• Vaknieuws
  • Bron: Overige organisaties
  • Auteur: VVS

Persbericht: ‘Hoe nu verder?’: nationale herdenking verkeersslachtoffers Vereniging Verkeersslachtoffers organiseert 19e jaarlijkse herdenkingsdag

De Vereniging Verkeersslachtoffers biedt nabestaanden, slachtoffers, familieleden, vrienden en belangstellenden op 16 november 2014 gelegenheid om stil te staan bij de slachtoffers van het verkeer. De jaarlijkse nationale herdenkingsdag voor verkeersslachtoffers wordt dit jaar gehouden in Soesterberg. Dit jaar staat het thema ´hoe nu verder?´ centraal. De VVS staat in het bijzonder stil bij de impact die een verkeersongeval heeft op de levens van verkeerslachtoffers en nabestaanden.

Caroline Reindl, voorzitter Vereniging Verkeersslachtoffers: “Een ongeval kan de kwaliteit van iemands leven in één klap veranderen. En iedere betrokkene vraagt zich af: “Hoe nu verder?”. Zowel een slachtoffer als nabestaanden, maar ook omstanders en hulpverleners. De VVS wil bijdragen aan bewustwording van de gevolgen die een verkeersongeval heeft op de betrokkenen. Zodat we oog krijgen voor elkanders leed.”

Zondag 16 november 2014
14.00 uur tot 16.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur)
Conferentieoord “Kontakt der Kontinenten”
Amersfoortsestraat 20 (3769 AS) te Soesterberg

Sprekers zijn behalve slachtoffers en nabestaanden: burgemeester van de gemeente Soest de heer R.T. Metz, directeur van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) de heer dr. P. van der Knaap en algemeen directeur Slachtofferhulp Nederland de heer A. Crielaars.

Achtergrond

Jaarlijks vallen onaanvaardbaar veel mensen ten offer aan het verkeer. Nog steeds sterven er elke dag 85 mensen op de Europese wegen. Op jaarbasis zijn dat meer dan 31.000 personen. In Nederland lag dat aantal in 2013 op 570 verkeersdoden en ruim 20.000 ernstig gewonden. De doelstelling van de overheid Is om voor het jaar 2020 het aantal gewonden terug te brengen tot maximaal 10.600. Naar onze mening is dit een te weinig ambitieus doel.

Zowel leden als niet-leden en belangstellenden zijn welkom. De toegang is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt.

De nationale herdenking verkeersslachtoffers wordt financieel mogelijk gemaakt door Fonds Slachtofferhulp en door de provincies Friesland en Groningen. Het Fonds Slachtofferhulp maakt zich sterk voor slachtoffers van misdrijven, ongevallen en rampen in Nederland.

Noot voor de redactie:
De Vereniging Verkeersslachtoffers is in 1995 opgericht met als doelstelling verkeersslachtoffers een gezicht en stem te geven. Daarnaast bevordert de vereniging het contact tussen haar leden en vormt zij een aanspreekpunt voor overheden en andere instanties. De vereniging adviseert op het gebied van verkeersveiligheid, medische, juridische en de arbeidsrechtelijke nasleep van ongevallen. De vereniging streeft naar een nauwkeuriger en snellere afhandeling van verkeersongevallen. Verder werkt de vereniging aan een groter begrip vanuit de samenleving voor de slachtoffers. De jaarlijkse herdenking van verkeersslachtoffers wordt gehouden in nauwe samenwerking met de Fédération Européenne des Victimes de la Route (FEVR). Dit is de Europese federatie van nationale verenigingen van verkeersslachtoffers.

 

Woordvoerder: Caroline Reindl, voorzitter (tel: 023 – 56 25 190 / 06 – 24 86 73 25; e-mail: Caroline.Reindl@kpnmail.nl ).
www.verkeersslachtoffers.nl