 lid 4 WAM bij mishandeling na verkeersruzie
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:5337

Hof Den Bosch | 16 december 2014 | ECLI:NL:GHSHE:2014:5337 | HD 200.112.901_01 Mishandeling na verkeersruzie in 2003. Vordering op WAM-verzekeraar verjaard? In 2005 is benadeelde procedure gestart tegen dader. Het hof oordeelt dat art. 10 lid 4 WAM (vordering tegen verzekerde stuit verjaring WAM-verzekeraar) niet van toepassing is, zodat geen… Lees verder →

1
Rb (in k.g.): Meldpunt misbruik Rooms-Katholieke Kerk moet langer open blijven
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:4604

Het meldpunt Misbruik RKK moet tot tenminste 1 mei 2015 open blijven, oordeelt de voorzieningenrechter. De bisschoppenconferentie besloot eerder het meldpunt per 1 juli 2014 te sluiten voor verjaarde zaken en zaken tegen overleden personen. Vijf vrouwen en het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik hebben in een kort geding gevraagd het indienen… Lees verder →

1
Hof: mishandeling, veroorzaker niet aansprakelijk voor pre-existente psychische klachten
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:1717

Schadevergoedingsvordering na mishandeling in 2003. Uitspraak na neurologische en psychiatrische expertise, ter beantwoording van de vraag of gestelde klachten (o.a. heftige stemmingswisselingen, concentratieverlies), zijn veroorzaakt door die mishandeling. Het hof overweegt dat de veroorzaker het slachtoffer dient te nemen zoals deze is, dus inclusief pre-existente klachten, persoonlijkheid en moeilijke privé-situatie.… Lees verder →

1
Rb: jongen ondanks vrijspraak (groeps)aansprakelijk voor aanwezigheid bij mishandeling
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2013:8903

Benadeelde wordt mishandeld door gedaagde sub 1, die hiervoor door politierechter strafrechtelijk wordt veroordeeld; gedaagde sub 2 is hierbij aanwezig, maar wordt vrijgesproken. Benadeelde spreekt beiden aan o.g.v. groepsaansprakelijkheid (art 6:166 BW); hij vordert verklaring voor recht dat gedaagden jegens hem onrechtmatig hebben gehandeld en dat zij ieder aansprakelijk zijn… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots