Vaknieuws

31 maart 2017: PIV-Jaarconferentie ‘Veiligheid Voorop!’

 • PIV
 • 12 januari 2017

Wat kunnen wij doen om veiligheid te bevorderen? Hoe kunnen wij ons gedrag aanpassen, zodat het aantal ongevallen afneemt? En als er dan toch een ongeval plaatsvindt waarbij iemand letsel oploopt, hoe kunnen wij dan zorgen dat de schaderegeling zo goed mogelijk verloopt? Vanuit verschillende invalshoeken wordt de veiligheid vooropgesteld en krijgt u tips om hindernissen te overwinnen. Sprekers tijdens het plenaire deel van de dag zijn: dr. Gerard Tertoolen, verkeerspsycholoog, prof. mr. Gijs van Dijck, Hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit van Maastricht en Gerda van ’t Land. In de middag vinden workshops plaats waarvoor u zich in kunt schrijven. U bent van harte welkom op 31 maart 2017!

Lees verder

Problemen met het openen van berichten op het PIV-Kennisnet?

 • PIV
 • 11 oktober 2016
 • Monique Volker

Hebt u toegang tot het PIV-Kennisnet en lukt het niet om sommige artikelen te openen? Dan raden wij aan om op “Uitloggen” te klikken en daarna opnieuw in te loggen. Dit zorgt ervoor dat u weer alle berichten kunt bekijken. Mocht het toch nog niet lukken, laat het ons dan vooral weten. Excuses voor het ongemak.

Lees verder

Vaknieuws

PIV Jaarverslag 2015: Herstel voorop!

 • PIV
 • 23 juni 2016

In het Jaarverslag 2015 “Herstel voorop!” deelt scheidend PIV-directeur Theo Kremer zijn visie voor de toekomst van de letselschadebehandeling. Hij verwacht dat de (nabije) toekomst van de letselschadebehandeling er heel anders kan gaan uitzien. Door minder de focus te leggen op een ‘zak geld’ en meer oog te hebben voor het faciliteren van het herstel, wordt de benadeelde pas echt zoveel mogelijk teruggebracht in de situatie van voor het ongeval. Terecht dat in 2015 veel aandacht is besteed aan herstelgerichte dienstverlening en dat het jaar 2015 daarom ook wel hét jaar van de herstelgerichte dienstverlening wordt genoemd.

Lees verder

Vaknieuws

‘KREMER-Bulletin’ op PIV-Kennisnet

 • PIV
 • 16 juni 2016

Ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur van het PIV ontving Theo Kremer op 24 mei 2016 uit handen van de voorzitter van het PIV Eric Schneijdenberg het “Kremer-Bulletin”. In dit bijzondere Bulletin hebben vele bekenden van Theo een stukje geschreven, onder wie de (oud-) voorzitters van het bestuur en de Raad van Advies van het PIV, advocaten (Simons, Tromp, van Dijk) en personen vanuit de rechterlijke macht (Sap, de Hek, Spier). Het Kremer-Bulletin is nu ook te vinden op het PIV-Kennisnet.

Lees verder

PERSBERICHT: Koninklijke Onderscheiding voor Theo Kremer

 • PIV
 • 25 mei 2016

Mr. F. Theo Kremer is op 24 mei 2016 bij zijn afscheid als directeur van het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) benoemd tot Ridder in de Orde van de Oranje-Nassau. Kremer ontving de onderscheiding uit handen van Michel Bezuijen, Burgemeester van Rijswijk. Kremer kreeg de onderscheiding vanwege zijn bijzondere verdiensten ter verbetering van de letselschaderegeling. Hij is vanaf de oprichting in 1998 directeur geweest van het PIV en hij heeft het PIV – van niets- laten uitgroeien tot een bepalend instituut, dat een belangrijke rol heeft gespeeld bij de verbetering van de letselschaderegeling. Naast zijn bijzondere verdiensten voor de letselschaderegeling heeft Kremer deze onderscheiding ook te danken aan zijn werk in diverse vrijwilligersfuncties.

Lees verder

Vaknieuws

Persbericht: Directeur F. Theo Kremer legt per 1 juni 2016 zijn functie als algemeen directeur neer

 • PIV
 • 17 mei 2016

Vanaf haar oprichting in 1998 is Theo Kremer algemeen directeur van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV). Per 1 juni 2016 neemt hij vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van het PIV. In de afgelopen negentien jaar heeft Theo Kremer het kenniscentrum van de grond af opgebouwd tot een volwaardig instituut. Kremer is niet alleen het gezicht van de PIV geworden, maar ook een autoriteit in de dialoog met zowel belangenbehartigers, politiek, wetenschap, overheden en patiënten- en slachtofferorganisaties. Hij ontving hiervoor in september 2015 de prestigieuze Hudig-Langeveldt Prijs!

Lees verder

Vaknieuws

Presentaties workshops op PIV Jaarconferentie 2016 ‘Onderweg naar overmorgen’

 • PIV, Wet- en regelgeving
 • 21 maart 2016

Op de PIV-jaarconferentie 2016 was het middaggedeelte gevuld met 7 workshop, waaruit de deelnemers konden kiezen. De presentaties van de workshops vindt u nu op het PIV-Kennisnet. 1. De complexiteit van het slachtoffer in de bijstand, 2. Privacy: ´De medisch adviseur als Sherlock Holmes? en ´Informatie-uitwisseling tussen verzekeraars´ 3. Nieuwe communicatiemiddelen in letselschades; 4. Kelderluik-factoren De kelderluikcriteria in letselschadeland: (still) hot, or not? 5. Zorgschade: (samen) op weg naar een nieuwe wijze van schadevaststelling; 6. Helpen = schade vergoeden!; 7. Psychologisch interviewvaardigheden bij waarheidsvinding.

