PIV-Bulletin 2016

Bulletin 2016

Het PIV behoudt zich alle rechten voor.
Hieronder treft u, naast  het volledige bulletin in pdf formaat, de separate artikelen in html formaat aan. Via de zoekfunctie van de site worden wel de artikelen in html formaat doorzocht, maar niet de volledige bulletins in pdf-formaat.

PIV-Bulletin 2016-1 (Volledig in pdf)

PIV-Bulletin 2016-1 Van de redactieraad, techniek en kunst Santen
PIV-Bulletin 2016-1 Regres – Kruijswijk Jansen en Veendrick
PIV-Bulletin 2016-1 Asbestjurisprudentie – Veneta Oskam
PIV-Bulletin 2016-1 LSA Symposion – Hoe heurt het eigenlijk – PvS

PIV-Bulletin 2016-2 (Volledig in pdf)

PIV-bulletin 2016-2 van de redactieraad
PIV-Bulletin 2016-2 Een vliegende start naar een vernieuwde schadebehandeling, PvS
PIV-Bulletin 2016-2 het hangmatarrest vervolgd niet iedere medebezitter hangt, De Haan en Banis
PIV-Bulletin 2016-2 De (on)redelijkheid van toerekening van een gebrekkige medische hulpzaak, van Beurden en Homank

PIV-Bulletin 2016-3 (Volledig in pdf )

PIV-Bulletin 2016-3 Van de redactieraad, Theo-logica in Theo-rie en -praktijk
PIV-Bulletin-2016-3 Indrukwekkend afscheid van mr. F. Theo Kremer
PIV-Bulletin 2016-3 Overgangsrechtperikelen bij-verjaring-van-verzekeringsvorderingen
PIV-Bulletin 2016 3 Nabestaandenleed directe schade of indirect gevolg onder Rome II
PIV-Bulletin 2016-3 Afscheid prof. mr. dr. F.T. Fokko Oldenhuis
PIV-Bulletin 2016-3 PTSS het verhaal van de olifant en de mug

PIV-Bulletin 2016-4 (Volledig in pdf )

PIV-Bulletin 2016-4 Marjoleine van der Zwan is de nieuwe directeur van het PIV
PIV-Bulletin 2016-4 Van de redactieraad
PIV-Bulletin 2016-4 Opleiding tot herstelcoach geeft een stevige basis. Een interview
PIV-Bulletin 2016-4 Hoe open is de openeinderegeling
PIV-Bulletin 2016 4 “Mag het een onsje minder zijn?” Toewijzingen bgk door deelgeschillenrechters
PIV-Bulletin 2016-4 Subrogatie en/of cessie dat en waarom tijdig nadenken hierover kan lonen
PIV-Bulletin 2016-4 collectieve schadevergoedingsactie in zicht
PIV-Bulletin 2016-4 PTSS het verhaal van de olifant en de mug

PIV-Bulletin 2016-5 (Volledig in PDF)

PIV-Bulletin 2016-5 Een voorwerp op de weg: is de wegbeheerder aansprakelijk
PIV-Bulletin 2016-5 Van de redactieraad, Jennen
PIV-Bulletin 2016-5 Medische aansprakelijkheid nader belicht
PIV-Bulletin 2016-5 Herstelgerichte dienstverlening kan veel voor ouderen betekenen
PIV-Bulletin 2016-5 Voordeelstoerekening de verhuller onthuld
PIV-Bulletin 2016-5 3e bijeenkomst letselvrouwen groot succes
PIV-Bulletin 2016-5 Tienjarig jubileum event osrmzl

Kremer-Bulletin (KREMER-Bulletin)