Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: ziekenhuis en verzekeraar gehouden mee te werken aan deskundigenbericht buiten rechte

  • 22 juni 2016
  • ECLI:NL:RBGEL:2017:4179
  • C/05/301381 / HA RK 16-92

Benadeelde verwijt het ziekenhuis dat na constatering van carpaal tunnelsyndroom niet met spoed tot operatie is overgegaan en dat bij de operatie een zenuw is beschadigd. Hij verzoekt de rechtbank a. voor recht te verklaren dat het ziekenhuis/de verzekeraar aansprakelijk is en b. subsidiair dat het ziekenhuis mee dient te werken aan een deskundigenonderzoek. Verzoek a. wordt afgewezen. Door de tijd en kosten die met onderzoek zijn gemoeid leent het verzoek zich niet voor een deelgeschil. 2. Het verzoek om medewerking aan deskundigenbericht buiten rechte wordt toegewezen. Dat verzoeker ook een verzoek om een voorlopig deskundigenbericht kan doen doet hieraan niet af. De rechtbank oordeelt dat vanuit het algemene contractenrecht een medewerkingsplicht niet licht valt aan te nemen. De onderhavige kwestie is echter in meerdere opzichten bijzonder. Verplichtingen die de redelijkheid en billijkheid meebrengen bij de afhandeling van een claim als de onderhavige kunnen blijken uit de normen die voor deze afhandeling in de praktijk worden gehanteerd. In dat verband is relevant dat het ziekenhuis en de verzekeraar is aangesloten bij de GOMA. De rechtbank verwijst naar art 18 GOMA en oordeelt dat het ziekenhuis en de verzekeraar door de rechter gehouden kunnen worden aan onderzoek buiten rechte. Benadeelde en het ziekenhuis/verzekeraar dienen ieder de helft van de kosten te vergoeden. 3. Kosten deelgeschil: € 10.981,10 (uurtarief € 265,-).

Lees verder

Vaknieuws

Nieuwe Toelichting Aanbeveling 18 Gedragscode GOMA

  • Letselschade Raad
  • 5 december 2016

Sinds de inwerkingtreding in 2010 van de GOMA, de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid, bereikten De Letselschade Raad regelmatig signalen over verschil van inzicht tussen medische aansprakelijkheidsverzekeraars en belangenbehartigers over de interpretatie van Aanbeveling 18 GOMA (over de aansprakelijkstelling). Naar aanleiding daarvan heeft DLR de Permanente Commissie GOMA de opdracht gegeven de Toelichting op de Aanbeveling te verfijnen. Aanbeveling 18 zelf is ongewijzigd; de bijbehorende Toelichting is aangepast en aangevuld met good practices.

Lees verder

Vaknieuws

Nieuwe datum GOMA Symposium ‘Komt een GOMA bij de dokter’: 28 mei 2015

  • Letselschade Raad

Het GOMA symposium biedt een podium voor inspirerend nieuws en goede praktijken op het gebied van patiëntveiligheid, openheid en een respectvolle schaderegeling. De dagvoorzitter is professor Aart Hendriks, coördinator gezondheidsrecht van de KNMG. Het symposium is vooral gericht op professionals uit de gezondheidszorg en letselschadebranche. Toonaangevende sprekers gaan in op het nieuwe veiligheidsdenken, op de rol van de bestuurder bij cultuurveranderingen en op goede intenties in relatie tot feitelijk gedrag. U krijgt een inkijkje in de praktijk van ziekenhuizen die zelf schades als gevolg van een medisch incident afwikkelen. Anders dan eerder is aangekondigd, vindt het symposium plaats op donderdag 28 mei 2015.

Lees verder

Vaknieuws

GOMA Symposium, 22 mei 2015 – 13.00 tot 17.00 uur

  • Letselschade Raad

De datum voor de 3e editie van het GOMA symposium is bekend: vrijdag 22 mei 2015. In de afgelopen twee jaren heeft het symposium zich bewezen als een nuttige en leerzame, maar ook aangename bijeenkomst waar professionals uit de zorgsector en de letselschadebranche elkaar ontmoeten. Het komende symposium in mei heeft een bijzonder karakter. In 2015 is het vijf jaar geleden dat de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid het licht zag.

Het symposium wordt gehouden op een goed bereikbare locatie in het midden van het land. Nadere informatie over het programma, de locatie en de wijze van inschrijving volgt nog.

Lees verder

Vaknieuws

Persbericht: Onderzoek naar afhandeling medisch incident: er valt nog veel te verbeteren

  • Letselschade Raad

Aan de afhandeling door zorgaanbieders van een medisch incident valt nog veel te verbeteren. Inzicht geven in en open communiceren over de aard en toedracht van het incident en excuses aanbieden voor de schade zijn belangrijke verbeterpunten. Bij de behandeling van een schadeverzoek heeft vooral de betrokkenheid van de patiënt in dat proces extra aandacht nodig. Drs. Deborah Lauria, directeur van DLR, noemde het positief aan de uitkomsten ‘dat alle neuzen dezelfde kant op staan’: patiënten en professionals vinden hetzelfde belangrijk in de afhandeling van medische incidenten. “Dat is een goede basis om in de juiste richting te groeien.”

Lees verder

Vaknieuws

Vooraankondiging: Symposium ‘GOMA: placebo of wonderpil?’

  • Letselschade Raad

Hoe gaat u in uw ziekenhuis om met medische incidenten? En u als professional in de letselschadepraktijk? De Letselschade Raad liet gedurende 2013 onderzoek doen naar de implementatie van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA). Het symposium ‘GOMA: placebo of wonderpil?’ op 12 juni 2014 brengt de voornaamste aandachtspunten uit dit onderzoek voor het voetlicht.

Lees verder