• Jurisprudentie
  • Bron: Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Limburg
  • 9 juni 2017
  • Zaaknummer: C/03/233411/HA RK 17-63

Rb: benadeelde moet huisartsenjournaal overleggen aan medisch adviseur verzekeraar

In deze procedure is de vraag aan de orde of benadeelde het huisartsenjournaal aan verzekeraar moest overleggen. De rechtbank maakt een afweging tussen de processuele belangen van beide partijen die worden beschermd door artikel 6 EVRM (het recht op een eerlijk proces) en de individuele privacybelangen van benadeelde die worden beschermd op grond van artikel 8 EVRM (r.o. 4.3 e.v.). Verder slaat de rechtbank acht op de medische paragraaf bij de GBL. Het belang van verzekeraar bij kennisneming van het huisartsenjournaal van benadeelde staat in redelijke verhouding tot het doel waarvoor de informatie wordt gevraagd. Verzekeraar heeft geen ander middel om toegang tot deze informatie te krijgen. De reeds voorhanden zijnde verklaringen zijn onvoldoende. Tegen deze achtergrond is de enkele wens van benadeelde om geen medische gegevens beschikbaar te hoeven stellen onvoldoende om daaraan doorslaggevende betekenis toe te kennen. Hoezeer benadeelde ook aanspraak heeft op privacybescherming, moet dit belang wijken voor het belang van verzekeraar om zich te laten voorlichten door haar eigen medisch adviseur. Het huisartsenjournaal hoeft alleen aan de medisch adviseur verschaft te worden.

Met dank aan Sanne Rutten van Dirkzwager advocaten voor het toesturen van de uitspraak en voor de samenvatting . 

 

Beschikking Rechtbank Limburg d.d. 9 juni 2017