Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: onderneming niet rendabel, instandhouding betreft immateriële schade

 • Rechtbank Den Haag
 • 6 juni 2017
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:6065
 • C/09/512450 / HA RK 16-292

De arbeid die verzoekster vóór het ongeval op de boerderij verrichtte, betrof geen loonvormende arbeid omdat van een economisch rendabel boerenbedrijf geen sprake is. De kosten van een derde in verband met het verrichten van werkzaamheden die zij zelf niet meer kan verrichten komen alleen als vermogensschade voor vergoeding in aanmerking als zijnde kosten ter beperking van immateriële schade. De boerderij is het levensdoel van verzoekster. Zij zijn ten diepste en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Immateriële schadevergoeding is in hoogte afhankelijk van onder meer de duur en de intensiteit van de pijn die is geleden, het verdriet en de levensvreugde die zijn gederfd. De kosten voor de inschakeling van een derde worden gemaakt ter voorkoming van verdere geestelijke pijn. De kosten ter beperking van immateriële schade kan uit haar aard niet de immateriële schade overstijgen. Toewijzing € 50.000.

Lees verder

Vaknieuws

Schadefonds Geweldsmisdrijven: van bonnetjes naar all-in-tegemoetkomingen

 • 8 oktober 2014
 • Prof. S.D. Lindenbergh
 • Schadefonds Geweldsmisdrijven

Vanaf 15 oktober 2014 heeft het Schadefonds Geweldsmisdrijven een grote stap gemaakt in zijn tegemoetkomingspraktijk. Voortaan ontvangen slachtoffers en nabestaanden van een geweldsmisdrijf geen aparte vergoedingen meer voor verschillende schadeposten, maar een tegemoetkoming in één som. Prof. Siewert Lindenbergh, lid van de commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, geeft aan dat slachtoffers vroeger met bonnetjes en andere bewijsstukken hun schade moesten aantonen, wat altijd negatieve energie kost. In het nieuwe systeem vindt aan de hand van de ernst van het letsel volgens een door deskundigen opgestelde letsellijst een indeling plaats in één van de zes categorieën.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, in k.g.: onvoldoende onderbouwd dat geleden schade hoger is dan verstrekte voorschotten

 • Rechtbank Den Haag
 • 19 juli 2013
 • C/09/4434891 KG ZA 13-578

Benadeelde, medewerkend echtgenote in horecabedrijf, heeft in 2011 zwaar letsel opgelopen. Revalidatie tot eind 2012, nadien stemmingswisselingen. Zij vordert in kort geding een aanvullend voorschot van € 5000,- + € 2500,- per maand gedurende twee jaar. De rechtbank oordeelt dat de kern van dit juridische geschil is gelegen in de vraag of de door benadeelde gestelde schade meer bedraagt dan de door de verzekeraar reeds verstrekte voorschotten van € 53.000,-. Die vraag kan nog niet beantwoord worden omdat nog niet duidelijk is in hoeverre sprake is van causaal verband tussen het ongeval en de medische klachten. Benadeelde heeft weliswaar een hoeveelheid schadeposten opgevoerd en voorzien van toelichting, maar zij heeft verzuimd om te onderbouwen dat en in hoeverre de thans opgevoerde schade het reeds uitgekeerde voorschot te boven gaat. Vordering afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: vrouw krijgt kinderen en werkt 10 jaar niet, voorbehoud Wajong

 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2013:9276
 • C-09-439349 - HA RK 13-144

Voor de schadeberekening van de 10-jarige benadeelde die een zeer zwakke leerling was, moet worden uitgegaan van een VMBO-opleiding, iets onder gemiddeld niveau. Daarbij dient te worden uitgegaan van de NRL-indicateur Jonggehandicapten en verder met de jeugdschalen en een groeiperiode van 10 jaar. Gezien het verwachte opleidingsniveau (iets onder gemiddeld) dient het eindsalaris aan het eind van de groeiperiode te worden gesteld op modaal. De rechtbank acht het redelijk te veronderstellen dat zij, als vrouw in Nederland rond haar 26e levensjaar kinderen zou hebben gekregen. Het is redelijk te veronderstellen dat zij in verband met de geboorte van haar kinderen gedurende 10 jaar niet zou hebben gewerkt en vervolgens vanaf haar 36e levensjaar tot haar 67e levensjaar, conform de door Reaal voorgestelde 50% ofwel 20 uur per week werkzaam zou geweest. Het is onvermijdelijk dat rekening wordt gehouden met de omstandigheid dat zij een vrouw is. Dat maakt nog niet dat de aannames daarmee discriminerend zijn. Wanneer benadeelde niet bereid is tot een voorbehoudsloze regeling, zal de hoogte van de door de verzekeraar uit te keren schadevergoeding periodiek moeten worden vastgesteld.

Lees verder

Vaknieuws

Minisymposium VU: Empowerment van letselschadeslachtoffers

 • VU

Op woensdag 27 maart 2013 organiseert de Vrije Universiteit een minisymposium over ‘Empowerment van letselschadeslachtoffers’. Aanleiding is de promotie later die middag van drs. Nieke Elbers. Zij heeft de afgelopen vier jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van de letselschadeafwikkeling op het herstel. Ook onderzocht zij mogelijke knelpunten en formuleerde ze enkele verbetervoorstellen. Deelname is kosteloos. Er is plek voor 79 mensen, dus reageer snel.

Lees verder