Jurisprudentie

Hof: botsing scooter en tegemoetkomende fietser: fout fietser is niet vast komen te staan

  • Hof Den Haag
  • ECLI:NL:GHDHA:2014:4530
  • 200.099.680/01

Botsing tussen benadeelde op scooter en tegemoet komende fietser. Benadeelde is door botsing in de sloot beland. De fietser had vóór het ongeval drie naast elkaar rijdende fietsers had ingehaald. Onduidelijk is echter gebleven of hij hierbij op het voor het tegemoet komende verkeer bestemde gedeelte van de 3,5 meter breedte weg is geraakt. Het hof oordeelt op basis van getuigenverklaringen dat niet is komen vast te staan dat de fietser jegens de scooterrijder onrechtmatig heeft gehandeld.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: geen beroepsfout advocaat door 50% te adviseren in 185 WVW-zaak

  • Rechtbank Oost-Brabant
  • ECLI:NL:RBOBR:2014:1111
  • C/01/264921 / HA ZA 13-464

Benadeelde heeft zeer zwaar letsel opgelopen, als hij als voetganger ’s nachts na cafébezoek wordt aangereden op donkere provinciale weg. Benadeelde stelt dat advocaat beroepsfout heeft gemaakt door hem te adviseren om akkoord te gaan met vergoeding van 50% van zijn schade. De rechtbank oordeelt dat de advocaat geen beroepsfout heeft gemaakt. Weliswaar moet worden aangenomen dat de bestuurder van de personenauto (vanwege alcoholgebruik) geen beroep toekomt op overmacht in de zin van art 185 WVW , maar verdedigbaar is dat sprake is geweest van aan opzet grenzende roekeloosheid van benadeelde, in welk geval de zogenaamde 50%-regel niet van toepassing is en de schuldverdeling moet worden beoordeeld aan de hand van de gewone regels van artikel 6:101 BW. De aansprakelijkheid had dan lager dan 50% kunnen uitkomen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: vervoersbedrijf niet aansprakelijk voor val scholier onder rijdende metro

  • CA3780
  • 521384 / HA ZA 12-839

het gevaar dat de rand van het perron en een rijdende metro opleveren is evident voor passagiers op het perron, daarom is de lijn op het perron voldoende waarschuwing. Niet is gebleken dat verdergaande veiligheidsmaatregelen van het GVB kunnen worden gevergd. Artikel 185 WVW niet van toepassing op metro’s. Geen aansprakelijkheid op grond van vervoersovereenkomst: het ongeval gebeurde niet tijdens het in- of uitstappen.

Lees verder