Vaknieuws

NIS-bijeenkomst over herstelgerichte dienstverlening

 • NIS
 • 5 oktober 2017

Op 5 oktober 2017 was de NIS –bijeenkomst geheel geweid aan herstelgerichte dienstverlening. Gastheer was De Letselschadehulpdienst. Prof. Arno Akkermans, advocate Mariken Peters en Lex Stegerhoek en Martin de Haan van De Letselschadehulpdienst gaven een presentatie. De deelnemers gingen daarnaast aan de slag met een paar cases uit de praktijk. De presentaties vindt u op het PIV-Kennisnet.

Lees verder

Jurisprudentie

Raad van Discipline: schorsing advocaat na excessief declareren in letselzaak

 • Raad van Discipline
 • 25 september 2017
 • ECLI:NL:TADRARL:2017:159
 • 16-1014

De Raad van Discipline oordeelt: Door aanspraak te maken op een resultaatgerelateerd honorarium van 30% van het behaalde resultaat, een ongelimiteerd urenhonorarium en op vergoeding van buitengerechtelijke kosten door de verzekeraar heeft de advocaat volgens eigen zeggen in deze zaak recht op een totaalbedrag van € 33.276,12. Door de verzekeraar is aan klaagster vergoed een bedrag van € 26.250,- aan schade. De vermeende aanspraken van de advocaat staan derhalve in geen verhouding tot het belang van de zaak en overstijgt het belang van de zaak dus ruimschoots: dit is circa 125 % van de schadevergoeding van € 26.250,-. De raad oordeelt dat deze wijze van declareren excessief is. In verhouding tot de door klaagster ontvangen schadevergoeding is dan geen sprake meer van een ‘redelijk salaris’ waarover Gedragsregel 25 spreekt. Naar het oordeel van de raad is een voorwaardelijke schorsing van 13 weken passend.

Lees verder

Nieuw Register Letselschade voor verwijzen naar belangenbehartigers voor verkeersslachtoffers en nabestaanden

 • Slachtofferhulp Nederland
 • 28 maart 2017

Vanaf nu verwijzen we bij de vraag naar belangenbehartigers voor slachtoffers van verkeersongevallen naar het nieuwe ‘Register Letselschade’ van De Letselschade Raad en naar advocaten die zijn aangesloten bij beroepsverenigingen LSA of ASP. Het Register Letselschade is ontstaan door een fusie van Stichting Keurmerk Letselschade en De Letselschade Raad.

Lees verder

Nieuwsbrief Inzicht, Slachtoffer-veroorzakercontact: de behoefte blijkt groot

 • Slachtofferhulp Nederland
 • 11 juni 2015

Een verkeersongeval brengt vaak ingrijpende gevolgen met zich mee. Voor slachtoffers, maar ook voor veroorzakers. De documentaire van Frans Bromet laat de verhalen van vijf veroorzakers van een ernstig verkeersongeval zien. De gevolgen zijn groot; zo ook de behoefte aan contact. Slachtoffer in Beeld bemiddelt in het contact tussen slachtoffers en veroorzakers. Steeds vaker brengt zij hen via herstelbemiddeling met elkaar in contact. In de benadering van beide groepen is vanwege de gevoeligheid rondom het contact zorgvuldigheid nodig. Het is van belang om het proces te laten begeleiden door een neutrale en onafhankelijke bemiddelaar. Bemiddeling via Slachtoffer in Beeld kan op initiatief van alle betrokkenen plaatsvinden, is altijd vertrouwelijk en vrijwillig en er zijn geen kosten aan verbonden.
In 2014 meldde Slachtofferhulp Nederland ruim 125 zaken aan bij Slachtoffer in Beeld waarin het slachtoffer of de nabestaande(n) van een verkeersongeval in contact wilde(n) komen met de veroorzaker. Steeds vaker beseffen mensen dat het contact bijdraagt aan de verwerking en willen zij onder begeleiding van een bemiddelaar dit contact tot stand brengen.

Lees verder

Vaknieuws

Slachtofferhulp Nederland Symposium ‘Grenzen in het geding’ – Hulp aan minderjarige slachtoffers moet beter – Krachten bundelen

 • PIV-bulletin, Slachtofferhulp Nederland
 • 1 mei 2015
 • website Slachtofferhulp Nederland

De behoeften van minderjarige slachtoffers zijn ­onvoldoende bekend bij de strafrechtketen. Hierdoor krijgen zij niet altijd de hulp die ze nodig hebben. Dat was de conclusie van het symposium ‘Grenzen in het geding’ op 20 februari, georganiseerd door Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp Nederland deed een dringende oproep aan de Inspectie Veiligheid en Justitie om toezicht te houden op de naleving van slachtofferrechten.

Lees verder

Vaknieuws

Persbericht: Branchevereniging NLE vindt faillissement letselschadebureau Effort & Support zorgelijk

 • Overige belangenbehartigers
 • NLE

Op 14 april 2015 heeft de Rechtbank Midden-Nederland het faillissement uitgesproken van het letselschadebureau Effort & Support. Bij de cliënten heerst er onzekerheid over de verdere afhandeling van hun letselschadezaak. Deze gebeurtenis onderstreept het belang van de keuze van een degelijke belangenbehartiger door cliënten. Niet alleen vakinhoudelijke kennis is van belang, of communicatieve vaardigheden, maar ook een gezonde financiële huishouding. Voor cliënten is dat moeilijk te controleren, maar wel kan de cliënt letten op een lidmaatschap van de Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE) en het Keurmerk Letselschade. Het kantoor dat deze lidmaatschappen mag voeren voldoet aantoonbaar aan de hoogste kwaliteitseisen in de letselschadebranche.

