Mission statement PIV

De mission statement van het PIV is: “Het bevorderen van een zo optimaal mogelijke afwikkeling van personenschade door motorrijtuig- en aansprakelijkheidsverzekeraars (en derden die zij daarvoor inschakelen).”

Het PIV wil dit bereiken door:

  • Het aanbieden van kennis en deskundigheid en het (laten) verrichten van onderzoek;
  • Het bereiken van een goede balans tussen kwaliteit, kosten en klantbelang;
  • Het door middel van onder meer audits en tevredenheidonderzoeken toetsen in hoeverre verzekeraars hierin slagen; en
  • Het spelen van een belangrijke rol bij de afwikkeling van personenschade door het ontwikkelen van eigen initiatieven en het zoveel mogelijk participeren in initiatieven van anderen die daaraan (mede) kunnen bijdragen.