• Bron: Overige organisaties
  • 22 juni 2015
  • Auteur: Achmea, Europrotector, Van der Toorn Personenschade, Letselschadebureau Kloppenburg, de Universiteit van Tilburg en Bureau 1Medisch Adviseur

Persbericht: Werkwijze 1 medisch adviseur krijgt voet aan de grond

Hoewel het wetenschappelijke onderzoek nog niet volledig is afgerond, hebben de bij het project 1 medisch adviseur betrokken partijen inmiddels initiatieven genomen om de ingeslagen weg ook in de toekomst te gaan vervolgen. Uit de eerste beschrijvende resultaten van het wetenschappelijk onderzoek en de ervaringen van de betrokken partijen en slachtoffers komen namelijk veel positieve geluiden naar voren. De hypothese (het behandelen van letselschadedossiers met 1 medisch adviseur leidt tot een snellere behandeling, kostenbesparing en hoge klanttevredenheid) blijkt in de praktijk op te gaan voor de onderzochte dossiers.

( PERSBERICHT 1 medisch adviseur )