Vaknieuws

November ‘ongevallenpiekmaand’, stijging aantal ongevallen met voetgangers en fietsers

 • Verbond van Verzekeraars
 • 28 oktober 2017

November is ‘ongevallenpiekmaand’. Zorgwekkend in de winterperiode is de stijging van het aantal ongevallen met voetgangers en fietsers.
Dat blijkt uit een analyse van het STAR-initiatief (Smart Traffic Accident Reporting) van Politie, Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ict-bureau VIA. Voor de analyse zijn verkeersdata gebruikt van de politie uit de periode 2014-2016.

Lees verder

Vaknieuws

Aanpassing vergoeding rechtsbijstandsverzekeraars in Convenant BGK-L en BGK-MA

 • Verbond van Verzekeraars
 • 27 juli 2017
 • Nicole Lemmen

De nieuwe tabel die geldt vanaf 1 juli 2017 t/m 31 december 2018 en die behoort bij het BGK-L-Convenant en het BGK-MA-convenant is nu beschikbaar op de site van het Verbond en op het PIV-Kennisnet. De rekenmodule op het PIV-Kennisnet was al aangepast. In Artikel 5.1 van het convenant BGK-L is voorzien dat rechtsbijstandsverzekeraars een andere kostenstructuur hebben dan de overige deelnemers. Aansprakelijkheidsverzekeraars vergoeden daarom het tabelbedrag uit de staffel exclusief BTW plus een compensatie. Vanaf 1 juli 2017 tot en met het einde van de looptijd van het convenant bedraagt deze compensatie 4% (tot 1 juli 2017 bedroeg deze compensatie 5%).

Lees verder

Vaknieuws

Verbond: Verzekeraar meer ‘streetwise’ bij aanpak fraude

 • Verbond van Verzekeraars
 • 2 maart 2017

Verzekeraars gaan steeds meer ‘streetwise’ te werk bij de aanpak van verzekeringsfraude, onder meer door informatie vaker te delen. Het aantal fraudeonderzoeken dat verzekeraars in 2016 bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars meldden, steeg met 21 procent. Door de denk- en handelswijze van fraudeurs beter te analyseren en te voorspellen, stijgt het aandeel onderzoeken naar fraude in de acceptatiefase. Het aantal gemelde onderzoeken naar fraude met motorrijtuigen steeg vorig jaar fors, het aantal sjoemelgevallen met ziekteverzuim verdubbelde zelfs ruim.

Lees verder

Vaknieuws

Verbond: ‘Schade door product uit 3D-printer, wie is aansprakelijk?’

 • Verbond van Verzekeraars
 • 10 januari 2017

Wie is er aansprakelijk als een zelfrijdende auto een ongeluk veroorzaakt? Of als er schade ontstaat doordat een 3D-geprint product niet goed werkt? Technologische ontwikkelingen zorgen voor veranderende risico’s voor aansprakelijkheidsverzekeraars. Zij moeten iets met deze ontwikkelingen, of ze dat nu willen of niet. Hun taak is een oplossing te bieden voor de lacune die ontstaat tussen de behoeften van de klant en de huidige aansprakelijkheidsverzekering. Dat is de belangrijkste conclusie van het net verschenen paper Innovatie en aansprakelijkheid – Van impactvol naar kansrijk van het Verbond.

Lees verder

Vaknieuws

Aanpassing Bedrijfsregeling 7: inzittende kan schade voortaan direct regelen

 • Verbond van Verzekeraars
 • 15 december 2016
 • R. Buis

Wie niet achter het stuur zit en als inzittende betrokken raakt bij een ongeluk kan voortaan direct de schade regelen met de verzekeraar van het voertuig waarin hij of zij zit. De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars heeft ingestemd met deze aanpassing van Bedrijfsregeling 7 ‘Schuldloze Derde’. Dit betekent dat de schade voor inzittenden van motorvoertuigen veel vlotter en efficiënter kan worden afgehandeld, omdat je na een aanrijding meteen weet welke verzekeraar de (letsel)schade gaat behandelen. De nieuwe regeling geldt voor alle schades vanaf 1 april 2017 en is bindend voor alle verzekeraars die lid zijn van het Verbond.