Lees verder

Vaknieuws

Persbericht: 100.000 slachtoffers veelvoorkomende criminaliteit beter ondersteund

 • Slachtofferhulp Nederland

Vanaf 1 januari 2015 is Slachtofferhulp Nederland volledig op sterkte om de dienstverlening aan zo’n 100.000 slachtoffers binnen het ZSM-traject (zo snel mogelijk) te intensiveren. In het ZSM-traject wordt binnen een week na aanhouding van de verdachte besloten wat politie en Justitie met de zaak gaan doen. Slachtofferhulp Nederland adviseert hierbij onder andere de officier van justitie over een passende afdoening en/of schadevergoeding door de dader. Als de zaak complex is, kan men de officier van justitie adviseren de zaak aan de rechter voor te leggen. “Het streven is om in iedere zaak binnen ZSM met een slachtoffer contact op te nemen en ondersteuning aan te bieden bij het uitoefenen van de rechten die het slachtoffer heeft. Daarnaast wordt onze rol nog verder uitgebreid en zijn wij straks als enige partij verantwoordelijk voor de schade afhandeling van het slachtoffer”, aldus Harry Crielaars voorzitter van de Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland.

Lees verder

Vaknieuws

Nieuwsbrief InZicht, Verbreding Verwijsbeleid

 • Slachtofferhulp Nederland

Bij letselschade en ernstige gewelds- en zedendelicten verwijzen de medewerkers slachtoffers door naar gespecialiseerde rechtshulpverlening. Om deze doorverwijzing eenduidig, effectief, snel en neutraal te laten verlopen, werkt Slachtofferhulp Nederland aan een verbreed verwijsbeleid. Bij letselschade wordt niet alleen meer naar kantoren met het Keurmerk Letselschade verwezen, maar ook naar advocaten die lid zijn van de specialisatieverenigingen ASP of LSA. In deze nieuwsbrief wordt uitleg gegeven over de verbreding, komen samenwerkingspartners aan het woord en vertellen slachtoffers over hun ervaringen met juridische hulpverlening.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: geen no cure no pay-vergoeding voor belangenbehartiger na inschakelen advocaat voor procedure

 • Hof Den Bosch, Overige belangenbehartigers
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:2152
 • HD 200.117.250_01

Belangenbehartiger heeft met cliënt overeenkomst op basis van ‘no cure no pay’ gesloten in een conflict met een AOV-verzekeraar. De cliënt schakelt op advies van de belangenbehartiger zelf een advocaat in om te procederen; de AOV-verzekeraar wordt in de procedure veroordeeld tot betaling van € 163.000; de belangenbehartiger vordert een succes fee van € 33.558. De rechtbank heeft belangenbehartiger opgedragen te bewijzen dat bij het sluiten van de overeenkomst tussen partijen is afgesproken dat een gerechtelijke procedure zo nodig door een ander dan belangenbehartiger gevoerd zou (kunnen) worden. De rechtbank achtte belangenbehartiger niet in het bewijs geslaagd. Het hof bevestigt deze uitspraak. De betekenis van een omstreden overeenkomst moet door de rechter worden vastgesteld aan de hand van hetgeen partijen over en weer hebben verklaard en van hetgeen zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Uit de tekst van de machtiging en de verklaringen kan naar het oordeel van het hof niet de ruime uitleg die belangenbehartiger voorstaat worden afgeleid, zodat het op de weg van belangenbehartiger lag om nader bewijs te leveren. Dit bewijs is niet geleverd.

Lees verder

Vaknieuws

NIVRE-NIS Symposium Personenschade; Met het slachtoffer aan tafel, wat staat er op het menu?

 • NIS
 • NIVRE en NIS

Voor de tweede keer organiseren het NIVRE en het NIS samen een symposium. In onze “letselschadewereld” praten wij veel met elkaar over de klant en wat de klant volgens ons zou willen. Maar, wanneer horen wij nu eigenlijk van de klant zelf wat hij/zij wil? Tijdens een inspirerende middag met aansluitend een verrassend diner gaan wij hierover met u in gesprek. Wij beloven u een unieke ervaring!

Lees verder

Vaknieuws

Jaarverslag Slachtofferhulp Nederland, 2012 Jaar van de vooruitgang

 • Slachtofferhulp Nederland
 • april 2013

Volop vooruitgang in 2012. Voor de dienstverlening is dit bijvoorbeeld het sterke vervolg dat is gegeven aan het Casemanagement Ernstige Geweld- en Zedenmisdrijven. Nabestaanden en slachtoffers geven aan dat zij echt behoefte aan dit casemanagement hebben. Slachtofferhulp Nederland is daarom blij dat het Ministerie van Veiligheid & Justitie de projectsubsidie heeft omgezet in een structurele subsidie. Voor het hele jaarverslag:

Lees verder

Vaknieuws

Slachtofferhulp Nederland: Slachtoffers steeds meer behoefte aan juridische hulp

 • Slachtofferhulp Nederland

2012 het jaar van de vooruitgang.
Slachtofferhulp Nederland merkt dat slachtoffers steeds meer behoefte hebben aan juridische hulp. In 2012 hebben zij bijna 18.000 slachtoffers geholpen bij het verhalen van hun schade, zoals door te voegen in het strafproces. Dat is een stijging van 17% vergeleken met 2011. Ook heeft Slachtofferhulp Nederland bijna 4.400 slachtoffers en nabestaanden geholpen bij het voorbereiden op het spreekrecht en het opstellen van een schriftelijke slachtofferverklaring. Dat is een stijging van 9% ten opzichte van 2011.

Lees verder