• Jurisprudentie
  • Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden
  • 31 mei 2016
  • ECLI:NL:GHARL:2016:4282
  • Zaaknummer: 200.128.839/01

Hof: bewijslevering, motorrijder had rekening moeten houden met grint op de weg

Beroepsaansprakelijk belangenbehartiger wegens laten verlopen van beroepstermijn; motorongeval in Schotland in 1992, waarbij passagier letsel opliep. Bij eerder tussenarrest was aan benadeelde onder meer opgedragen te bewijzen dat de weg waarop het ongeval plaats vond recent was voorzien van een nieuwe laag grind, althans dat ook elders op de weg dan in de bocht waarin het ongeval plaats vond los grind aanwezig was. Het hof acht benadeelde geslaagd in het bewijs door middel van getuigen; de bestuurder had derhalve rekening moeten houden met aanwezigheid grind. Hiermee staat de aansprakelijkheid van de echtgenoot van benadeelde vast. Het hof acht de belangenbehartiger aansprakelijk.