• Vaknieuws
  • Bron: Verbond van Verzekeraars
  • 27 juli 2017
  • Auteur: Nicole Lemmen

Aanpassing vergoeding rechtsbijstandsverzekeraars in Convenant BGK-L en BGK-MA

De nieuwe tabel die geldt vanaf 1 juli 2017 t/m 31 december 2018 en die behoort bij het BGK-L-Convenant en het BGK-MA-convenant is nu beschikbaar op de site van het Verbond en op het PIV-Kennisnet. De rekenmodule op het PIV-Kennisnet was al aangepast. In Artikel 5.1 van het convenant BGK-L is voorzien dat rechtsbijstandsverzekeraars een andere kostenstructuur hebben dan de overige deelnemers. Aansprakelijkheidsverzekeraars vergoeden daarom het tabelbedrag uit de staffel exclusief BTW plus een compensatie. Vanaf 1 juli 2017 tot en met het einde van de looptijd van het convenant bedraagt deze compensatie 4% (tot 1 juli 2017 bedroeg deze compensatie 5%).

 

 

Bericht op site Verbond d.d. 27 juli 2017:

Aanpassing vergoeding rechtsbijstandsverzekeraars in Convenant BGK-L en BGK-MA

Het Convenant Buitengerechtelijke Kosten Letsel (BGK-L) stelt onder andere de vergoedingen voor buitengerechtelijke kosten vast die een rechtsbijstandsverzekeraar ontvangt van een aansprakelijkheidsverzekeraar bij de afwikkeling van letselschade. De vergoedingen zijn bepaald aan de hand van een staffel.

In Artikel 5.1 van het convenant BGK-L is voorzien dat rechtsbijstandsverzekeraars een andere kostenstructuur hebben dan de overige deelnemers. Aansprakelijkheidsverzekeraars vergoeden daarom het tabelbedrag uit de staffel exclusief BTW plus een compensatie. Vanaf 1 juli 2017 tot en met het einde van de looptijd van het convenant bedraagt deze compensatie 4% (tot 1 juli 2017 bedroeg deze compensatie 5%).

De nieuwe tabel behorende bij het nieuwe compensatie percentage van 4% is vanaf nu beschikbaar op de website het Verbond. Het Convenant Buitengerechtelijke Kosten Medische Aansprakelijkheid (BGK-MA) is een afgeleide van het Convenant BGK-L en hanteert dezelfde staffel en vergoedingsprincipes. Ook voor het Convenant BGK-MA is het nieuwe compensatie-percentage dus van toepassing.

Voor de nieuwe tabel, de teksten van de convenanten BGK-L en BGK-MA en/of meer informatie over de convenanten klikt u hier.