PIV-Bulletin 2013

PIV-Bulletin 2013

Het PIV behoudt zich alle rechten voor
Uitgave in pdf formaat, via de zoekfunctie van de site vindt u de uitgaven in html formaat.

PIV-Bulletin 2013-1 (Pdf)

Art. 7:658 BW en de eigen verantwoordelijkheid van de ervaren werknemer

24e LSA Symposion over schade van derden 

Beroepsziekten: enkele juridische knelpunten in vogelvlucht

Van een overlijden, komt een overlijden

Slachtoffer in Beeld begeleidt slachtoffer-daderbemiddelingen

Het vaststellen van letsel (Deel I)

Column van … Coen Tijbout: Smartengeld … een bespiegeling

Mediation trok de zaak na elf jaar helemaal los

PIV-Bulletin 2013-2 (Pdf)

13e PIV Jaarconferentie: een verslag – Van strijdbijl naar vredespijp – geschillen voorkomen en oplossen

Van de redactie … – ”Archetypisch”

HR 14 december 2012 en HR 21 december 2012 – Proportionele aansprakelijkheid en kansschade

DeMediationRubriek

PIV-Bulletin 2013-3 (Pdf)

Verbeterde ongevallenregistratie

De aansprakelijkheid voor de gebrekkige hulpzaak in het licht van de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Het vaststellen van letsel (II)

Masterclass “Het Glazen Huis; manoeuvreren langs de scherpe randen van de privacy?”

MDR -Hoe mediation een procedure voorkwam

‘Post of Propter?’ MEDAS Meeting 2013

Register GOMA maakt commitment transparant

PIV-Bulletin 2013-4 (Pdf)

Zorgplichtschending, arbeidsrechtelijke omkeringsregel en proportionele aansprakelijkheid nader belicht door de Hoge Raad

Samenloop van een garageverzekering en een autoverzekering voor een vervangende auto

De klachtplicht van artikel 6:89 BW en letselschade

Waardering voor leergang Personenschade Zwaar Letsel
Uitreiking certificaten MzL 2013
Mediation: het verhaal achter het verhaal
Van de redactie, Zomer
 

PIV-Bulletin 2013-5 (Pdf)

PIV-Stappenplan Medisch Traject

No cure no pay…méér dan een experiment (waard)?

De invloed van sociaaleconomische ontwikkelingen op de begroting van verlies van arbeidsvermogensschade

DeMediationRubriek …

Van de redactie…

 

PIV-Bulletin 2013-6 (pdf)

Verjaring

whiplash in Europa

NIS bijeenkomst

4e Lustrum Raasveld Expertise

Deelgeschil 3 jaar

“Wie zegt dat hij boos is, bedoelt dat hij angst heeft”

Causaliteit in letselschadezaken

Preadvies Medische Aansprakelijkheid

Van de redactie

DeMediationRubriek