PIV-Bulletin 2012

PIV-Bulletin 2012

Het PIV behoudt zich alle rechten voor

Uitgave in pdf formaat, via de zoekfunctie van de site vindt u de uitgaven in html formaat.

PIV-Bulletin 2012-1 (pdf)

2012, het jaar van de doorbraak?

”Ongelogen

De stand van zaken in de rechtspraak – Buitengerechtelijke kosten en de dubbele redelijkheidstoets

Intensieve PIV Audit voor behoud van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren  

Hof Arnhem 5 juli 2011 – Verlichting bewijspositie benadeelde whiplash?

Aansprakelijkheid op de voet van art. 7:658 BW: de Hoge Raad geeft gas; aansprakelijkheid op de voet van art. 7:611 BW: de Hoge Raad trapt op de rem

De Medische Paragraaf GBL is gereed

De deelgeschillenrechter anderhalf jaar in actie (III)

Succesvol 1ste EVU-NL Symposium  

PIV Letselschade Award 2012

 

PIV-Bulletin 2012-2 (pdf)

“De maatschappelijke functie van verzekeren is ondergesneeuwd geraakt”

Codificatie en consolidatie van het Nederlandse internationaal privaatrecht door het nieuwe boek 10 BW

Verkenningen binnen het Letselschaderecht – LSA Symposion 27 Januari 2012; een verslag

Niet eens met de beschikking in een deelgeschilprocedure: wat te doen? – Aanvechten en bodemprocedure

MRSA – Infectieziekten, deel II

Enkeltje Den Haag, alstublieft! – Voortijdig gestrand of slechts oponthoud

 

PIV-Bulletin 2012-3 (pdf)

Een andere toon in de letselschaderegeling – 12e PIV Jaarconferentie

De Wet cliëntenrechten zorg en de aansprakelijkheid van de zorgaanbieder

GVR (Grote vriendelijke reus …)

Mag het een onsje meer zijn? – Statistisch/methodologische overpeinzingen bij de letselschadepraktijk

Federatie Slachtoffer Organisaties weet haar positie te verstevigen – een interview

 

PIV-Bulletin 2012-4 (pdf)

WAD I of II

Persoonsgebonden budget

Deskundigenbericht t/o deskundigenbericht

Is uitbreiding 7:661 wenselijk?

Juridische consequenties gebrekkige heupimplantaten

De zzp’er en 7:658 lid 4

 

PIV-Bulletin 2012-5 (pdf) 

Verjaring van regresvordering op hoofdelijke medeschuldenaar

”De context van vliegen, mieren, en muggen”

 4e Raasveld Symposium – 9e PIV Letselplaza – Supportbeurs

Masterclass Cunningham Lindsey 2012, De waan van de dag in ons gedrag

WAD I en II: het recht kent inderdaad zijn beperkingen – Een reactie

”Care management beperkt de ernst en de omvang van gevolgschade”

 

PIV-Bulletin 2012-6 (pdf)

Verzekeraars mogen niet klagen

Evidence-based medicine en expert-opinion

Een interview: Joop Schrok praat verder – “Zorgmanagement: een dankbare opgave”

De stand van zaken – De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

Onrechtmatige gedragingen op het sportveld – Op de bal of de man spelen?

Van partijdeskundig naar partijneutraal medisch advies

4e MEDAS Meeting, 4 juni 2012 – ‘Het Vaststellen van Beperkingen bij Claimbeoordeling’

 

PIV-Bulletin 2012-7 (pdf)

 

PIV-Bulletin 2012-8  (pdf) 

Persoonlijk onderzoek bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Staatssecretaris Teeven ontvangt nieuwe GBL op Letselschade Raadsdag 2012:

‘Klimaat rond letselschadeafhandeling sterk verbeterd’  

Whiplash en beperkingenvraag; Lessen uit de jurisprudentie in whiplashzaken voor het bewijs van beperkingen voor arbeid en zelfwerkzaamheid

Alle mediators voor slachtoffers letselschade voortaan onder één dak

PIV Letselschade Award 2013 – oproep voor nominaties