• Vaknieuws
  • Bron: RUG
  • 22 november 2017

Promotieonderzoek Renkema: risico op potentiële aanklacht legt druk op medisch specialisten

Een deel van de medisch specialisten ervaart het risico op een potentiële aanklacht als stressor in het werk. De noodzaak om professionele verantwoording af te leggen wordt erkend, maar genereert ook druk. ‘Het risico op een potentiële aanklacht leidt ertoe dat een deel van de specialisten extra diagnostiek aanvraagt, meer terughoudend is in het rapporteren van incidenten en in het bespreken van incidenten met patiënten en soms een bepaalde behandeling of bepaalde patiënt gaat mijden. Dat gedrag strookt niet met het doel van het verantwoordingssysteem, dat juist bedoeld is om verantwoorde zorg te stimuleren’, stelt Renkema.

 

Link naar bericht RUG ‘Toenemende verantwoordingsdruk serieuze stressor voor deel medisch specialisten’