Vaknieuws

Aantal verkeersdoden gestegen, omgekomen autorijders vaak jong of oud

  • Centr. Bureau voor Statistiek
  • 2 mei 2017

In 2016 kwamen 629 mensen om in het verkeer. Dat zijn 8 personen meer dan in 2015, het jaar waarin het aantal verkeersdoden met 51 toenam. Onder bestuurders van personenauto’s vielen naar verhouding de meeste dodelijke verkeersslachtoffers (30 procent). Onder automobilisten van 18 tot 25 jaar en 75 jaar of ouder was het percentage dat verongelukte het grootst. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Lees verder

Vaknieuws

CBS: Aantal verkeersdoden stijgt naar 621 in 2015

  • Centr. Bureau voor Statistiek
  • 21 april 2016

In 2015 zijn 621 mensen omgekomen in het verkeer. Dit is 9 procent meer dan in 2014, toen 570 dodelijke verkeersslachtoffers vielen. Vooral onder mannelijke automobilisten en oudere mannen op een scootmobiel vielen meer slachtoffers. Dit blijkt uit cijfers van CBS en Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In totaal kwamen 458 mannen en 163 vrouwen om het leven bij een verkeersongeluk. In 1972 kwamen de meeste mensen om bij een verkeersongeval: 3 264. Daarna zette een dalende trend in.

Lees verder

Vaknieuws

Aantal verkeersdoden gelijk gebleven in 2014

  • Centr. Bureau voor Statistiek

In 2014 zijn 570 mensen omgekomen door verkeersongevallen in Nederland. Na de forse daling van 12 procent in 2013, is het aantal verkeersdoden in 2014 gelijk gebleven. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Sinds 2000 is het aantal verkeersdoden gehalveerd tot 570 verkeersdoden in 2014. De grootste daling in het totaal aantal verkeersdoden in de laatste vijftien jaar vond plaats onder inzittenden van een personenauto.

Lees verder

Vaknieuws

Eén op 15 werknemers heeft arbeidsongeval

  • Centr. Bureau voor Statistiek

In 2013 liepen 458 duizend werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Dat komt overeen met 1 op de 15 werknemers in Nederland. Bijna de helft van de slachtoffers verzuimde hierdoor één dag of langer. De meeste arbeidsongevallen deden zich voor in de horeca. Ongeveer 70 procent van de werknemers met een arbeidsongeval liep lichamelijk letsel op, zoals een wond, botbreuk, verstuiking of verbranding. Ruim 20 procent liep uitsluitend geestelijke schade op, zoals psychische schade door bedreiging of agressief gedrag.

Lees verder

Vaknieuws

Fors minder verkeersdoden in 2013

  • Centr. Bureau voor Statistiek

In 2013 zijn 570 mensen omgekomen door verkeersongevallen in Nederland. Dat zijn er 80 minder dan het jaar ervoor, een daling van ruim 12 procent. De daling is beduidend sterker dan het Europese gemiddelde van 8 procent. Er vielen vooral onder motorrijders, maar daarnaast ook onder inzittenden van personenauto’s, fietsers en voetgangers minder dodelijke slachtoffers. De cijfers zijn bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees verder

Vaknieuws

Burn-outklachten bij hoge werkdruk en bij weinig steun collega’s

  • Centr. Bureau voor Statistiek

Ruim een op de acht werknemers had in 2011 burn-outklachten. Op een totaal van ruim 7 miljoen werknemers in Nederland komt dit neer op ruim 900 duizend personen. De klachten komen relatief veel voor bij werknemers met een hoge werkdruk en werknemers die weinig sociale steun van collega’s en leidinggevenden ervaren. Werknemers met een partner en kinderen hebben minder vaak burn-outklachten dan overige werknemers.

Lees verder