Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Hof: Mede op grond van camerabeelden geen onrechtmatigheid vaststelbaar
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2018:2861

Geïntimeerde loopt letsel aan zijn vinger op bij sluiten van de deur van het café. Alleen een zodanig gevaarscheppend gedrag is onrechtmatig indien de mate van waarschijnlijkheid van het oplopen van letsel door een ander als gevolg van dat gedrag zo groot is dat de dader zich naar maatstaven van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Mishandeling levert bewijs van onrechtmatigheid, niet van causaliteit
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2018:7757

De politierechter heeft gedaagde veroordeeld wegens mishandeling van eiser. Eiser stelt dat door zijn letsel een arbeidsovereenkomst geen doorgang heeft gevonden en heeft zijn huishoudelijke taken niet kunnen uitvoeren. Zijn vrouw heeft die overgenomen. Van de onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling gaat dwingende bewijskracht uit. Echter niet alleen een onrechtmatige gedraging is… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: organisator outdoor event aansprakelijk voor letsel op springkussen, 50% eigen schuld
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2018:4483

Eiser breekt rugwervels tijdens Outdoor Event letsel op, als hij van 9 meter hoge toren springt op deels leeggelopen springkussen. 1. De rechtbank acht de organisator aansprakelijkheid o.g.v. art 6:173 en art 6:162 BW. 2. De rechtbank oordeelt dat sprake is van 50% eigen schuld; geen billijkheidscorrectie. Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: ongeval twee fietsers op onoverzichtelijk fietspad, voorrangsplichtige fietser niet aansprakelijk
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2018:8584

Ongeval tussen twee fietsers. De rechtbank oordeelt dat, nu eiser niet zichtbaar was voor gedaagde toen hij het fietspad opdraaide, daarmee vast staat dat gedaagde niet in strijd heeft gehandeld met art. Gedaagde mocht het fietspad opdraaien. Eiser daarentegen heeft in strijd gehandeld met art. 19 RVV (voertuig tot stilstand… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: school niet tekortgeschoten in zorgplicht en niet aansprakelijk voor tandletsel
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:3678

Op schoolplein van basisschool heeft incident plaatsgevonden waarbij leerling tandletsel heeft opgelopen. De kantonrechter overweegt dat, zelfs als de leerling is geslagen door een andere leerling, de school niet is tekortgeschoten in het toezicht en er geen sprake is van onzorgvuldig handelen van de school. De school heeft gesteld dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: mishandeling, 50% eigen schuld eiser
 • Rechtbank Den Haag
 • CLI:NL:RBDHA:2018:9474

Eiser haalt samen met anderen spullen op uit woning, na het beëindigen van de relatie tussen zijn zoon en diens vriendin. Hij wordt mishandeld door de moeder van de vriendin, die hiervoor strafrechtelijk is veroordeeld. De rechtbank is van oordeel dat eiser en gedaagde beiden in even grote mate hebben… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Recreatie Midden-Nederland niet aansprakelijk voor verdrinking 14-jarige jongen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:3479, NL17.12688

14-jarige jongen zonder zwemdiploma verdrinkt in deel van de Maarsseveense Plassen. Zijn ouders stellen Recreatie Midden-Nederland aansprakelijk. De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van een onveilige situatie of dat de organisatie anders of beter had moeten waarschuwen. Er is bebording op het land en belijning in het water.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: toedracht ongeval tussen (zit)grasmaaier en auto niet bewezen met rapport ongevallenanalist; kantoorkosten advocaat afgewezen
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2018:2860

Bestuurder (zit)grasmaaier is stuk de weg op gereden en wordt aangereden door naderende auto. Hij stelt de bestuurder van de grasmaaier aansprakelijk. 1. De rechtbank oordeelt dat het rapport van de ongevallenanalist onvoldoende bewijs vormt van de stelling van verzoeker dat het ongeval is veroorzaakt door nalatig van de bestuurder.… Lees verder →

Rb, deelgeschil: discotheek niet aansprakelijk voor val in trapgat
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:3752

16 jarig meisje is - na gebruik van alcohol- op muurtje naast discotheek gaan zitten en is in het daarnaast liggende trapgat gevallen. Zij stelt de discotheek aansprakelijk. 1. De rechtbank toetst aan de Kelderluikcriteria en het Wilnisarrest en komt tot het oordeel dat de discotheek een situatie in het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: ongeval in whirlpool, verzoek om verstrekken gegevens art 843a Rv gedeeltelijk toegewezen
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:2828

Eiseres is onwel geworden in whirlpool Thermen Bussloo en ten val gekomen, waardoor zij mogelijk blijvend hersenletsel heeft opgelopen. Zij stelt dat de whirlpool te warm was. Eiseres vordert op grond van art 843a Rv dat Thermen Bussloo haar diverse gegevens verstrekt. De voorzieningenrechter wijst het verzoek af om de… Lees verder →

Vaknieuws
Letselschade tijdens zeiltocht; Hoge Raad kampt met achterhaalde binnenvaartlimiet
 • Hoge Raad, Schademagazine

Tijdens een boottochtje op 21 juli 2007 op het Grevelingenmeer met een geëxploiteerde zeilklipper loopt iemand ernstig blijvend letsel op doordat de giek breekt. Verzekeraar Allianz Benelux heeft 137.000 euro betaald. Dit is de aansprakelijkheidslimiet (van art. 8:983 BW) die van toepassing is op personenvervoer over binnenwateren. Deze limiet staat… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: letsel tijdens boottocht, aansprakelijkheidslimiet vervoersrecht van € 137.000,- blijft in stand met inflatiecorrectie
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:729

