Vaknieuws

Promotieonderzoek Renkema: risico op potentiële aanklacht legt druk op medisch specialisten

  • RUG
  • 22 november 2017

Een deel van de medisch specialisten ervaart het risico op een potentiële aanklacht als stressor in het werk. De noodzaak om professionele verantwoording af te leggen wordt erkend, maar genereert ook druk. ‘Het risico op een potentiële aanklacht leidt ertoe dat een deel van de specialisten extra diagnostiek aanvraagt, meer terughoudend is in het rapporteren van incidenten en in het bespreken van incidenten met patiënten en soms een bepaalde behandeling of bepaalde patiënt gaat mijden. Dat gedrag strookt niet met het doel van het verantwoordingssysteem, dat juist bedoeld is om verantwoorde zorg te stimuleren’, stelt Renkema.

Lees verder

RuG Letselschadecongres 5 oktober 2015: Thema: Letselschade en Europa

  • RUG
  • 24 juni 2015
  • RuG

Internationale invloeden op de Nederlandse letselschadepraktijk.

Sprekers: prof. mr. T. Barkhuysen (advocaat bij Stibbe te Amsterdam; tevens hoogleraar staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden), mr. dr. J.M. Emaus (universitair docent Universiteit Utrecht), mr. dr. J.G. Knot (universitair docent Rijksuniversiteit Groningen; tevens adviseur bij PlasBossinade advocaten & notarissen te Groningen), mr. A.F. Collignon (advocaat bij Legaltree te Amsterdam; tevens universitair docent Universiteit Leiden), mr. L. Strikwerda (oud-Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden).
Dagvoorzitter: prof. mr. F.T. Oldenhuis (PRNO/RUG)

Lees verder