• Vaknieuws
  • Bron: Letselschade Raad
  • 6 oktober 2017
  • Auteur: drs. Deborah Lauria

De Letselschade Raad: hanteren concept Richtlijn Rekenrente prematuur

De Letselschade Raad heeft signalen ontvangen dat een conceptversie van de nog in ontwikkeling zijnde Richtlijn Rekenrente nu al wordt gehanteerd bij dossierafwikkeling. Daardoor is verwarring en onrust ontstaan, hetgeen De Letschade Raad betreurt. De Letselschade Raad heeft om die reden aan diverse partijen een mail gestuurd en een bericht op de website geplaatst. Het totstandkomingsproces van de Richtlijn Rekenrente bevindt zich in de fase dat, volgens de werkmethodiek van de Werkgroep Normering, externe consultatie plaatsvindt. In deze fase worden letselschadeprofessionals geconsulteerd over de conceptversies van richtlijnen. Daarbij benadrukt De Letselschade Raad dat conceptversies – van welk document ook – niet meer zijn dan dat. De conceptrichtlijn Rekenrente heeft op dit moment dan ook (nog) niet de status van richtlijn van De Letselschade Raad.

 

Link naar bericht op www.deletselschaderaad.nl d.d. 6 oktober 2017

 

Mail aan betrokken partijen d.d. 5 oktober 2017:

 

Hanteren concept Richtlijn Rekenrente prematuur

Geachte relatie,

De Letselschade Raad heeft signalen ontvangen dat een conceptversie van de nog in ontwikkeling zijnde Richtlijn Rekenrente nu al wordt gehanteerd bij dossierafwikkeling. Daardoor is verwarring en onrust ontstaan, hetgeen De Letschade Raad betreurt.

Om die reden ontvangt u deze e-mail met een toelichting op de werkwijze van de Werkgroep Normering en de status van een conceptrichtlijn.

Het totstandkomingsproces van de Richtlijn Rekenrente bevindt zich in de fase dat, volgens de werkmethodiek van de Werkgroep Normering, externe consultatie plaatsvindt. In deze fase worden letselschadeprofessionals geconsulteerd over de conceptversies van richtlijnen, om daarmee feedback te genereren en te verifiëren of er draagvlak voor is. Op deze manier nemen meer letselschadeprofessionals dan alleen de leden van de werkgroep zelf kennis van de conceptversies van richtlijnen. De conceptrichtlijn Rekenrente is inmiddels verspreid onder de achterbannen van de Werkgroep Normering, geheel in lijn met de werkafspraken die de werkgroep met de betrokken marktpartijen heeft gemaakt. Het commentaar op de conceptrichtlijn vormt de basis voor de volgende conceptversie van de beoogde richtlijn. Uiteindelijk moet het Platformoverleg van De Letselschade Raad alle conceptrichtlijnen goedkeuren. Zo ver is het met de conceptrichtlijn Rekenrente nog niet.

Daarbij benadrukt De Letselschade Raad dat conceptversies – van welk document ook – niet meer zijn dan dat. De conceptrichtlijn Rekenrente is momenteel in ontwikkeling en er kan nog van alles in wijzigen. De conceptrichtlijn Rekenrente heeft op dit moment dan ook (nog) niet de status van richtlijn van De Letselschade Raad.

 

De Letselschade Raad ondersteunt nadrukkelijk niet het als officiële bron hanteren van een conceptversie van een nog in ontwikkeling zijnde richtlijn.

 

Mocht u meer willen weten over de werkmethodiek en actualiteiten rondom de werkzaamheden van de Werkgroep Normering, dan biedt De Letselschade Raadsdag op 16 november aanstaande u de gelegenheid daarvan kennis te nemen.

 

Mede namens mr. dr. Rianka Rijnhout, voorzitter van de Werkgroep Normering van De Letselschade Raad,

 

drs. Deborah Lauria

directeur