Jurisprudentie

Hof: behandeling schadeposten

 • Hof Den Haag
 • 25 mei 2017
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:978
 • 200.179.055

De bestuurder van een fiets slaagde in het bewijs dat hij in botsing gekomen was met een hond. [appellant] zag af van het leveren van tegenbewijs. Een beroep op eigen schuld omdat [geïntimeerde], gelet op zijn beperking aan zijn hand, onverantwoord snel zou hebben gereden, is onvoldoende onderbouwd. Een vergoeding van € 28,00 per dag bij opname in een ziekenhuis is conform de letselschaderichtlijn en is toewijsbaar. De noodzaak van een beroep op derden voor huishoudelijke hulp en tuinwerkzaamheden als gevolg van het ongeval is onvoldoende onderbouwd. Een enkele verwijzing naar het rapport van een deskundige is onvoldoende.

Lees verder

Vaknieuws

De Letselschade Richtlijn Studievertraging geïndexeerd, andere richtlijnen ongewijzigd

 • Letselschade Raad
 • 8 januari 2016

De Letselschade Richtlijn Studievertraging is per 1 januari 2016 geïndexeerd. De bedragen van de overige Richtlijnen zijn ongewijzigd. Per 1 januari 2017 worden de normbedragen in De Letselschade Richtlijnen opnieuw tegen het licht gehouden. De normbedragen van de Richtlijn Licht letsel incl. smartengeld zullen per 1 januari 2017 worden aangepast.

Lees verder

Rb: Letselschade Richtlijn Studievertraging toegepast in niet-letselzaak

 • Rechtbank Amsterdam
 • 8 mei 2015
 • ECLI:NL:RBAMS:2015:3202
 • 3603419 CV EXPL 14-32341

Geen letselzaak. De kantonrechter acht de Universiteit van Amsterdam aansprakelijk voor een half jaar studievertraging van student, als gevolg van de onterechte weigering om hem alsnog voor zijn vakken in te schrijven. “Bij gebreke van verdere reële aanknopingspunten zal daarbij in navolging van eiser aansluiting worden gezocht bij de Letselschade Richtlijn Studievertraging van de Letselschade Raad. (…) Dat de Richtlijn specifiek ziet op studievertraging als gevolg van een ongeval doet aan de bruikbaarheid van deze richtlijn voor het onderhavige geval niet (zonder meer) af.” Schadevergoeding vastgesteld op € 9.437,50.

Lees verder

Vaknieuws

PIV Jaarconferentie 2015 – De benadering van letselschade: concreet, abstract of toch anders? – Normering, zelfregulering, deregulering … én succesvol veranderen

 • PIV-bulletin
 • 1 mei 2015
 • F.H. van Dijken re – a.s.r. Verzekeringen

Bij de vergoeding van letselschade is het een uitgangspunt dat de concrete schade wordt vergoed. De vast­stelling van die schade kan echter een ingewikkeld, langdurig en belastend proces zijn. Kan het vaststellen van de schade worden vereenvoudigd door de schade abstracter te benaderen? Normering van diverse schadeposten heeft al tot een vereenvoudiging, versnelling en minder discussie geleid. Is er nog meer mogelijk en wenselijk op dit vlak? Deze vraag was aan de orde tijdens de vijftiende PIV Jaarconferentie, op vrijdag 27 maart 2015 in Congrescentrum Orpheus in Apeldoorn.

Lees verder

Vaknieuws

Normering is de normaalste zaak van de wereld … … dus waarom geen PIV-normering BGK (voor LSA-advocaten)?

 • PIV-bulletin
 • 1 december 2014
 • Mr. A.R.M. Berntsen & Mevrouw mr. K. Nijman Berntsen Mulder Advocaten

Het bestuur van de LSA is van mening dat advocaten die gebruik maken van de PIV-Overeenkomst buitengerechtelijke kosten (BGK) geen lid zouden kunnen zijn van de LSA. Het werd in de nieuwsbrief van juli nog maar eens fijntjes vermeld. Wij zijn juist van mening dat een PIV-Overeenkomst BGK duidelijk en transparant is, precies zoals de LSA wil.

Lees verder