Lees verder

Vaknieuws

Steun voor oproep Verbond tot Deltaplan verkeersveiligheid

 • Verbond van Verzekeraars
 • 11 november 2016

Alarmerende cijfers in de Risicomonitor Verkeer, die het Verbond op 31 oktober 2016 publiceerde. Hieruit blijkt dat het aantal aanrijdingen in 2015 flink is toegenomen. Reden voor het Verbond een volgend kabinet alvast op te roepen met een Deltaplan verkeersveiligheid te komen. Het pleidooi krijgt bijval uit verschillende hoeken. Veilig Verkeer Nederland, het Openbaar Ministerie, ANWB en SWOV betuigen hun steun.

Lees verder

Vaknieuws

Mannen vaker verzekeringsfraudeur dan vrouwen

 • Verbond van Verzekeraars
 • 12 mei 2016
 • R. Buis

Mannen plegen vaker verzekeringsfraude dan vrouwen. Vrouwelijke fraudeurs zijn er doorgaans wel vroeger bij dan mannen: de meeste dames worden rond hun dertigste betrapt, mannen lopen in de regel op iets latere leeftijd tegen de lamp. Geregistreerde oplichters frauderen veruit het vaakst met verzekeringen voor motorrijtuigen, gevolgd door brandverzekeringen (opstal en inboedel) en aansprakelijkheidsverzekeringen. Zwendel met reisverzekeringen staat op de vierde plaats. Dat staat in het onderzoeksrapport ‘Fraudeurs gevangen in facts en figures’ van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars.

Lees verder

Vaknieuws

Verbond: Zorgen over betaalbaarheid juridische hulp

 • Verbond van Verzekeraars
 • 7 april 2016

Het Verbond van Verzekeraars betreurt dat door een uitspraak van het hoogste Europese rechtsorgaan rechtsbijstandverzekeraars mogelijk meer zaken moeten uitbesteden aan (externe) advocaten. Hierdoor kunnen de kosten van rechtsbijstand toenemen. Voor veel Nederlanders is een rechtsbijstandverzekering een laagdrempelige en goed betaalbare toegang tot het recht. Het Verbond vraagt zich af of deze uitspraak geen geweld doet aan het Nederlandse laagdrempelige rechtsstelsel waar veel procedures gevoerd kunnen worden door niet-advocaten.

Lees verder

Vaknieuws

Nieuwe app gelanceerd: MobielSchadeMelden

 • Verbond van Verzekeraars
 • 29 maart 2016

De geheel vernieuwde MobielSchadeMelden-app, die het Verbond van Verzekeraars, politie en verkeerskundig ict-bureau VIA vandaag lanceren, moet het voor gebruikers eenvoudiger maken om schade te melden. Automobilisten die schade rijden, hebben geregeld moeite om alle gegevens van het Europees schadeformulier goed in te vullen, zo stelt het Verbond van Verzekeraars. De nieuwe app moet de ongevalsregistratie makkelijker maken. De app vult veel gegevens automatisch in. Ook hoeven er geen tekeningen meer gemaakt te worden: foto’s volstaan. Daarnaast is het mogelijk om alle soorten aanrijdingen te registreren. Zo kunnen nu ook fietsers en voetgangers schade melden en kan er melding worden gemaakt van gewonden (letselschade).

Lees verder

Vaknieuws

Verbond: Fietsers en voetgangers vaker betrokken bij ongevallen

 • Verbond van Verzekeraars
 • 26 november 2015

Het aantal ongevallen in het verkeer waarbij auto’s betrokken zijn, is het afgelopen jaar iets gedaald. Noteerden verzekeraars in 2013 nog ruim 483.000 particuliere schadeclaims na aanrijdingen, in 2014 daalde dat naar 462.000. Dat blijkt uit de eerste Risicomonitor Verkeer, die het Verbond van Verzekeraars op 26 november 2015 naar buiten heeft gebracht. Waar het totaal aantal schadeclaims in het verkeer daalt, geldt dat niet voor aanrijdingen van auto’s met fietsers en voetgangers. Dat aantal particuliere claims steeg van bijna 9.700 in 2010 naar 10.400 vorig jaar. Het Verbond constateert een opvallende piek in het aantal aanrijdingen met ‘zwakke’ verkeersdeelnemers vlak na de zomervakantie, als kinderen (voor het eerst) weer naar school gaan.