Benadeelde loopt ernstig letsel op tijdens boottochtje op door betrokken geëxploiteerde zeilboot, doordat de giek afbreekt. De verzekeraar heeft aan benadeelde € 137.000,- betaald, zijnde de aansprakelijkheidslimiet van art. 8:983 BW, die van toepassing is op personenvervoer over binnenwateren. De Hoge Raad overweegt, evenals het hof, overweegt dat de aansprakelijkheidslimiet… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: vliegschool en instructeur niet aansprakelijk voor ongeval tijdens schermvliegen
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2018:3874

Tijdens cursus schermvliegen in Frankrijk in 2003 is benadeelde over de rand van de startplaats naar beneden gevallen en terechtgekomen op de lager gelegen weg; hij heeft ernstig letsel aan benen en rug heeft opgelopen en stelt de vliegschool en de instructeur aansprakelijk. Het hof komt tot het oordeel dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: mishandeling zwangere ex-partner: smartengeld € 1500,-
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:1753

Mishandeling door voormalige partner, die daarvoor strafrechtelijk is veroordeeld. Smartengeld: € 1.500,-toegewezen (gevorderd € 6000,-). Het hof weegt hierbij mee: benadeelde heeft letsel in gezicht, keel en aan haar armen opgelopen; zij heeft nog geruime tijd na het incident angstklachten gehad die medische behandeling vergden; zij was 20 weken zwanger;… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: Sporthogeschool aansprakelijk voor val van klimmuur buiten lesuren, 60% eigen schuld
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:6934

Benadeelde, tweedejaars student aan Sporthogeschool, valt tijdens oefening ter voorbereiding op de eindtoets van klimmuur 14 meter naar beneden en loopt zwaar letsel op. Tussen partijen staat vast dat het klimongeval niet tijdens lesuren en niet gedurende de stage van benadeelde heeft plaatsgevonden. 1.De rechtbank is van oordeel dat op… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Staat niet aansprakelijk voor fataal schietincident in Penitentiaire Inrichting
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2018:3093

Gedetineerde wordt tijdens zijn detentie in een Penitentiaire Inrichting doodgestoken door andere gedetineerde. Zijn nabestaanden stellen de Staat aansprakelijk. De rechtbank komt tot het oordeel dat geen sprake is geweest van nalatigheid en wijst de vordering af. Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Albert Heijn aansprakelijk voor uitglijder op natte vloer groenteafdeling
 • Rechtbank Noord-Holland
 • CLI:NL:RBNHO:2018:2596

De rechtbank acht Albert Heijn niet geslaagd in het leveren van tegenbewijs tegen het voorshands geleverde bewijs dat er water en groenteresten op de vloer van de groenteafdeling in de winkel lagen en dat [eiseres] hierdoor is uitgegleden. De rechtbank acht Albert Heijn aansprakelijk. Van Albert Heijn mocht worden verwacht… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: gebroken neus na mishandeling: smartengeld € 750,-
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2018:2821

Ruzie in de klas tussen twee jonge jongens, waarbij 15-jarige jongen de andere jongen een gebroken neus slaat. 1. De kantonrechter acht de jongen volledig aansprakelijk; geen eigen schuld eisende partij. 2. Een deel van de gevorderde materiële schade wordt toegekend. 3. Smartengeld: € 750,- (gevorderd: € 3000,-), psychische schade… Lees verder →

Jurisprudentie
Politie gedeeltelijk aansprakelijk voor schietpartij Alphen aan den Rijn
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2018:541

Het hof oordeelt dat de politie aansprakelijk is voor de letselschade en overlijdensschade die is ontstaan bij de schietpartij in 2011 in het winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Tristan van der V. heeft in het winkelcentrum met vuurwapens op mensen geschoten. Daarbij zijn 6 doden en 16… Lees verder →

Vaknieuws
Ruim € 20 miljoen voor slachtoffers geweldsmisdrijven
 • PIV
 • Schadefonds gweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft vorig jaar ruim 20 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers van geweldsmisdrijven. Dat is het hoogste bedrag sinds het bestaan van de organisatie. Het is het derde jaar op rij dat het totaal uitgekeerde bedrag aan slachtoffers van geweldsmisdrijven is gestegen. In 2017 werden circa 600 aanvragen… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: opdrachtgever niet aansprakelijk ex art. 7:658 lid 4 BW, wel ex art 6:162 BW voor ongeval met pomp
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:1097

Benadeelde krijgt tijdens reparatie van pomp in aanraking met natronloog en raakt blind aan een oog en gedeeltelijk blind aan zijn andere oog. Appellante (de aansprakelijke formele werkgever) stelt dat geïntimeerde als materiële werkgever op basis van artikel 7:658 lid 4 BW aansprakelijk is voor de schade van benadeelde. 1.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: school niet aansprakelijk voor val tijdens gymles
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:774

Leerling loopt tijdens gymles hersenschudding op, als hij op een trapezoïde klimt en achterover valt. 1. De rechtbank stelt voorop dat de bijzondere zorgplicht van scholen niet inhoudt dat leerlingen moeten worden behoed voor ieder mogelijk risico. Buiten het algemene valrisico – als je ergens op klimt, kun je daar… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: school aansprakelijk wegens schending zorgplicht t.a.v. leerling met dyslexie
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2018:592

Het geschil draait om de vraag of de leerling op de middelbare school adequaat onderwijs heeft gehad, rekening houdend met de bij hem al op de basisschool vastgestelde dyslexie. 1. De rechtbank verwijst ten aanzien van de zorgplicht naar het arrest van Hof Arnhem-Leeuwarden van 21 november 2017; naar het… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots