• Vaknieuws
  • Bron: Jaarverslag, Letselschade Raad
  • 1 juni 2017

Jaarverslag De Letselschade Raad 2016: minder meldingen bemiddelingsloket en einde subsidie VWS

In 2016 zijn bij het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad 604 nieuwe meldingen binnen gekomen, 122 minder dan vorig jaar. De meeste nieuwe meldingen bij De Letselschade Raad vielen in de categorie vraagbaak: 57%. In het jaarverslag over 2016 maakt De Letselschade Raad melding van het feit dat er in het verslagjaar zeven GBL-bezoekaudits hebben plaatsgevonden, met een positieve beoordeling als resultaat. Daarbij zijn in totaal 132 dossiers onderzocht. 2016 is het laatste jaar waarin De Letselschade Raad subsidies ontvangt van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit is te lezen in het jaarverslag 2016 van De Letselschade Raad.

 

Link naar Jaarverslag De Letselschade Raad 2016