Lees verder

Vaknieuws

Eerste Theo Kremer Innovatie Prijs uitgereikt aan gedachtegoed Eén medisch adviseur

 • PIV
 • 21 maart 2016

Tijdens de PIV Jaarconferentie op 18 maart 2016 werd voor het eerst de Theo Kremer Innovatie Prijs uitgereikt. Deze prijs is door het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) in het leven geroepen als blijk van waardering voor een persoon of instelling die een inspirerende innovatie heeft ontwikkeld, waarmee de letselschadebehandeling op een positieve manier kan worden vernieuwd.
De eerste Theo Kremer Innovatie Prijs werd toegekend aan het gedachtegoed van ‘Eén medisch adviseur’. De prijs werd overhandigd aan drs. Laurens Buisman, arts. Laurens Buisman is er als pionier van het project 1 Medisch Adviseur in geslaagd het vertrouwen van belangenbehartigers voor het idee te winnen.

Lees verder

Vaknieuws

Presentaties inleiders PIV Jaarconferentie 2016 ‘Onderweg naar overmorgen’

 • PIV
 • 21 maart 2016

Zo’n 600 mensen bezochten op 18 maart 2016 de 16e PIV Jaarconferentie, die als thema had “Onderweg naar overmorgen”. Voor wie het gemist heeft zijn de presentaties nu terug te vinden op onze website. Sprekers waren: mr. Theo Kremer – Directeur, Stichting PIV; Prof. dr. Marieke Martens – Hoogleraar ITS & Human Factors, Universiteit Twente; Marinus Schroevers – Algemeen directeur, ZLM; Prof. mr. Ton Hartlief – Hoogleraar, Universiteit van Maastricht en Marc Herremans – Coach en motivational speaker. In de middag konden de deelnemers diverse workshops bijwonen.

Lees verder

Vaknieuws

18 maart 2015: 16e PIV Jaarconferentie “Onderweg naar overmorgen”

 • PIV
 • 12 januari 2016

Op 18 maart a.s. vindt de 16e PIV jaarconferentie plaats met als thema “Onderweg naar overmorgen: een vliegende start naar een vernieuwde schadebehandeling”. De wereld verandert in razend tempo. Innovatie is hier onlosmakelijk mee verbonden. Welke trend gaat de toekomst van de letselschaderegeling bepalen? Is de directe verzekering in het verkeer de weg naar een snellere schaderegeling? Sprekers zijn onder meer: Theo Kremer, Prof. Ton Hartlief, Prof. Marieke Mertens, Marc Herremans en Marinus Schroevers. Dagvoorzitter is Tom van ’t Hek. Meldt u snel aan!

Lees verder

Vaknieuws

Wie krijgt 1e Theo Kremer Innovatie Prijs?

 • PIV
 • 12 januari 2016

Het PIV vindt het blijven vernieuwen en verbeteren van de letselschadebehandeling belangrijk. Aansluitend op het thema van de PIV Jaarconferentie zal daarom op 18 maart voor de eerste keer de uitreiking plaatsvinden van de Theo Kremer Innovatie Prijs. Deze blijk van waardering is bedoeld voor een persoon of instelling die een inspirerend innovatie initiatief heeft ontwikkeld, waarmee de letselschadebehandeling op een positieve wijze kan worden vernieuwd. Welke persoon of instelling verdient volgens u de prijs in 2016?
U kunt uw kandidaat tot 22 februari 2016 nomineren door een mailtje te sturen naar innovatieprijs@stichtingpiv.nl.

Lees verder

Vaknieuws

Nieuwe rekenmodule PIV BGK 2016

 • PIV
 • 24 december 2015

De PIV-overeenkomst BGK is zoals op 21-12-2015 meegedeeld tot stand gekomen. De tabel is basis geweest voor een vernieuwde rekenmodule BGK voor BBH per 2016 in een spreadsheet. U kunt deze spreadsheet downloaden in het menu rekenmodules. U treft deze aan in het item PIV BGK 2016 (BBH).

Lees verder

Vaknieuws

Nieuwe PIV-overeenkomst buitengerechtelijke kosten 2016

 • PIV
 • 21 december 2015
 • Monique Volker

Na intensieve besprekingen zijn verzekeraars en belangenbehartigers het eens geworden over een aantal wijzigen ten aanzien van de staffel en de voorschotten. De nieuwe overeenkomst geldt voor 3 jaar. De wijzigingen zijn: 1. staffel: In de lichtere zaken tot € 10.000,- gaan de staffelbedragen omlaag; in de zaken met een schade tussen € 10.000,- en € 30.000,- gaan de bedragen omhoog. De staffel in zaken > € 250.000,- wordt niet gehandhaafd. 2. Voorschotregeling: Het huidige eerste voorschot van € 5000,- wordt verlaagd naar € 4000,- in 2016. In 2017 wordt het voorschot verder afgebouwd naar € 3500,- en in 2018 naar 3000,- ).
3. Betaling medische verschotten: Afgesproken is dat belangenbehartigers na een jaar eenmaal per jaar de kosten van de medisch adviseur en de medische verschotten mag indienen. De nieuwe bepalingen van de overeenkomst gelden ook voor reeds lopende zaken. Voor alle wijzigingen en de staffel lees verder.

Lees verder