Lees verder

Vaknieuws

Verbond onderzoekt mogelijkheid directe verzekering

 • Verbond van Verzekeraars
 • 23 november 2015
 • R. Buis

Door de opmars van technologie in voertuigen ontstaan nieuwe risico’s en uitdagingen op het terrein van aansprakelijkheid en verkeersveiligheid. De autoverzekeringsmarkt zal nieuwe verzekeringsproducten moeten ontwikkelen. Het Verbond van Verzekeraars wil deze ontwikkelingen faciliteren en start een onderzoek naar de kansen en valkuilen van een directe verzekering, een totaal ander verzekeringssysteem. In de visie ‘Onderweg naar morgen’ constateert het Verbond dat motorrijtuigenverzekeraars opereren in een sterk concurrerende markt, die door nieuwe technologieën ook nog eens sterk verandert. De verschuiving van bezit naar gebruik vraagt om andere verzekeringsproducten. De (toe)komst van de zelfsturende auto zorgt ervoor dat de klant ook als bestuurder van een voertuig volledig verzekerd wil zijn voor personenschade: zijn positie wordt gelijk aan die van een inzittende.

Lees verder

Vaknieuws

Fraudeaanpak verzekeraars levert 99 miljoen euro op

 • Verbond van Verzekeraars
 • 30 juli 2015

Verzekeraars hebben in 2014 bijna 99 miljoen euro kunnen besparen door de aanpak van fraude. Dat is tien procent meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) op 30 juli heeft gepresenteerd. Uit de cijfers blijkt dat schade- en levensverzekeraars vorig jaar ruim 20.000 onderzoeken naar verzekeringsfraude zijn gestart, 15 procent minder dan in 2013. Het aandeel ‘succesvolle onderzoeken’ waarbij fraude is vastgesteld is daarentegen gestegen. In 38 procent van alle onderzoeken, in totaal 7.762 gevallen, werd daadwerkelijk fraude geconstateerd.

Lees verder

Vaknieuws

Verbond: alcohol in verkeer onaanvaardbaar

 • Verbond van Verzekeraars
 • 28 mei 2015
 • R. Buis

Het Verbond van Verzekeraars vindt het onverantwoord en maatschappelijk onaanvaardbaar dat (auto)bestuurders met alcohol op achter het stuur kruipen. Uit onderzoek van Independer blijkt dat er verzekeraars zijn die op WA-polissen geen alcoholclausule (meer) hebben, die tot doel heeft om eventuele schade op de veroorzaker te verhalen. Het Verbond verwacht dat meer verzekeraars een alcoholclausule zullen opnemen, nu het Verbond recent (per 1 mei jl.) met de politie is overeengekomen dat de processen verbaal met een strafbaar feit, zoals alcoholgebruik voor verzekeraars via een stichting beschikbaar komen.

Lees verder

Vaknieuws

Verbond maakt werk van AOV voor zzp’ers

 • Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars heeft drie bijeenkomsten georganiseerd over de toegankelijkheid van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Aanwezig waren vertegenwoordigers uit de verzekeringsbranche, ambtenarij, politiek, wetenschap en zelfstandigenorganisaties. “Is er een probleem rond de toegankelijkheid van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen? En zo ja, hoe kunnen verzekeraars bijdragen aan een oplossing? Het waren de twee hoofdvragen tijdens een dialoogbijeenkomsten. Ongeveer de helft van de zzp’ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Lees verder

Vaknieuws

Rapport Diepteanalyse GBL 2014: Best practices zorgen voor snellere afhandeling letselschade

 • Verbond van Verzekeraars

Opstellen van een helder whiplashbeleid gericht op re-integratie of eerder in het traject medische expertise inzetten, helpt bij het sneller afhandelen van letselschade. Dat blijkt uit een diepteanalyse van de toepassing van de Gedragscode Behandeling Letselschade. Een van de regels in deze code is dat letselschade binnen twee jaar moet worden afgehandeld, iets wat in ongeveer negentig procent van de gevallen blijkt te gebeuren.

De diepteanalyse naar de toepassing van de zogenoemde tweejaarsbehandeltermijn is uitgevoerd door Eiffel in opdracht van het Verbond en de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars. Doel van de analyse is inzicht krijgen in de redenen dat een zaak langer loopt dan twee jaar, om die redenen vervolgens aan te pakken. Negentien verzekeraars leverden hiervoor input. Niet alleen cijfers, maar ook best practices. Daardoor krijgt de hele letselschadebranche inzicht in mogelijkheden om de letselschadeclaims binnen kortere tijd te behandelen. Voor het rapport van de diepteanalyse

Lees verder