Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad stopt

Samenvatting:

Met ingang van 1 januari 2018 heeft De Letselschade Raad ervoor gekozen zijn activiteiten op het gebied van letselschade met name op de professionele dienstverleners in de branche te richten. Als gevolg van deze keuze zal De Letselschade Raad niet meer bemiddelen in individuele klachten of geschillen. Ook de analyse van geschillen en het gezamenlijk zoeken naar passende oplossingen en geschiloplossers, valt vanaf heden niet meer onder de werkzaamheden van het Bureau van DLR.

Bemiddelingsloket stopt
  

Met ingang van 1 januari 2018 heeft De Letselschade Raad ervoor gekozen zijn activiteiten op het gebied van letselschade met name op de professionele dienstverleners in de branche te richten. Als gevolg van deze keuze zal De Letselschade Raad niet meer bemiddelen in individuele klachten of geschillen. Ook de analyse van geschillen en het gezamenlijk zoeken naar passende oplossingen en geschiloplossers, valt vanaf heden niet meer onder de werkzaamheden van het Bureau van DLR.
 
De Letselschade Raad houdt zich op maatschappelijk, professioneel en procedureel niveau bezig met trends en ontwikkelingen op het gebied van letselschade. De Raad heeft hierbij een faciliterende en coördinerende rol voor professionals in de branche. Het behandelen van individuele klachten en vragen past niet meer bij dit nieuwe beleid.

Signaleringsfunctie:
Ter waarborging van de harmonieuze afwikkeling van letselschadezaken ontvangt het Bureau van De Letselschade Raad graag wel nog meldingen, signalen en klachten over het in strijd handelen met gedragscodes en richtlijnen. De Letselschade Raad behoudt daarmee dus wél zijn signaleringsfunctie. U kunt uw ervaringen over verzekeraars of belangenbehartigers melden op: contact@deletselschaderaad.nl.
Van voornoemde meldingen worden de signalen die voor De Letselschade Raad relevant zijn meegenomen bij het uitzetten van algemeen beleid en, waar mogelijk, het verbeteren van de afwikkeling van letselschadezaken.

Informatie op www.deletselschaderaad.nl:  
Voor algemene informatie over (wat te doen bij) letselschade kunnen slachtoffers van ongevallen en vermeende medische fouten terecht op onze website: https://deletselschaderaad.nl/slachtoffers/ . Hier leest u bijvoorbeeld welke stappen u kunt ondernemen na een ongeval of een vermeende foutieve medische handeling, of hoe u een deskundige en betrouwbare belangenbehartiger kunt vinden die u bij kan staan.

Deskundige belangenbehartiger:
Voor specifieke (inhoudelijke) vragen over uw zaak en uw mogelijkheden, verwijzen we u naar een deskundige belangenbehartiger. We benadrukken dat het beroep van letselschadebehandelaar niet wettelijk is beschermd. Kijkt u voor informatie over het vinden van een deskundig belangenbehartiger hier. In het Register Letselschade staan dienstverleners ingeschreven die zich aan de kwaliteitseisen opgesteld door De Letselschade Raad willen houden. Register Letselschade.

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots