Jurisprudentie

Rb: gordelkwestie niet geschikt voor deelgeschil vanwege bewijslevering, kosten deelgeschil voor 100% toegewezen

 • Rechtbank Gelderland
 • 1 maart 2017
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:4228
 • C/05/312030 / HA RK 16-244

Benadeelde verzoekt verklaring voor recht dat de verzekeraar volledige aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval; verzekeraar beroep zich op eigen schuld wegens het niet dragen van de gordel. 1. De rechtbank oordeelt dit zonder bewijslevering niet is vast te stellen. Gezien de tijd en kosten die met bewijslevering gepaard zullen gaan zijn, is het verzoek niet geschikt voor een deelgeschil. 2. Indien de rechtbank ervan uitgaat dat verzoeker de gordel niet droeg, kan niet worden geoordeeld dat de billijkheid eist dat verzekeraar de schade toch volledig dient te vergoeden. Daarvoor vormt het niet dragen van de autogordel een te ernstig verwijt. 3. Kosten deelgeschil: € 7.534,69 (uurtarief € 270,- niet onredelijk). Kosten voor 100% toegewezen, ook al is mogelijk schade van eigen schuld. De rechtbank acht hierbij van belang dat de wetgever met art. 1019aa Rv heeft beoogd de financiële drempel voor de benadeelde te verlagen.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof Aruba: scooterongeval, geen bewijs dat benadeelde geen helm heeft gedragen

 • HvJ Antillen en Aruba
 • 19 januari 2016
 • ECLI:NL:OGHACMB:2016:4
 • AR 186/12 - ghis 67835 - H 105/14

gedragen zijn verschillende verklaringen afgelegd. Hieruit is niet met voldoende mate van zekerheid af te leiden of benadeelde een helm droeg, en zo ja, welke soort helm en op welke wijze deze op het hoofd was bevestigd. De stelplicht en de bewijslast ten aanzien van feiten en omstandigheden die de schadevergoedingsplicht verminderen rusten op de busmaatschappij. Nu deze geen voldoende specifiek bewijsaanbod heeft gedaan, wordt de stelling dat benadeelde geen helm droeg gepasseerd.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: autofabrikant aansprakelijk voor dwarslaesie door gebrek in vergrendelmechanisme cabine

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2014:8902
 • 200.123.116

Bestuurder truck loopt dwarslaesie op als de cabine van zijn truck bij een eenzijdig ongeval naar voren kantelt. Het hof acht evenals de rechtbank Renault Trucks aansprakelijk ex art. 6:185 BW. Het hof oordeelt dat – met name uit het onderzoek van het KLPD- blijkt dat sprake is van een gebrek in het vergrendelmechanisme. Het hof oordeelt voorts dat sprake is van causaal verband tussen het gebrek en de gestelde schade. Daaraan doet niet af dat het ongeval het afbreken van de kantelcilinder teweeg heeft gebracht waarmee een veiligheidsfunctie is weggevallen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: botsing in mist op stilstaande aanhanger: 30%-70%; na billijkheidscorrectie 50% eigen schuld

 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2013:15014
 • C-09-441844 - HA RK 13-222

Automobiliste botst bij mistig weer op tweebaansweg tegen stilstaande aanhanger van vrachtwagen. Verzekeraar heeft zich beroepen op eigen schuld en wil 50% van de schade vergoeden. De rechtbank oordeelt benadeelde kan worden verweten dat zij geen gordel heeft gedragen, dat zij haar voorruit niet voldoende ijsvrij heeft gemaakt en dat zij haar snelheid niet, althans onvoldoende, aan de omstandigheden heeft aangepast. De rechtbank stelt de mate waarin de aan partijen toe te rekenen omstandigheden hebben bijgedragen aan het ontstaan van de aanrijding op 30% (vrachtwagen) en 70% (benadeelde). Na billijkheidscorrectie: 50% eigen schuld. 2. Kosten deelgeschil: 50% x € 5.404,40 (gevorderd: € 8.480,-).

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: meerijden met dronken bestuurder, zonder gordel: 40% eigen schuld; voorschot afgewezen

 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ongepubliceerd
 • 252949 / EX RK 12-185

Benadeelde loopt als passagier in auto zwaar letsel op bij eenzijdig ongeval. Bestuurder had 1,8 promille alcohol in bloed en is hiervoor veroordeeld. 1. De rechtbank komt tot het oordeel oordeelt dat benadeelde in de auto is gestapt, wetende dat hij alcohol had gebruikt. Gelet op het hoge alcoholpercentage moet het alcoholgebruik op basis van de uiterlijke vertoningen kenbaar zijn geweest. Op basis van de VerkeersOngevalAnalyse en het feit dat benadeelde uit de auto is geslingerd, leidt de rechtbank af dat geen gordel is gedragen. Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat de aan benadeelde toe te rekenen omstandigheden voor 40% aan de schade hebben bijgedragen. 2. De rechtbank buigt zich in het deelgeschil over alle gestelde schadeposten en begroot de geleden schade op € 4.158,69 en stelt vast dat verzekeraar reeds meer aan voorschotten heeft betaald. 3. Kosten deelgeschil: € 3.331,43.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: Aan Waarborgfonds als regresnemer staat toepassing van de billijkheidscorrectie niet in de weg

 • Rechtbank Arnhem
 • BY9767
 • 200048

Degene die zich erop beroept dat geen autogordel werd gedragen dient dat te bewijzen (vgl. HR 11 juni 2010, BM1733). Bewijs niet geleverd. 80 kilometer per uur was de maximaal toegestane snelheid, maar te hoog omdat de bestuurder een onoverzichtelijke kruising naderde. Hij droeg daardoor voor 30% bij aan het ontstaan van de schade. Betrokkene wordt vanwege de billijkheidscorrectie gezien de onderlinge fouten en zijn omstandigheden 15% toegerekend. Het gegeven dat het Waarborgfonds een regresnemer is, staat niet in de weg aan toepassing van de billijkheidscorrectie op grond van onder meer omstandigheden die in de subjectieve sfeer van het slachtoffer liggen (vergelijk HR 2 juni 1995, NJ 1997, 700; HR 5 december 1997, NJ 1998, 400 alsmede Hof Arnhem 12 mei 2009, NJF 2009, 297, LJN: BI5030).

Lees verder