Vaknieuws

Scriptieprijs Stichting Beer impuls voor scriptie ‘De zorgverlener als tweede slachtoffer’

 • 15 juni 2017

Stichting Beer impuls, een initiatief van zes Amsterdamse slachtofferadvocaten, heeft in 2016 net als in 2015 een landelijke scriptieprijs uitgeschreven. De vakjury bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer, heeft zich over de inzendingen gebogen en op 15 juni 2017 werd de scriptieprijs uitgereikt aan de winnares mr. ChiChi de Haan en de Vakgroep Privaatrecht van de UvA. Het onderwerp van haar scriptie ‘De zorgverlener als tweede slachtoffer’. Deze scriptie behandelt de vraag of een ziekenhuis o.g.v. art 7:658 BW jegens de zorgverlener de juridische plicht heeft om deze na een calamiteit of incident op te vangen, en bij gebreke daaraan aansprakelijk kan zijn voor daaruit voortvloeiende psychische gezondheidsschade.

Lees verder

Vaknieuws

Pleidooi voor vergoeding schade slachtoffers misdrijven via aansprakelijkheidsverzekering

 • Assurantie Magazine
 • 1 juni 2017

Slachtoffers van een misdrijf moeten hun schade ook kunnen regelen via de aansprakelijkheidsverzekering van de dader. Hiervoor pleit advocaat Arlette Schijns naar aanleiding van nieuw wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden om schadevergoeding aan slachtoffers van misdrijven te vereenvoudigen. Nu zijn slachtoffers van misdrijven nog aangewezen op vaak langdurige civiele procedures om hun schade vergoed te krijgen.

Lees verder

Jurisprudentie

Raad van Discipline: advocaat geschorst wegens excessief declareren in whiplashzaak

 • Advocatie.nl, Raad van Discipline
 • 28 februari 2017
 • ECLI:NL:TADRAMS:2017:46
 • 16-670/A/A

De Raad van Discipline heeft een advocaat 26 weken geschorst – waarvan 13 weken voorwaardelijk – geschort voor het overtreden van de regels omtrent het maken van een resultaatgerichte prijsafspraak in een letselschadezaak uit 2010. Door de verzekeraars was een schadevergoeding van € 100.000,- betaald; hiervan ging bijna € 35.000,- naar de advocaat. De Raad oordeelt dat de advocaat een resultaat gerelateerde afspraak heeft gemaakt, die niet voldoet aan de geldende regels. Daarnaast heeft hij geen gedetailleerde urenspecificatie verstrekt. De raad stelt vast dat sprake is van excessief declareren.

Lees verder

Jurisprudentie

HR: cassatiemiddel over nota advocaat in letselzaak verworpen

 • Hoge Raad
 • 23 december 2016
 • ECLI:NL:HR:2016:2992
 • 16/00453

Geschil tussen cliënt (letselschadeslachtoffer) en advocaat over nota. Advocaat vordert betaling van zijn honorarium; cliënt wil slechts eigen bijdrage die was verschuldigd indien toevoeging was aangevraagd. De Hoge Raad overweegt dat de rechtsverhouding tussen een advocaat en een cliënt meebrengt dat de advocaat verplicht is met de cliënt te overleggen of er termen zijn te trachten een toevoeging te verkrijgen. De klachten dat het hof deze verplichting van de advocaat heeft miskend, falen echter bij gebrek aan belang. Het hof heeft immers overwogen dat de cliënt zijn stelling onvoldoende heeft onderbouwd dat hij, als de advocaat een toevoeging zou hebben aangevraagd, niet meer verschuldigd zou zijn geweest dan de eigen bijdrage. Het hof achtte hierbij van belang dat toevoegingen in letselschadezaken in de regel slechts voorwaardelijk worden verleend en meestal ingetrokken worden zodra een uitkering wordt betaald en de rechtsbijstand bij de aansprakelijke partij in rekening kan worden gebracht.

Lees verder

Vaknieuws

Verbond: Zorgen over betaalbaarheid juridische hulp

 • Verbond van Verzekeraars
 • 7 april 2016

Het Verbond van Verzekeraars betreurt dat door een uitspraak van het hoogste Europese rechtsorgaan rechtsbijstandverzekeraars mogelijk meer zaken moeten uitbesteden aan (externe) advocaten. Hierdoor kunnen de kosten van rechtsbijstand toenemen. Voor veel Nederlanders is een rechtsbijstandverzekering een laagdrempelige en goed betaalbare toegang tot het recht. Het Verbond vraagt zich af of deze uitspraak geen geweld doet aan het Nederlandse laagdrempelige rechtsstelsel waar veel procedures gevoerd kunnen worden door niet-advocaten.

Lees verder