• Vaknieuws
  • Bron: PIV-bulletin
  • 17 juli 2017

PIV-Bulletin 2017- nr 3: over verjaring, BGK en de Wmo

In het derde PIV-Bulletin van 2017 zijn de volgende artikelen opgenomen: 1. De dertigjarige verjaringstermijn (art. 3:310 lid 2 BW) getoetst aan art. 6 EVRM, Laurien Dufour; 2. Een nieuwe episode in de serie ‘overgangsperikelen bij verjaring van verzekeringsvorderingen’ door Martine Kos; 3. Spiegelpaleis, over 30 jaar BGK, door Armand 4. Eigen bijdrage terug door convenant Wmo 2017. Is een aanvraag Wmo nu nog zinvol bij letselschade? Door Linda Renders. 5. Afscheid van het primaat van verhuizen, door Matthijs Vermaat; 6. Interview met Henk Mulder over zijn leven en studie na een ernstig ongeval.

PIV-Bulletin 2017- nr 3 (PDF)