Hof: botsing met onderpicktruck, werkgever heeft onvoldoende aanwijzingen gegeven

Samenvatting:

Werknemer in pompwagen komt met zijn voet in aanraking met vork van onderpicktruck en loopt letsel op. 1. Het hof stelt vast dat partijen een verschillende toedracht van het ongeval schetsen. Dat de exacte toedracht niet vast staat doet er niet aan af dat werknemer schade heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werkzaamheden. 2. Het hof komt tot het oordeel dat de werkgever niet alle aanwijzingen heeft verstrekt die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt. De werkgever is aansprakelijk ex art 7:658 BW.

 

Arrest Hof 19 juni 2018

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots